Styl życia

Kredyt goni kredyt

Kredyt goni kredyt

Zadłużyć się łatwo, ale co zrobić, gdy nagle nie ma z czego spłacać  długów? Jak pozbyć się niechcianego kredytu w nieszczęsnych frankach  szwajcarskich? Jak nie wpaść w spiralę zadłużenia? Na te i inne pytania  odpowiadają członkowie zespołu Kancelarii NIK Noga i Kaczmarek.

 

Marcin Kaczmarek o tym jak można poradzić sobie z długami

Zadłużyć możemy się na wiele sposobów jako osoby prywatne i przedsiębiorcy. Przychodzi taka chwila, że długi przewyższają nasze możliwości, co wówczas?

Na wstępie należy rozróżnić długi w sektorze konsumenckim oraz długi, które towarzyszą przedsiębiorcom. Pierwsi wpadają w problemy finansowe związane z brakiem możliwości spłaty bieżących zobowiązań z różnych powodów. Powodem może być nadmierna konsumpcja, chęć pomocy bliskim, problemy zdrowotne, jak chociażby wypadek i długa rekonwalescencja, nagła utrata pracy i brak perspektyw na nową. A dzisiaj dochodzą jeszcze stale rosnące stopy procentowe, które mocno drenują portfele każdego konsumenta. W przypadku przedsiębiorcy problem jest bardziej złożony i wielowątkowy. Pandemia dotknęła wiele firm wykluczając ich z bieżącej egzystencji, często działalności były zawieszane, z drugiej strony pojawiały się niespodziewane koszty bądź koszty stałe, które nie uległy zmianie. Utrzymanie pracowników, ZUS, podatki, zobowiązania w stosunku do innych podmiotów. Często niewypłacalność kontrahentów również była dużym problemem. Wszystkie tutaj wymienione czynniki pokazały, że rok 2020 i 2021 obfitował w bardzo dużą ilość restrukturyzacji czy upadłości. Taki przedsiębiorcza czy konsument często zostaje sam z tym wszystkim, zaczyna borykać się z komornikami, jednak każdemu przysługują pewne prawa i w części lub nawet w całości te długi mogą być umorzone spełniając oczywiście określone kryteria.

Czy każdy może wyjść ze spirali zadłużenia?

Każdy ma prawo, aby godnie żyć i uzyskać pomoc w trudniejszej sytuacji w jakiej się znajduje. Natomiast pytanie jakie należy tutaj postawić brzmi: Czy taka osoba chce wyjść z tej spirali? Podstawą działań jest wnikliwa analiza sytuacji klienta. I tu niezwykle istotna jest szczera i partnerska współpraca z jego strony. Im więcej uda nam się ustalić na początku, tym będzie po prostu łatwiej. Rozwiązań dla każdego klienta mamy kilka. Wszystko w zależności od jego sytuacji, stanu majątku, dochodu, kwestii zdrowotnych, ale też różnych elementów związanych z życiem prywatnym, które mogą dać pewną argumentację w niektórych działaniach. W przypadku przedsiębiorcy istotnym elementem jest sam fakt chęci prowadzenia dalszej działalności bądź decyzja o zaprzestaniu. O ile wierzyciele w pewnym momencie są niespłacani, kolejnym elementem jest pojawienie się komornika. Współpraca z komornikiem jest „bardzo kosztowna” dla każdego dłużnika. Przy współpracy z nami każdy dłużnik ma możliwość, aby pozbyć się pewnych zobowiązań i oddechu komornika, który czuje na plecach i dzięki temu często jesteśmy w stanie ochronić jego majątek. W przypadku przedsiębiorców istotnym problemem jest płynność finansowa. Często pojawiają się zajęcia rachunków uniemożliwiające funkcjonowanie firmy, a tym samym pogłębiające jego obecną sytuację. Natomiast współpraca z nami może spowodować odblokowanie rachunków, zwiększenie płynności, a także częściowe umorzenie długów na podstawie układu z wierzycielami. W przypadku układu restrukturyzacyjnego wyłączone są długi związane z wierzytelnościami w stosunku do państwa, podatki, ZUS, KRUS, a także w stosunku do płatności dla pracowników. Natomiast stanowczo należy podkreślić, że każdy dłużnik ma prawo do tego, aby zacząć żyć z czystą kartą i pozbyć się zadłużenia. O ile nie w całości to w części, aby zaspokoić wierzycieli w najdogodniejszym systemie ratalnym, ale też realnym dla obu stron.

Jak wygląda proces oddłużania?

