Biznes

Wznieś się na wyższy poziom

Wznieś się na wyższy poziom

Nowoczesne rozwiązania informatyczne pozwalają uporządkować, kontrolować i zoptymalizować procesy w firmie, umożliwiają analizę i prezentację dużej liczby danych oraz wielowymiarową kontrolę kosztów. Służą do lepszego planowania. Rozmawiamy z Agnieszką Brzezińską, Prezesem Zarządu w firmie MS POS Poland sp. z o.o., która zajmuje się wdrożeniami produktów Ekosystemu Microsoft, przede wszystkim Microsoft Dynamics 365.

Firma MS POS zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem kompleksowych rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwami. Z kim głównie współpracujecie?

Jesteśmy firmą konsultingowo-wdrożeniową i zajmujemy się wdrożeniami produktów Ekosystemu Microsoft, przede wszystkim aplikacji biznesowych Microsoft Dynamics 365. Tworzymy również inne autorskie rozwiązania, takie jak aplikacje HR, dostosowania do polskich wymogów prawa tj. JPK, KSeF, integrację z NBP oraz aplikacje uzupełniające system planowania zasobów, integracje z silnikami sklepów internetowych, anonimizacja danych czy systemy POS znane jako kasy samoobsługowe. Wdrażane rozwiązania dedykowane są średnim i dużym firmom o znacznym kapitale, zatrudniającym ponad dwustu pięćdziesięciu pracowników. Naszymi klientami są przede wszystkim organizacje zrzeszające wiele podmiotów powiązanych ze sobą, a także firmy wielooddziałowe i wielojęzyczne poszukujące optymalizacji, jednego globalnego stylu zarządzania, działania i raportowania. Tego typu przedsiębiorstwa zwykle pracują wykorzystując wiele baz danych, różne niezintegrowane ze sobą systemy, czego skutkiem jest brak spójnych informacji, jednolitej polityki sprzedażowej i dystrybucyjnej oraz brak możliwości monitorowania procesów operacyjnych i ich efektów. Współpracujemy także z firmami produkcyjnymi, które poszukują systemu ERP usprawniającego zarządzanie produkcją, magazynem i operacjami w firmie, a także zarządzanie relacjami z klientem (CRM) wykorzystywanych do zarządzania procesem sprzedaży i marketingu.

Czy swoje usługi kierujecie tylko do wybranych branż, czy może skorzystać z nich praktycznie każda firma działająca na rynku?

Wyspecjalizowaliśmy się w takich branżach, jak produkcyjna, farmaceutyczna, medyczna, meblarska, drukarska oraz szeroko rozumiana sprzedaż usługowa. Ostatnio coraz bardziej aktywnie działamy w branży food, a nasze rozwiązania wdrażają firmy z rynku diet pudełkowych. Głównym obszarem naszej specjalizacji jest przede wszystkim handel detaliczny, czyli branża Retail. Z sukcesem prowadzimy zagraniczne, ciekawe technologicznie i nowatorskie projekty, obejmujące branżę fashion oraz automotive. Wdrażane systemy integrujemy z terminalami płatności globalnych dostawców, co pozwala na skuteczne zarządzanie procesami sprzedaży, poprawę efektywności i rentowności, personalizację obsługi klienta w strategii omnichannel.

Jak oferowane przez MS POS systemy wpływają na zarządzanie przedsiębiorstwem?

Współczesne rozwiązania informatyczne oparte są o technologie chmurowe, co umożliwia dynamiczne dostosowywanie rozmiaru oprogramowania do rosnących potrzeb biznesu. Cyfryzacja i automatyzacja w tym obszarze pozwalają uporządkować, kontrolować i zoptymalizować procesy w firmie. Umożliwią analizę i prezentację danych wprowadzanych do systemu oraz kontrolę kosztów i efektywność biznesową. Wdrażane przez nas systemy obejmują też zarządzanie poziomem zapasów, materiałów, produkcją oraz dostępnością wyrobów gotowych.

Chciałabym dobrze zrozumieć, jakie obszary biznesu pokrywają aplikacje biznesowe Microsoft Dynamics 365?

