Bez kategorii

Kongres AGD w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Kongres AGD w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

250 zaproszonych gości, w tym Wicepremier, Minister Przedsiębiorczości i Technologii oraz liczni przedstawiciele branży AGD. Wiele paneli dyskusyjnych, pojedynek młodych firm technologicznych, spotkania ekspertów – tak rok temu przebiegał pierwszy Kongres AGD. W maju tego roku cała branża AGD ponownie zawita do ŁSSE.

Minął rok od największego w Europie spotkania branży AGD. 250 osób zaproszonych do siedziby Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przybyło, by wspólnie dyskutować o perspektywach jednego z najdynamiczniej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki. Producenci, poddostawcy, dystrybutorzy, recyklerzy, startu-py, usługodawcy dla branży oraz przedstawiciele rządu – Wicepremier i Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Piotr Gliński, Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Jadwiga Emilewicz oraz Wiceminister, Tadeusz Kościński uczestniczyli w ubiegłorocznej I edycji Kongresu AGD.

Fabryka Grohmana to najlepsze miejsce na spotkanie branży, która wyróżnia Polskę wśród innych państw europejskich i stanowi jedną ze specjalizacji ŁSSE. Pozycja lidera w rankingu producentów sprzętu AGD w Unii Europejskiej, 30 fabryk, 22 milionów urządzeń gospodarstwa domowego, 25 tysięcy stanowisk pracy – to statystyki, które wyjaśniają strategiczne znaczenie tego sektora dla Strefy i stanowią obiecującą perspektywę dla rozwoju regionu. Dwóch spośród największych producentów AGD na świecie – Whirlpool i BSH zbudowały fundamenty swojej działalności w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. W lutym 2017 roku Strefa pozyskała kolejną znaczącą inwestycję z branży AGD – firmę Miele Technika, która buduje w Ksawerowie nową fabrykę.

Mając świadomość zmieniających się potrzeb przemysłu artykułów gospodarstwa domowego, w zeszłym roku w partnerstwie ze Związkiem Pracodawców AGD – Applia Polska, Zarząd ŁSSE SA podjął decyzję o zorganizowaniu pierwszego Kongresu AGD. Panele dyskusyjne, dotyczące między innymi korzyści wynikających z zacieśnienia współpracy w obszarze produkcji i dystrybucji produktów AGD pomiędzy różnymi uczestnikami rynku poprzez doskonalenie łańcucha dostaw i gospodarki obiegu zamkniętego okazały się solidnym fundamentem dla wyznaczenia przyszłych kierunków rozwoju branży.

Duże zainteresowanie uczestników Kongresu zyskała ŁSSE Start-up Battle – pojedynek młodych firm technologicznych, prezentujących innowacyjne rozwiązania z zakresu rozszerzonej rzeczywistości, sztucznej inteligencji oraz przemysłu 4.0. Zwycięski start-up otrzymał ufundowaną przez Strefę nagrodę pięciu tysięcy złotych oraz zaproszenie do rozmów o współpracy z firmą BSH. Spotykania w gronie ekspertów w naturalny sposób prowadzą do wymiany kontaktów i doświadczeń.

W drugim dniu Kongresu organizatorzy zaprosili uczestników do branżowych rozmów przy okrągłych stołach podczas Buisiness Mixera. Wszyscy zainteresowani mogli również wziąć udział w Giełdzie Innowacji, stanowiącej przestrzeń dla prezentacji nowoczesnych technologii, mających zastosowanie w optymalizacji działalności firm z sektora AGD. Zaplanowana II edycja Kongresu jest odpowiedzią na potrzeby stałej wymiany doświadczeń i zacieśnienia współpracy pomiędzy nauką, praktyką oraz zmieniającą się biznesowo i technologicznie rzeczywistością. Druga edycja Kongresu AGD odbędzie się w dniach 23-24 maja 2019 roku, w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.