Może trwać od kilku do kilkunastu miesięcy. O ile z naszej strony dokładamy wszelkich starań w zakresie terminowości całej sprawy by jak najszybciej pomóc dłużnikowi, o tyle bardzo ważną rolę odgrywa sam dłużnik. Chodzi tutaj na przykład o dostarczenie przez niego części dokumentów, bardzo istotnych dla całego procesu. Każdy proces z klientem rozpoczynamy od bardzo wnikliwej rozmowy i analizy jego sytuacji. Rozmowa ta może odbyć się bezpośrednio u nas w siedzibie Kancelarii, praktykujemy również spotkania online czy rozmowy telefoniczne. Zaznaczę tylko, że jesteśmy w stanie obsłużyć klienta na terenie całej Polski. Rozmowa ma na celu poznanie genezy danej sprawy, co takiego się stało, że klient znalazł się w obecnej sytuacji. Po takiej rozmowie ściągamy podstawowe dokumenty, które zobrazują nam liczbowo jego sytuację, musimy wiedzieć z jakim wyzwaniem się boryka. Na tej podstawie ustalamy plan działania. Ma na to wpływ: status materialny klienta, wysokość jego dochodów, wysokość kosztów, poziom majątku jakim dysponuje, a z drugiej strony istotnym elementem jest wersja finalna, którą chcę osiągnąć. Na podstawie tych wszystkich informacji jesteśmy w stanie powiedzieć czy to czego oczekuje jest realne, czy widzimy dla niego inne, bardziej atrakcyjne rozwiązanie. W przypadku podjęcia współpracy klienta z nami, tak naprawdę od tego momentu rozpoczyna się ochrona antywindykacyjna. Z jednej strony klienci, którzy mają komornika na barkach, z drugiej przedsiębiorcy, którzy w niektórych procesach uzyskują immunitet egzekucyjny, czyli pełną dostępność do własnych środków. To wszystko gwarantujemy klientowi w trakcie współpracy z nami.

Co dzieje się dalej?

Zaczynamy kompletować bardzo szczegółowe informacje o kliencie, raporty KRD, postępowania egzekucyjne od wierzycieli, monity telefoniczne, listowe, mailowe. Bilans danej firmy również jest istotny. Wszystko po to, by mieć dokładne dane i podjąć odpowiednie działania oraz przygotować klienta i jego sprawę pod sprawę sądową w przypadku upadłości konsumenckiej, czy też przygotować odpowiednią argumentację pod kątem układu z wierzycielami jeśli chodzi o przedsiębiorcę. Nasze działania nie kończą się tak jak w przypadku układu konsumenckiego tylko na złożeniu wniosku o upadłość konsumencką. Klient nie zostaje sam, pozostajemy w kontakcie aż do ogłoszenia upadłości. W sytuacji, gdy potrzebna będzie reprezentacja w sądzie otrzymuje również mecenasa, który występuje jako pełnomocnik. Sprawa jednak to nie koniec, pojawia się syndyk, który może mieć odmienne zdanie w stosunku do wyroku sądu i może mieć chęć do zmiany warunków spłaty pozostałej części długu i jego wizja może być bardziej agresywna. Naszą rolą jest pomoc w mediacjach tak, aby ta spłata była rozłożona w sposób najbardziej korzystny dla klienta i pozwalała mu egzystować.

A jaki macie patent na to, by ulżyć dłużnikowi?

Może nie będę ich dokładnie zdradzał. Mogę powiedzieć, że w wyniku prowadzonych postępowań, używania odpowiednich działań nasi klienci zaczynają zdecydowanie żyć z czystą głową. Nie nękają ich telefony z firm windykacyjnych, nie otrzymują notorycznie wezwań do zapłaty, ale przede wszystkim mają zwiększoną płynność finansową, która pozwala im wrócić do normalnego życia oczekując na efekt finalny naszych działań.

Co zrobić, by ponownie nie popaść w spiralę zadłużenia?

Moim zdaniem kredyty można podzielić na dobre i złe. Złe to takie, które zaciągamy na cele konsumpcyjne, na zrealizowanie przyjemności w danym momencie. A dobre to takie, które przynoszą profity w długoterminowej relacji. Należy ważyć wskaźnik podejmowanych decyzji, oszacować własne możliwości między innymi możliwości spłaty, szczególnie na wypadek niespodziewanych okoliczności. Należy również pamiętać, że łatwy kredyt do uzyskania to niekoniecznie tani kredyt. Każdy klient, który zamierza zadłużyć się, musi pamiętać, że długi to nie tylko problem dla niego samego. To również problem dla najbliższych, który często wpływa na relacje. Dlatego też jeśli ktoś już znajdzie się w tej trudnej sytuacji osobiście bądź zna osobę, która boryka się z taką historią, to warto skontaktować się z profesjonalną kancelarią, która może pomóc w rozwiązaniu takiego problemu. Podkreślę słowo profesjonalną ponieważ podmiotów działających w tym sektorze powstało naprawdę bardzo dużo, natomiast bardzo często są to działania tylko podstawowe, które nie zawsze mogą zakończyć się sukcesem, ale przede wszystkim takie, które nie dają obsługi od A do Z. Co dla osoby, która znalazła się w trudnej sytuacji jest kluczowe i niezbędne.

 

Bartłomiej Noga, Sylwia Pawlak i Miłosz Przybyłowski o radzeniu sobie z kredytem we frankach

Kiedyś absolutny hit na rynku, dziś raczej nikt po niego nie sięga w obawie przed sporymi problemami – kredyt we frankach. Jak można się od niego uwolnić?

