Francja w Łodzi

Studiowanie po francusku

Studiowanie po francusku

International Faculty of Engineering, czyli Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej od ponad 30 lat kształci na kierunkach technicznych w języku angielskim i francuskim.

 

Najbardziej dynamiczny rozwój współpracy z Francją rozpoczął się w latach 90., kiedy to pierwsza grupa studentów z Marsylii i Aix en Provence przybyła na studia do Politechniki Łódzkiej. Kolejnym krokiem milowym było uruchomienie w Politechnice Łódzkiej unikatowego programu Gestion et Technologie, kształcącego inżynierów całkowicie w języku francuskim.

– Obecnie Politechnika Łódzka współpracuje z ponad czterdziestoma uczelniami we Francji – mówi dr inż. Dorota Piotrowska, prof. Politechniki Łódzkiej, dyrektor CKM. – Są to uczelnie o bardzo zróżnicowanym charakterze profilu działania.

Francja należy do krajów i kultur akademickich najbardziej otwartych na internacjonalizację. Uczelnie francuskie chętnie włączają się w realizację różnorodnych projektów edukacyjnych, badawczych i organizacyjnych. Dzięki tej współpracy udało się stworzyć szeroki wachlarz możliwości rozwoju kompetencji dla studentów i kadry, wymianę inspiracji i doświadczeń edukacyjnych i badawczych.

Duże zaangażowanie Francji umożliwia realizację projektów podwójnych dyplomów dla studiów pierwszego i drugiego stopnia. Dzięki wsparciu finansowemu już kilkuset absolwentów może się cieszyć posiadaniem zarówno dyplomu Politechniki Łódzkiej, jak i innej renomowanej uczelni francuskiej.

– Absolwenci IFE realizują kariery w obydwu krajach, wykorzystując swój międzynarodowy kapitał i doświadczanie – podkreśla Dorota Piotrowska. – Część z nich zakłada własne firmy, które funkcjonują na obydwu rynkach gospodarczych. Inni realizują kariery naukowe w uczelniach i ośrodkach badawczych w całej Europie.

Jednym z takich przykładów międzynarodowej kariery jest Sławosz Uznański, absolwent programu podwójnego dyplomy Politechniki Łódzkiej i Universite de Nantes,  powołany przez Europejską Agencję Kosmiczną do Rezerwy Astronautów ESA.