Redakcja

Patronaty

Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych reklam.

Beata
Sakowska

redaktor naczelna

Kamil
Maćkowiak

felietonista

Krzysztof
Karbowiak

dziennikarz

Katarzyna
Malinowska

trener, coach

Marek
Niedźwiecki

dziennikarz

Magda Marzena
Maciejczyk

dziennikarz, redaktor

Monika A.
Kern

felietonistka

Paweł
Łacheta

fotograf

Wydawca:
RSMEDIA Robert Sakowski

robert.sakowski@lifein.pl
tel. 502-499-161

Reklama & marketing:
Damian Karwowski

damian.karwowski@lifein.pl
tel. 727-925-865