Polecamy

Mediacje dają wymierne efekty w prowadzeniu biznesu

Mediacje dają wymierne efekty w prowadzeniu biznesu

O tym, dlaczego w rozwiązywaniu konfliktów w firmie warto korzystać z mediacji, rozmawiamy z radcą prawnym, mediatorem stałym Andrzejem Misiakiem, Prezesem Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi.


LIFE IN. Łódzkie: Zarówno korporacje, jak i MŚP zmagają się z wieloma, konfliktami bezpośrednio i pośrednio wpływającymi na relacje, zyski i wizerunek firm. Jeśli wprowadzimy do kultury zarządzania mediacje, co się zmieni?

Andrzej Misiak: Bardzo wiele, a przekonać można się o tym, bacznie obserwując rynek amerykański. Intensywny rozwój mediacji w Stanach Zjednoczonych został zapoczątkowany w latach sześćdziesiątych, natomiast już w latach dziewięćdziesiątych XX wieku tzw. „alternatywne metody rozstrzygania konfliktów (alternative dispute resolution – ADR), zostały instytucjonalnie i strukturalnie włączone do amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości. System ten był odpowiedzią na uświadomienie sobie niezwykle wysokich kosztów oraz czasochłonności tradycyjnego sposobu rozstrzygania sporów, w tym również konfliktów pracowniczych oraz ich wpływu na kondycję i rentowność przedsiębiorstw. Badania Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego pokazały, że przedsiębiorstwa skutecznie zarządzające sporami są bardziej efektywne.

To proszę wskazać, co konkretnie zyskamy, wprowadzając mediacje?

Świadome korzystanie z narzędzia, jakim jest mediacja wewnątrz przedsiębiorstw, daje im realne korzyści związane z ich funkcjonowaniem i pozycją na rynku. Przede wszystkim mediacja skraca czas rozwiązywania sporów pojawiających się na wszystkich płaszczyznach, co w efekcie przynosi wymierne, pożądane efekty ekonomiczne. Jak pokazały badania prowadzone przez PwC, duże firmy, w których kulturach organizacyjnych nie ma mediacji, znacznie zwiększają koszty swojego funkcjonowania. Wartość kosztów może osiągać sumę wynagrodzeń pracowników za dany rok. Dzięki wprowadzeniu mediacji budujemy markę i wzmacniamy swoją wiarygodność na rynku. Pokazując, że firma załatwia sprawy polubownie i w sposób korzystny dla wszystkich partnerów, budujemy do siebie zaufanie. I co ważne wszelkie spory nie opuszczają firmy. Mediacje to budowanie dialogu, atmosfery współpracy i przede wszystkim relacji, które w dużym stopniu wpływają na realizację celów biznesowych. Dzięki mediacji managerowie i pracownicy uczą się budowania porozumienia mimo konfliktu, który zwykle ujawnia tzw. wąskie gardła w firmie na przykład niedrożne procesy, brak komunikacji lub jej nadmiar.

Jak mediacje wykorzystywane są przez polskich przedsiębiorców?

Tutaj jeszcze długa droga przed nami. Dlatego cały czas prowadzimy kampanię edukacyjną i przekonujemy przedsiębiorców do wykorzystywania mediacji w zarządzaniu firmą. Jednak, w tym przypadku najważniejsze jest doświadczenie. Przedsiębiorca ma być przede wszystkim efektywny, jeśli nie dostrzeże korzyści z wprowadzenia mediacji, nie będzie ich wykorzystywał. Na mediacje otworzyli się już sędziowie, ale na razie mówią – sprawdzamy: musimy przekonać się, że na pewno skorzysta na tym wymiar sprawiedliwości. Jeśli ktoś raz doświadczy korzyści płynących z mediacji, następne konflikty i spory, będzie chciał rozwiązywać tylko w ten sposób. Mediacje powinny także na stałe zadomowić się w naszych samorządach i tutaj moim zdaniem, jeśli Łódź wykorzystałaby mediacje do zarządzania miastem, ponownie pokazałaby, że jest kreatywna i innowacyjna.

Foto: Agnieszka Cytacka

Więcej o mediacjach w biznesie i nie tylko

O mediacjach w biznesie

Mediacje sposobem na rozwiązywanie sporów

 

Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi działa przy Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Celem działalności Centrum jest ułatwienie przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej poprzez stworzenie dodatkowego sposobu rozwiązania sporu, który umożliwi kontynuowanie współpracy pomiędzy skonfliktowanymi dotąd partnerami. Z Wojewódzkim Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi współpracują samorządy radców prawnych i adwokatów, a także sądy powszechne i prokuratury.

Łódź, ul. Gabriela Narutowicza 34,
pokój 406 tel. 574 859 999
e-mail: biuro@cam-lodz.pl
Godziny otwarcia: poniedziałek, środa, piątek: 8.00-16.00 wtorek, czwartek: 8.00-18.00

www.cam-lodz.pl