Zdrowie

DBC, czyli można uratować kręgosłup przed operacją

DBC, czyli można uratować kręgosłup przed operacją

Specjaliści w leczeniu przewlekłych bólów kręgosłupa mówią wprost: dzielimy się na tych, którzy problemy z kręgosłupem mieli, mają lub będą mieć! Odsetek Polaków, którzy skarżą się na dolegliwości związane z kręgosłupem wciąż rośnie, dlatego terapia metodą DBC może być jedynym sposobem na radzenie sobie z bólem.

W przypadku chorób kręgosłupa najważniejsze są profilaktyka i regularna terapia. Jedną z metod, które pomagają radzić sobie z bólem jest terapia metodą DBC (Documentation Based Care), zalecana pacjentom cierpiącym na przewlekłe schorzeniach kręgosłupa i dobierana indywidualnie w zależności od potrzeb. Najważniejszym elementem jest w niej dokumentowanie postępów leczenia. W Łodzi metodę tę stosuje Ośrodek Profilaktyki i Rehabilitacji Creator przy ul. Kopernika 55A, gdzie powstała pierwsza w regionie i druga w Polsce pracownia DBC.

Dziś Creator może się pochwalić bogatym doświadczeniem, ogromną ilością pacjentów, którzy skorzystali z tej metody i bardzo dobrymi rezultatami leczenia. Terapia jest ukierunkowana na indywidualne potrzeby chorego, a ćwiczenia odbywają się w cyklach sześcio-, dwunasto – a nawet osiemnastotygodniowych. Ćwiczenia dobierane są na podstawie dokładnej diagnostyki pacjenta, która musi uwzględniać badania kliniczne, elektromiografię, badania goniometryczne i badania dynamometryczne.

Sesje odbywają się dwa razy w tygodniu, a przebieg leczenia podsumowuje raport końcowy, w którym zestawiane są m.in. zmiany w zakresie możliwości ruchowych, zmęczenie mięśni, subiektywna ocena dolegliwości bólowych i ograniczeń funkcjonalnych dokonana przez pacjenta.

Pacjenci wykonują określone ćwiczenia na urządzeniach, które zapewniają aktywność tylko w jednym segmencie ruchowym kręgosłupa. Pozwalają także na stałe obciążenie podczas ćwiczeń oraz powtarzalność zakresu i obciążenia kręgosłupa. Do programu wprowadzano też ćwiczenia specjalistyczne: mobilizacyjne, rozciągające i rozluźniające, mające na celu uzupełnienie i zwiększanie efektu, uzyskanego dzięki specjalistycznym urządzeniom.

Dane statystyczne dotyczące efektów stosowania metody DBC pozwalają postawić teorię, że stosowanie terapii pozwala uniknąć operacji kręgosłupa. Regularne stosowanie ćwiczeń pod okiem fizjoterapeuty prowadzi bowiem do poprawy funkcji oraz zmniejszenia problemów spowodowanych bólem u ponad 80 procent leczonych. Kontynuacja wyuczonych, funkcjonalnych ćwiczeń wydłuża czas utrzymania się pozytywnych efektów terapii i likwiduje lub znacznie ogranicza nawroty dolegliwości.

Z kolei aż u 75 procent pacjentów stosujących metodę DBC zanotowano wzrost siły fizycznej i poprawę ich możliwości ruchowych. Warto zaznaczyć, że metoda jest bezpieczna, ponieważ procedura diagnostyczna wykonana w tym systemie pozwala na optymalny dobór ćwiczeń i chroni przed podejmowaniem aktywności ruchowej, która zagraża pogorszeniem się stanu zdrowia. Ogromnym plusem metody DBC jest także to, że może ona być stosowana przez osoby w każdym wieku.

Wskazania do stosowania metody DBC

  • Niespecyficzne bóle kręgosłupa
  • Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa
  • Zespoły przeciążeniowe
  • Choroby reumatyczne
  • Dyskopatie
  • Kręgozmyk
  • Stany przed – i pooperacyjne
  • Stany pourazowe
  • Schorzenia stawu barkowego
  • Schorzenia i urazy stawu kolanowego
Ośrodek Profilaktyki i Rehabilitacji Creator
Łódź, ul. M. Kopernika 55A
Rejestracja: poniedziałek-piątek 8 – 20.
tel. 42 230 10 00, 731 054 313
www.creator.wroc.pl
facebook.com/OPiRCreatorLodz