Aplikacje stanowią kompleksowe zintegrowane narzędzie, umożliwiające pełną kontrolę nad kluczowymi procesami przedsiębiorstwa. Pozwalają na skuteczne zarządzanie finansami, analizowanie i prognozowanie wyników działalności, a także zwiększanie rentowności. Ponadto ściśle integrują zarządzanie zasobami oraz wszystkie dane klientów i informacje o nich, ich nawykach i ostatnich zakupach, transakcjach. Informacje logistyczne o zapasach i zamówieniach są przechowywane i łatwo dostępne w jednym systemie. Łączą procesy sprzedażowe i marketingowe, dzięki czemu można przygotować spersonalizowane oferty, dostępne w różnych kanałach sprzedaży. Zapewniają dostęp do danych na różnych urządzeniach i w dowolnym miejscu umożliwiają raportowanie w narzędziu Power BI. Dla zainteresowanych tematem warto zaznaczyć, że system Microsoft Dynamics 365 może być wzbogacony o liczne rozwiązania branżowe, co pozwala mu doskonale dostosować się do konkretnych wymagań różnych branż, posiada również możliwość integracji z innymi specjalistycznymi systemami. Umożliwia automatyzację wielu procesów biznesowych, które wcześniej wymagały manualnej pracy. Na przykład trzy główne moduły Finance, Supply Chain Management, Commerce mogą automatycznie śledzić i zarządzać zapasami, automatycznie generować raporty finansowe, automatyzować przelewy, nadzorować działania windykacyjne, co pozwala szybko reagować na bieżącą sytuację finansową. System umożliwia też śledzenie produktów od momentu zakupu materiałów poprzez produkcję aż do dostawy do klienta końcowego. Dzięki niemu mamy też stałą kontrolę nad bieżącymi i planowanymi wydatkami, kosztami i przychodami. Co istotne, wszystkie operacje przebiegają automatycznie.

W jaki sposób system wpływa na relacje z klientami?

Czasy, kiedy proces sprzedaży opierał się jedynie na możliwościach sprzedawcy, rozmowach twarzą w twarz i bezpośrednim budowaniu relacji, już dawno minęły. Proces sprzedaży staje się coraz bardziej złożony, spersonalizowany, wielokanałowy. Obecnie, to skuteczna obsługa sprawia, że klienci do nas wracają i stają się naszymi partnerami biznesowymi na długie lata. Znamy trendy na rynku, w tym również całościowe postrzeganie przez klientów doświadczenia z daną firmą lub marką. Wiemy, że klienci oczekują intuicyjnych rozwiązań w sklepach internetowych, sprawnej obsługi, szybkich dostaw i obsługi zwrotów. Obecnie klienci korzystają z wielu kanałów sprzedaży i komunikacji, chcą dokonywać zakupów w sklepach internetowych, a zwroty najlepiej załatwiać w sklepach stacjonarnych, mieć swoją elektroniczną historię zakupów. Bazując na naszych doświadczeniach, widzimy, że klienci chętnie korzystają z programów lojalnościowych i różnych kategorii rabatów. Aby im to wszystko zapewnić, potrzeba dobrze zintegrowanych aplikacji, a takie właśnie oferuje Microsoft Dynamics 365, a konkretnie jego poszczególne moduły dedykowane zarządzaniu relacjami z klientami, czyli CRM Dynamics 365 – Sales, Customer Service, Marketing, Field Service oraz dodatkowe rozwiązania branżowe.

Branża IT zawsze boryka się z problemami kadrowymi. Czy firma MS POS też stale poszukuje pracowników?

Największą wartością MS POS Poland sp. z o.o. jest nasz zespół. Stawiamy na osoby, które współpracowały już z biznesem lub są z nim związane, które rozumieją zachodzące procesy i realne potrzeby przedsiębiorstw, niekoniecznie posiadające doświadczenie w zakresie konsultingu. Takim pracownikom oferujemy onboarding oraz ścieżkę kariery opartą na szkoleniach z zakresu systemu Microsoft Dynamisc 365. Chętnie pozyskujemy do zespołu również osoby otwarte na naukę, rozwój, ciągłe zmiany, wdrażanie nowych rozwiązań. Dajemy szansę również młodym, ciekawym świata, którzy chcą stawiać pierwsze kroki w branży IT.

Rozmawiała: Beata Sakowska
Zdjęcia: Artur Rusek

MS POS Poland Sp. z o.o.
Łódź, ul. Wólczańska 143
tel. 48 43 888 10 80
e-mail: contact@mspos.net
www.mspos.pl