Kariera i rozwój

Klucz do sukcesu

Klucz do sukcesu

O związkach Politechniki Łódzkiej z Francją, o korzyściach wynikających z nauki języka francuskiego, mobilności i Kluczu francuskim rozmawiamy z dr Dorotą Piotrowską, dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej.

LIFE IN. Łódzkie: Co Politechnikę Łódzką łączy z Francją?

Dorota Piotrowska: Przede wszystkim długoletnia współpraca, która zaczęła się pod koniec lat 80. z inicjatywy profesora Jana Krysińskiego. Będąc rektorem przyjął wówczas strategię internacjonalizacji zorientowaną na Francję. Współpraca powoli się rozwijała, aż w 1997 roku w ramach istniejącego już pięć lat Centrum Kształcenia Międzynarodowego decyzją rektora utworzono kierunek w języku francuskim. Centrum Kształcenia Międzynarodowego, to był wówczas taki unikat nie tylko w skali kraju, żadna uczelnia w Polsce i na świecie nie miała osobnej jednostki, która zajmowałaby się prowadzeniem kierunków studiów w językach obcych. A ponieważ studia w języku angielskim okazały się dużym sukcesem, trzeba było wykorzystać potencjał naszej kadry naukowej oraz doskonałe dotychczasowe relacje z Francji. W organizację nowego kierunku zarządzanie i technologia (zarządzanie technologią inżynierii produkcji) bardzo zaangażował się region Auvergne-Rhône-Alpes, którego stolicą jest Lyon. Częste wizyty francuskich profesorów, sprawiły, że zaczęli oni przyglądać się także możliwościom studiowania w języku angielskim, w którym to oferujemy już bardziej wyspecjalizowane kierunku, i teraz na Politechnice Łódzkiej studiuje już 100 Francuzów.

Czy Polacy też studiują w języku francuskim?

Głównie Polacy, Francuzi przyjeżdżają do nas na studia anglojęzyczne. Dzięki naszemu zorientowaniu na Francję, jesteśmy najpopularniejszą uczelnią w Polsce jeśli chodzi o przyciąganie studentów francuskich.

Nie tylko Francuzi studiują na Politechnice Łódzkiej?

Rocznie uczy się u nas 500 studentów z 26 krajów, bardzo międzynarodowe środowisko. Zresztą taka jest nasza idea, by kształcić w grupach międzykulturowych, międzynarodowych. Coraz więcej młodych ludzi, chce u nas studiować, z czego bardzo się cieszymy. Łódź stała się dla nich atrakcyjna. My też cały czas się rozwijamy, bo chcemy stwarzać studentom, jakie najlepsze warunki do nauki, świadczyć usługi dydaktyczne na światowym poziomie. Teraz zaczynamy duży projekt nowej polityki kształcenia – model odwrócony tzw. flipped education. W tym modelu student z materiałem ma zapoznać się w domu. Na zajęcia przychodzi wyposażony w jakieś informacje, a z nauczycielem uczy się je wykorzystywać. W ten sposób wyrabia w sobie umiejętności, które będą mu potrzebne w życiu zawodowym. Sporą cześć kadry w tym module będą stanowili profesorowie ze Stanów Zjednoczonych i Australii.

Jakie są korzyści studiowania w języku francuskim?

To możliwość studiowania w grupach międzynarodowych, dzięki czemu studenci poznają zwyczaje, zachowania różnych narodowości i później trafiając do międzynarodowych korporacji, bardzo dobrze się w nich odnajdują. Wiedzą, jak się zachować. I co ważne, nasi absolwenci biegle władają dwoma językami obcymi. Co w obecnych czasach jest już niemal obowiązkowe, angielskiego nikt już nie taktuje jak języka obcego.

Studentów obowiązuje tzw. mobilność. Co to oznacza?

Wszyscy na szóstym semestrze muszą wyjechać za granicę. Wielu z nich zostaje na cały rok. Mobilność jest niesamowitym narzędziem, które zmienia studenta w dojrzałego człowieka.

A kto może skorzystać z Francuskiej Akademii Młodego Inżyniera działającej przy Centrum Współpracy Międzynarodowej?

Uczniowie gimnazjów i liceów, w których młodzież uczy się języka francuskiego. W drodze konkursu wybieramy 30 uczniów, którzy uczą się u nas języka francuskiego z nauczycielem, który przyjeżdża z Francji, a ponadto mają różnego rodzaju zajęcia techniczno-inżynierskie. Chcemy zachęcić ich do nauki na politechnice i mobilizować do nauki języka francuskiego, który otwiera drogę do zawodowej kariery. W organizację zajęć angażują się też francuskie firmy działające w Łodzi. Mamy jeszcze jeden ciekawy projekt – Klucz francuski, który skierowany jest do nieco młodszego odbiorcy – uczniów szkół podstawowych. Wyłaniamy 60 dzieci, które uczą się u nas języka francuskiego i technik pracy w grupie. Chcemy nieco otworzyć oczy rodzicom i pokazać, że język francuski jest świetną alternatywą i otwiera wiele drzwi, o czym można przekonać się śledząc kariery naszych absolwentów.