Miejsca

Jakość zawsze się obroni

Jakość zawsze się obroni

Wsłuchiwanie się w potrzeby rynku, starannie dobierana oferta edukacyjna, doskonale wyposażone pracownie specjalistyczne, unikatowe kierunki kształcenia, to bez wątpienia atuty Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu. Rozmawiamy z rektorem uczelni dr hab. prof. Teresą Janicką-Panek.

LIFE IN. Łódzkie: Pani Rektor, jakie są Pani zdaniem największe atuty Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, która jest trzecią pod względem rekrutacji uczelnią niepubliczną w Łodzi?

Prof. Teresa Janicka -Panek: Na podkreślenie zasługuje aspekt ludzki w uczelni, czyli przyjazna atmosfera. Studenci dobrze się u nas czują, wykładowcy są pomocni i życzliwie nastawieni, studenci ufają nam i najzwyczajniej lubią, o czym świadczy fakt, że często wracają do nas na studia magisterskie, podyplomowe, przyprowadzają znajomych, dzielą się dobrą opinią. Uczelnia przez lata budowała swój prestiż właśnie na dobrych opiniach swoich studentów i absolwentów, i relacjach z nimi. Realizujemy projekt filmowy „Nasi Absolwenci”, w którym pokazujemy jak poradzili sobie na rynku pracy. I okazuje się, że radzą sobie bardzo dobrze.

Czym jeszcze uczelnia się wyróżnia?

Oferujemy studia I i II stopnia na kierunkach: kosmetologia, dietetyka, pedagogika. Mamy doskonale wykwalifikowaną kadrę naukową i praktyków/specjalistów oraz bardzo dobrze wyposażone pracownie: kosmetologiczne, dietetyczne, pedagogiczne. Nacisk kładziemy na jakość i kształcenie praktycznych umiejętności oraz kompetencji studentów. Reagujemy na ich indywidualne potrzeby. Kształcenie dostosowujemy do potrzeb rynku pracy, tworzymy je we współpracy z interesariuszami zewnętrznymi, środowiskiem biznesowym, ekspertami z zewnątrz. Kilka dni temu nasz kierunek kosmetologia (studia I i II stopnia) zdobył prestiżowy Certyfikat i Znak Jakości „Studia z przyszłością”. To dla nas cenne wyróżnienie potwierdzające wysoki poziom kształcenia na kierunku, współpracę ze środowiskiem zewnętrznym, w tym pracodawcami oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych.

Niż demograficzny doskwiera uczelniom. Jakie wyzwania stoją teraz przed Panią jako Rektorem?

Na bieżąco monitorujemy rynek pracy, tak by nasza oferta odpowiadała na zmieniające się jego potrzeby. Dbamy o promocję i marketing. Nawet przez moment nie odpuszczamy jakości kształcenia, dlatego tak istotne są dla nas informacje zwrotne pozyskiwane od studentów i słuchaczy. Niezwykle istotne jest dla nas także stałe doskonalenie organizacji pracy. Cenię sobie bardzo współpracę z Senatem uczelni, który sprawnie podejmuje wszystkie decyzje, jest otwarty na zgłaszane pomysły i wnikliwie analizuje możliwości rozwoju. W naszej uczelni nie odczuwamy skutków niżu demograficznego, wręcz przeciwnie, od roku akademickiego 2017/2018 obserwujemy znaczny wzrost zainteresowania ofertą i wzrost liczby studentów.

Jakie cele sobie Pani wyznaczyła?

Przyświeca mi jedna zasada – ,,wysoka jakość zawsze się obroni”, dlatego tak bardzo zależy mi na jakości kształcenia. Pragnę także utrzymać wysoką pozycję uczelni na łódzkim rynku akademickim i dalej poszukiwać takich niszy na rynku pracy, do których brakuje specjalistów. Niezbędny jest również rozwój technologiczny, a za tym idzie wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w uczelni. Udało się już otworzyć w Rybniku – Wydział Zamiejscowy WSBiNoZ.

Uczelnia oferuje szereg ciekawych i unikatowych na rynku specjalności: trychologia, podologia, dietetyka sportowa, dietetyk wieku dziecięcego, resocjalizacja, coaching. W jakim kierunku dalej będzie się rozwijała?

Od roku akademickiego 2018/2019 uruchomimy specjalności: pedagogika wieku dziecięcego z integracją sensoryczną – na kierunku pedagogika, na studiach drugiego stopnia oraz dietetyka medyczna – na kierunku dietetyka, na studiach pierwszego stopnia. Dalej będziemy doposażać nasze pracownie w najnowocześniejszy sprzęt. Słuchaczom studiów podyplomowych zaoferujemy szereg nowych specjalności jak chociażby: pedagogika lecznicza, wczesne i całożyciowe wspomaganie rozwoju osób z autyzmem i/lub zespołem Aspergera, Wczesne nauczanie języka angielskiego, logopedia, terapia pedagogiczna. Współpraca uczelni z firmami i światowymi markami Klapp, Habys, Podopharm, Herla, świetnie wyposażone pracownie specjalistyczne, kadra fachowców, nowoczesne programy nauczania. To niewątpliwie atuty placówki.

Czym zaskoczycie w niedalekiej przyszłości?

Nie mogę wszystkiego zdradzić… Na pewno obecni i przyszli studenci mogą liczyć na to, że z semestru na semestr będą pojawiały się nowe pracownie specjalistyczne, nowe specjalności, a także nowe kierunki studiów i studiów podyplomowych. Potencjał uczelni jest ogromny, dlatego jej rozwój jest nieunikniony, a kierunki tego rozwoju będą wyznaczały potrzeby naszych studentów i słuchaczy oraz rynek pracy.

Rozmawiała Beata Sakowska

 

ul. Piotrkowska 278, 90-361 Łódź
REKRUTACJA: tel.: 42 683 44 18; rekrutacja@medyk.edu.pl
www.medyk.edu.pl
facebook.com/szkolawyzszamedyk