Biznes

Rozwiń biznes dzięki nauce

Rozwiń biznes dzięki nauce

Obecnie prowadzimy ponad czterdzieści projektów badawczych z różnych dziedzin. Pracujemy m.in. nad strojem tekstronicznym przeznaczonym do zdalnego monitorowania funkcji życiowych człowieka, specjalnymi zestawami opatrunkowymi dla wojska, protezą pęcherza moczowego czy inteligentnymi opakowaniami dla przemysłu spożywczego  –  mówi dr Radosław Dziuba, dyrektor Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny.

 

Podczas konferencji „Nauka dla biznesu – nowe perspektywy” zorganizowanej w Starym Młynie w Zgierzu podpisał pan z prezydentem miasta Przemysławem Staniszewskim list intencyjny o współpracy. Jakich efektów możemy się po niej spodziewać?

Z władzami Zgierza współpracujemy już od pewnego czasu, obecnie zależy nam bardzo na jej rozszerzeniu szczególnie w kontekście nowych programów unijnych, takich jak Horyzont Europa. To największy w historii Unii Europejskiej program w zakresie badań naukowych i innowacji. W ciągu siedmiu lat – do 2027 roku na nowatorskie badania i innowacyjne rozwiązania przeznaczonych zostanie łącznie prawie 100 miliardów euro. Zależy nam na tym, byśmy z tego programu pozyskali jak najwięcej środków i mogli realizować wspólne projekty z naszymi partnerami. I właśnie podpisane porozumienie umożliwi nam współpracę w tym zakresie nie tylko z samorządem, ale także z przedsiębiorcami funkcjonującymi na terenie powiatu zgierskiego, którzy swoje biznesy prowadzą nie tylko w całym regionie łódzkim, ale w kraju i na świecie.

Jak Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny pomaga przedsiębiorcom? Czego mogą się spodziewać rozpoczynając współpracę?

Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny tworzy zespół 450 zdolnych, twórczych i kreatywnych pracowników naukowo-badawczych, którzy służą innowacjami, nowymi pomysłami w kreowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorców na całym świecie. Poprzez swoje centra badawcze możemy kreować różne projekty. Posiadamy aż siedem centrów badawczych w takich obszarach jak: opakowania, włókiennictwo, przemysł skórzany, biopolimery i włókna chemiczne, a także w obszarze gospodarki obiegu zamkniętego, cyfryzacji, prototypowania technologii i oczywiście inżynierii biomedycznej. Służmy również swoimi akredytowanymi laboratoriami, których mamy dwanaście. Mamy też zakłady certyfikacji, jako jedyni w Polsce przyznajemy certyfikat OEKO-TEX®, dzięki któremu przedsiębiorcy działający w obszarze włókiennictwa i przemysłu skórzanego mogą wprowadzać swoje produkty na rynki krajowe i zagraniczne.

Kto inicjuje taką współpracę – Instytut czy przedsiębiorcy?

Zarówno jedna, jak i druga strona. Często sami przedsiębiorcy przychodzą z własnymi pomysłami do Instytutu, z czego oczywiście bardzo się cieszymy. Aby usprawnić współpracę, powołaliśmy Biuro projektów, w którym przedsiębiorcy otrzymują kompleksową wiedzę na temat naszych działań, służmy też wsparciem przy sięganiu po bony na innowacje, czy przy pisaniu wspólnych projektów mających zwiększyć konkurencyjność firm. Zależy nam na tym, by poprzez naukę rozwijać biznes wspólnie z przedsiębiorcami. Sami nie czekamy też z założonymi rękoma, wychodzimy do przedsiębiorców, włączając się w organizację takich przedsięwzięć jak chociażby wspomniana już konferencja „Nauka dla biznesu – nowe perspektywy” zorganizowana w Zgierzu, podczas której przedsiębiorcy mogli dowiedzieć się o zakresie naszych działań i projektach, które możemy wspólnie z nimi zrealizować. Przedsiębiorcom oferujemy wiele ciekawych rozwiązań w postaci technologii, patentów czy pomysłów, które wspólnie możemy wprowadzić na rynek. Ta współpraca może przybrać różne formy, jesteśmy elastyczni, bo wiemy, że to konieczne, aby w dzisiejszym świecie odnieść sukces. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z tych rozwiązań, które już opracowaliśmy (opracowujemy) albo skorzystać z doświadczenia naszej wykwalifikowanej kadry naukowo-badawczej przy wdrażaniu własnej koncepcji. Zależy nam na tym, by dzięki współpracy nauki z biznesem przedsiębiorcy stawali się konkurencyjni rynkowo. Już dziś wielu z nich korzysta z rozwiązań opracowanych przez nasz Instytut bądź rozwiązań opracowanych z naszym udziałem. Nasze możliwości są bardzo szerokie, jesteśmy bowiem w stanie podjąć współpracę w wielu branżach m.in. medycznej, energetycznej, obuwniczej, włókienniczej, farmaceutycznej, rolnej, spożywczej, opakowaniowej, skórzanej, polimerowej i wielu innych.

To, jakie prace badawcze są obecnie prowadzone w Instytucie?

Prowadzimy ich naprawdę sporo – ponad 40 projektów o wartości ponad 60 milionów złotych. I jestem z tego bardzo dumny, bo to pokazuje, jak prężnie działają nasi naukowcy i jak dobrze potrafimy pozyskiwać pieniądze na różnego rodzaju projekty badawcze. Dotyczą one różnych obszarów. Przykładowo mogę powiedzieć, że w zakresie włókiennictwa z wykorzystaniem nowoczesnych technologii pracujemy nad strojem tekstronicznym przeznaczonym do zdalnego monitorowania funkcji życiowych człowieka. W obszarze opakowań tworzymy inteligentne opakowania, które wskazują, na jakim etapie procesu logistycznego nie zostały zachowane odpowiednie warunki przechowywania, w obszarze medycyny tworzymy specjalne zestawy opatrunkowe dla wojska, czy protezy pęcherza moczowego. Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny stawia na poszukiwanie nowych możliwości rynkowych w odpowiedzi na rosnące potrzeby klientów w tak perspektywicznych obszarach, jak: innowacyjne materiały do zastosowań medycznych, nowoczesne materiały dla wojska, materiały budowlane i drogowe na bazie odpadowego białka i popiołów lotnych ze spalania węgla, nowoczesne materiały magazynujące wodę i składniki odżywcze w ekosystemie do rozwoju roślin w warunkach suszy, nowe systemy gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami, bezpieczna żywność o niskim poziomie przetworzenia produkowana z naturalnych składników. Serdecznie zapraszam do współpracy.

Rozmawiała Beata Sakowska
Zdjęcia Paweł Keler

Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny
Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19/27
tel. +48 42 307 09 01
e-mail: info@lit.lukasiewicz.gov.pl
www. lit.lukasiewicz.gov.pl