Wydarzenia

Ukraińskie i polskie firmy spotkały się w ŁSSE

Ukraińskie i polskie firmy spotkały się w ŁSSE

Temat odbudowy Ukrainy zdominował kolejne spotkanie z cyklu Re_Enter w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Re_enter to program, który strefa uruchomiła, żeby wspierać polski eksport. Raz na kwartał w siedzibie Łódzkiej Strefy odbywa się wydarzenie, na którym eksperci, praktycy, przedstawiciele biznesu rozkładają na czynniki pierwsze zagraniczny rynek. 13 października zajmowali się rynkiem ukraińskim.

Wydarzenie Re_Enter Ukraine rozpoczęło się od wystąpienia ministra rozwoju i technologii Waldemara Budy, który mówił o zaangażowaniu polskich firm w odbudowę Ukrainy po wojnie.

– Ukraina jest dla Polski ważnym parterem gospodarczym, podobnie jak Polska dla Ukrainy. Rodzimi przedsiębiorcy są zainteresowani współpracą z Ukrainą. Świadczą o tym między innymi bardzo dobre dane o naszej wymiany handlowej. Pomimo wojny notujemy duże wzrosty w eksporcie i imporcie, a nasze relacje od dawna nie były tak dobre, a kontakty tak intensywne. Wierzymy, że nasza współpraca dalej będzie się tak dobrze rozwijać. Bardzo dobre relacje międzyludzkie są szansą na nawiązanie nowych pozytywnych relacji biznesowych. Biorąc pod uwagę relacje międzyludzkie, bliskość geograficzną i dotychczasowe doświadczenia na rynku ukraińskim jesteśmy przekonani, że polscy przedsiębiorcy będą niezawodnym, sprawdzonym partnerem dla strony ukraińskiej, jeśli chodzi o przedsięwzięcia dotyczące odbudowy Ukrainy – poinformował  Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii.

Ukraina od zawsze była, jest i będzie naturalnym partnerem gospodarczym dla Polski. W tym szczególnym czasie i warunkach więź między narodami, rynkami, gospodarkami jeszcze bardziej się zacieśnia. Firmy z Ukrainy szukają możliwości inwestowania w Polsce, czego dobry przykładem jest firma Nowopak, która podjęła decyzję o zlokalizowaniu inwestycji w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej i skorzystaniu z pomocy publicznej jaką oferuje ŁSSE. Ukraiński inwestor o rozszerzeniu działalności na rynek polski myślał od dłuższego czasu, natomiast wojna przyspieszyła tę decyzję. Zakład główny jest położony zaledwie kilka kilometrów od granicy z Rosją i prowadzenie działalności w obecnej sytuacji jest bardzo utrudnione. Dlatego Nowopak inwestuje ponad 20 mln zł w halę produkcyjną w Ozorkowie, w której będzie wytwarzał opakowania metalowe – różnego rodzaju pojemniki wykorzystywane w branżach: chemicznej, kosmetycznej, budowlanej, spożywczej. Podczas wydarzenia firma ukraińska odebrała oficjalną decyzję z rąk ministra Waldemara Budy i zarządu ŁSSE.

– W Łódzkiej Strefie podejmujemy szereg działań wspierających polskie firmy, m. in. pomagamy przełamać bariery eksportowe. Do tematu rynku ukraińskiego przygotowywaliśmy się od dłuższego czasu. Zebraliśmy w jednym miejscu przedsiębiorców, przedstawicieli rządu, izby gospodarcze, PAIH, stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz współpracy gospodarczej między Polską i Ukrainą, czyli ekspertów i praktyków z kompetencjami do budowania mostów biznesowych między naszymi krajami. Mamy już pierwsze sukcesy w zacieśnianiu relacji biznesowych, czego dowodem jest pierwszy w Łódzkiej Strefie inwestor z Ukrainy – mówił Marek Michalik, prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Oprócz części czysto merytorycznej, gdzie można było zasięgnąć wiedzy na temat twardych danych o wymianie handlowej między krajami, przepisach jakie obowiązują przedsiębiorców działających na terenie Ukrainy była też część praktyczna – wiedzą podzieliły się firmy, które działają w Ukrainie od wielu lat. Na konkretnych przykładach wyjaśniały jak stawiać pierwsze kroki na rynku Ukraińskim. Wydarzenie zakończył pierwszy w Łódzkiej SSE Polsko-Ukraiński Business Mixer, czyli krótkie spotkania biznesowe przy okrągłych stołach gdzie usiadły polskie i ukraińskie firmy by szukać przestrzeni do współpracy. W takim bezpośrednim networkingu wzięło udział blisko 100 przedstawicieli firm polskich, ukraińskich i instytucji z otoczenia biznesu.

– Jesteśmy obecnie czymś więcej niż strefą ekonomiczną. Jesteśmy ekosystemem biznesowym łączącym ludzi, biznes, ekspertów, pomysły, technologie, pomoc publiczną. Budujemy technologiczne mosty miedzy Polską a światem w programie Re_source gdzie pozyskujemy zagraniczne startupy do Polski. Przyciągamy zagraniczne zaawansowane technologicznie inwestycje, jak np. fabryka pomp ciepła firmy Daikin. Odpowiadamy na realne potrzeby przedsiębiorców, m. in. przekazaliśmy ponad 5 mln zł do polskich firm na szkolenia pracowników z Ukrainy. Tworzymy optymalne warunki do rozwoju biznesu, czego potwierdzeniem jest tegoroczny najlepszy wynik inwestycyjny wśród wszystkich stref ekonomicznych w Polsce – mówi Agnieszka Sygitowicz, wiceprezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

– Polska już od dawna jest jednym z najlepszych miejsc do rozwijania biznesu dla firm ukraińskich. Polska stworzyła wielopoziomowy ekosystem inwestycyjny, czyli ciągły rozwój gospodarczy kraju, promowanie inwestycji przez państwo, warszawska giełda papierów wartościowych i wiele innych mechanizmów, to wszystko działa bardzo sprawnie. W branży farmaceutycznej, której jesteśmy przedstawicielami ważne są inwestycje i nowe technologie. W Polsce jest dużo startupów, które tworzą potencjał do rozwoju. Patrzymy w kierunku Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, ponieważ jest to bardzo dobrze działający organizm, z instrumentami wsparcia dla firm, otwarty na inwestorów i region branży farmaceutycznej i biotechnologicznej – mówi Oleg Syarkowycz, członek rady nadzorczej Farmak, największego koncernu farmaceutycznego w Ukrainie.

Spotkania o eksporcie z cyklu Re_enter odbywają się w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Tymienieckiego 22G w Łodzi raz na kwartał.