Kontrowersje dotyczące kredytów walutowych rozpoczęły się około pięć lat temu. Wówczas opinia publiczna dowiedziała się o możliwości uwolnienia się od tego niekorzystnego produktu. Kancelarie, które stawiały pierwsze kroki w temacie kredytów frankowych zaczęły uzyskiwać pierwsze korzystne wyroki. Wszystko tak naprawdę zależy od tego jaki rodzaj kredytu posiada klient. Na rynku pojawiły się dwa rodzaje kredytów – indeksowany oraz denominowany. W kredycie indeksowanym na umowie znajdują się złotówki indeksowane do franka szwajcarskiego. Możliwości, które istnieją przy tym rodzaju to unieważnienie lub odfrankowienie umowy. Zaś z drugiej strony znajdują się kredyty denominowane, w tym przypadku na umowie widnieją tylko i wyłącznie franki szwajcarskie. Tutaj możliwość jest jedna – unieważnienie umowy. Zapewne zastanawiają się Państwo, która z tych opcji jest korzystniejsza. Przy unieważnieniu umowa przestaje mieć moc prawną, zaś przy odfrankowieniu umowa zostaje na mocy, lecz jako kredyt złotówkowy. Odpowiedź nasuwa się sama i nasza Kancelaria w każdej sprawie dąży do korzystniejszej opcji dla klienta jaką jest unieważnienie.

W sądach zapada coraz więcej pozytywnych wyroków w sprawach frankowych. Pierwszy kwartał tego roku był pod tym względem rekordowy. Jak orzekały sądy? Ile spraw Waszej kancelarii udało się już wygrać?

Orzecznictwo w sądach jest obecnie dużo bardziej stabilne. W Warszawie w XVIII wydziale do spraw frankowych aż 96 procent spraw jest pozytywnie rozpatrzonych na rzecz klienta. To zdumiewający wynik dlatego Nasza Kancelaria większość spraw kieruje właśnie do Sądu Okręgowego w stolicy. Sukcesy Kancelarii sięgają ponad 160 wygranych spraw na różnych etapach ich postępowania, zarówno wyroków po I Instancji oraz wyroków prawomocnych i rozliczonych. Naszej Kancelarii zaufało już ponad 2400 Klientów, których sprawy są na bieżąco obserwowane oraz proces dochodzenia roszczeń jest wykonywany z należytą starannością czego efektem jest brak jakiejkolwiek przegranej prawomocnie sprawy.

Jak długo trzeba czekać na rozstrzygnięcie sprawy?

Proces dochodzenia roszczeń prowadzony przez Kancelarię jest złożony z kilku etapów. Pierwszym z nich jest analiza umowy kredytowej pod katem prawnym jak i finansowym. Efektem tego działania jest określenie szacunkowego wyliczenia, które jest podstawą do rozpoczęcia współpracy z Kancelarią. Drugim etapem jest uzyskanie zaświadczeń z banku oraz przeprowadzenie analizy finansowej przez zewnętrzną instytucję, którą jest analityk finansowy. Przygotowane przez analityka przeliczenie jest podstawą do określenia kwoty roszczenia przy składaniu pozwu. Kolejnym etapem jest złożenie wezwania do zapłaty do banku, które stanowi zabezpieczenie dla klienta podczas procesu sądowego. Przedostatnim, lecz jednym z najbardziej istotnych etapów jest złożenie pozwu do sądu. Następnie pozostaje przeprowadzenie sprawy przez wszystkie wymagane instancje aż do rozliczenia klienta z bankiem. Cały ten proces najczęściej kończy się w ciągu trzech lat. Klient przez cały ten okres posiada opiekuna, który zajmuje się prawidłową realizacją jego sprawy i pozostaje z nim w stałym kontakcie.

Czy każda osoba, która ma kredyt we frankach może dochodzić swoich praw przed sądem? Czy są takie sprawy, których Kancelaria się nie podejmie?

Każdy klient oraz jego sytuacja związana z kredytem frankowym jest indywidualnie rozpatrywana i traktowana. Zdarzają się różne sytuacje związane z kredytami, takie jak wypowiedziana umowa, czy też takie związane z jednoosobowymi działalnościami gospodarczymi. W naszej Kancelarii stawiamy na dokładne przeprowadzenie analizy wstępnej, aby klient poczuł się w pełni bezpieczny powierzając nam swoją sprawę. Dla nas każdy klient jest tak samo ważny, niezależnie od tego czy posiada kredyt o niskiej wartości, czy też potrzebuje pomocy przy kredycie, który został wypowiedziany. Tym właśnie zyskujemy przychylność naszych klientów. Obecnie większość spraw jest do prowadzenia w sądzie. Oczywiście zdarzają się pewne wyjątki, które odbiegają od podstawowych umów, ale wszystko zależy od analizy prawnej i finansowej przeprowadzonej bardzo rzetelnie przez naszą Kancelarię na podstawie dokumentów, oraz przede wszystkim od chęci do działań ze strony klienta.

Rozmawiał Damian Karwowski
Zdjęcia Robert Szymczak

 

Łódź, ul. Andrzeja Struga 26 lok 2 bud A
tel. 605 244 393, 537 577 975
www.kancelarianik.pl
Szukaj nas na Facebooku: Kancelaria NiK