Bawełna ma pięć lat

Pomysł na Bawełnę okazał się celnym strzałem, ale prawdziwym strzałem w dziesiątkę okazało się postawienie na kompetentny zespół ludzi i właściwą organizację. Nasi goście chyba właśnie to odczuwają – mówi Marcin Celmerowski, Prezes Zarządu spółki Cottonfood, która jest właścicielem marki Bawełna.

Czy wiesz, że w Łódzkiem…

Zmiany, które zachodzą w Łódzkiem każdego dnia, zawdzięczamy pomysłowości mieszkańców, wizji przedsiębiorców, chęci rozwoju i niesienia pomocy. Transport, turystyka, biznes i nauka, ochrona zdrowia i środowiska, edukacja, praca, budownictwo… Praktycznie wszystkie dziedziny w naszym regionie rozwijają się dzięki dotacjom z Regionalnego Programu Operacyjnego, nad którym czuwa Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.