Biznes

KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur – co warto wiedzieć?

KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur – co warto wiedzieć?

W 2016 r. Ministerstwo Finansów podjęło kroki, żeby scentralizować proces rejestracji faktur w obrocie gospodarczym oraz uszczelnić system podatkowy.

W ciągu 8 lat konsekwentnego realizowania założonych działań luka VAT zmniejszyła się o 80% (z 24,1% w 2015 r. do 4,9% w 2022 r.)[1]. Jednym elementów tej polityki jest KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur. Już w 2025 obowiązek korzystania z KSeF będzie obejmował wszystkich podatników. Co warto o nim wiedzieć?

Od kiedy funkcjonuje KSeF?

Przedsiębiorcy mogą dobrowolnie korzystać z KSeF od 1 stycznia 2022 r. Faktura ustrukturyzowana (e-Faktura) na razie występuje w obrocie dokumentów obok faktur papierowych oraz innych form faktur elektronicznych. Wprowadzenie obowiązkowego korzystania z KSeF ma zoptymalizować proces fakturowania, obieg dokumentów i ujednolicić systemy fakturowe. Konieczność wystawiania faktur strukturyzowanych w KSeF wchodzi:

  • 1 lipca 2024 r. dla czynnych podatników VAT,
  • 1 stycznia 2025 r. dla nievatowców (podatników zwolnionych podmiotowo i przedmiotowo z konieczności rozliczania się z VAT).

Więcej informacji znajdziesz na: https://biuro-ksiegowe-liber.pl/

Czy używanie KSeF przynosi korzyści tylko budżetowi państwa?

Obligatoryjne e-fakturowanie z pewnością przynosi znaczące korzyści zarówno urzędnikom, jak i budżetowi państwa. KSeF zwiększa przychody z tytułu VAT oraz korzystnie wpływa na uszczelnienie podatku dochodowego. Poza tym bieżące monitorowanie transakcji skutkuje mniejszą liczbą kontroli przedsiębiorców przez administrację skarbową. W 2022 r. KAS przeprowadziła 22 tys. kontroli (w porównaniu do 150 tys. w 2008 r.)[1], i to przede wszystkim tam, gdzie istniało ryzyko poważnych nieprawidłowości. Obowiązkowy KSeF pozwoli jeszcze lepiej weryfikować rozliczenia podatkowe i wyłapywać na bieżąco błędy.

Na pierwszy rzut oka widać, że Krajowy System e-Faktur przynosi korzyści organom państwowym. Co jednak powiedzieć o podatnikach? Zastępca szefa KAS, insp. Mariusz Gojny, zapewnia, że obowiązkowe e-fakturowanie jest użyteczne również dla przedsiębiorców. Wyjaśnia: „Docelowo KSeF stanie się jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie narzędzi w Europie w zakresie wymiany informacji o zdarzeniach gospodarczych”[1], które przyspieszy digitalizację sektora publicznego i polskich przedsiębiorstw.

Jakie są realne korzyści dla przedsiębiorców?

  • Skrócenie oczekiwania na zwrot podatku VAT naliczonego (maksymalnie 40 dni zamiast 60) zwiększy płynność finansową, zwłaszcza małych i średnich firm.
  • e-fakturowanie ułatwia wystawianie i otrzymywanie korekt faktur.
  • Faktury ustrukturyzowane są trwałe, bezpiecznie przechowywane i zawsze dostępne zarówno dla wystawcy, jak i odbiorcy. Dzięki temu nie będzie już konieczności wystawiania duplikatów.
  • Przedsiębiorcy nie będą musieli przesyłać JPK_FA na żądanie organów podatkowych.
  • Skończy się obowiązek archiwizowania faktur sprzedaży przez przedsiębiorców – e-faktury są przechowywane w systemie przez 10 lat.

Poza tym jednolity wzór faktury pozwoli na natychmiastowe potwierdzanie transakcji, przyspieszenie realizacji płatności (odbiorca otrzymuje dokument w czasie rzeczywistym i nie może twierdzić, że np. faktura do niego nie dotarła), a także automatyzację różnych procesów księgowych. Nie będzie już konieczności ręcznego wypisywania faktur (przy okazji również zniknie związane z tym ryzyko popełnienia błędu) czy też skanowania albo przepisywania dokumentów, ponieważ fakturę w formacie XML można bezpośrednio importować do systemów księgowych. Co równie istotne, narzędzia związane z KSeF będą bezpłatne.

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Sięgnij po usługi kadrowe Wrocław.

Tekst promocyjny