Polecamy

Komunikacja w biznesie – jak znaleźć wspólny język?

Komunikacja w biznesie – jak znaleźć wspólny język?

Tegoroczny kongres profesjonalistów HR Genius 2.0 odbędzie się 26 listopada w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Wydarzenie poświęcone idei współpracy i porozumienia w biznesie organizują Hutchinson Institute i ŁSSE.

Kongres skierowany jest do osób związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, dyrektorów wyższego i średniego szczebla, managerów, specjalistów. Celem wydarzenia jest rozwój kompetencji służących budowaniu współpracy i porozumienia oraz eksploracji najnowszych trendów, metod i podejścia do zarządzanie relacjami opartymi na współpracy i porozumieniu. Zdaniem organizatorów kongresu porozumienie to coś więcej niż zgoda na współdziałanie, to wzajemne rozumienie swoich potrzeb i dążeń, gotowość do kooperacji i osiągania synergii w efektach. W takim znaczeniu, porozumienie jest fundamentem budowania dobrych relacji z pracownikami wewnątrz organizacji, tworzenia partnerstwa z klientami i dostawcami, a przede wszystkim dla zrównoważonego i konsekwentnego rozwoju. Porozumienie opiera się na otwartej komunikacji, poszukiwaniu i tworzeniu wspólnego języka, rozumianego dosłownie i w przenośni.

Organizatorem Kongresu jest Hutchinson Institute oraz Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Jako prelegenci podczas Kongresu wystąpią: Joanna Sajko, Łukasz Marciniak, Joanna Chmura, Małgorzata Czarnecka, Michał Kubik, Katarzyna Highton, Katarzyna Leszczyńska, Magdalena Kwaśniewska.

Hutchinson Institute

Na rynku szkoleń miękkich obserwujemy wciąż napływające trendy, nowoczesne teorie, najświeższe badania naukowe. Koncentrując się na zadaniach operacyjnych wyszukiwanie szkoleń, będących odpowiedzią na wciąż rosnące potrzeby pracowników, przez dział personalny bywa trudne i czasochłonne, wymaga od specjalistów HR bycia na bieżąco z trendami. Firma Hutchinson Institute oferuje procesy rozwojowe w całości bazujące na nowoczesnych nurtach, nowych teoriach, wyznaczając tym samym nowe kierunki rozwoju pracownikom na każdym szczeblu w organizacji. Jako firma szkoleniowa znamy swoich  klientów od 13 lat. Wieloletnia współpraca pozwala nam łączyć wiedzę i znajomość rzeczywistości biznesowej naszych klientów, z nowoczesnymi rozwiązaniami, w których się specjalizujemy.
Sukces naszej organizacji zbudowaliśmy na trzech elementach świadomie ze sobą powiązanych, stanowiących fundament HI:
– efektywność i atrakcyjność prowadzonych szkoleń,
– nowoczesne i konsekwentne podejście do rozwoju,
– fachowy i zawodowy zespół trenerów/ coachów.

 

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna

ŁSSE zajmuje powierzchnię 1775 ha w trzech województwach: łódzkim, mazowieckim i wielkopolskim. Świetna lokalizacja, ulgi podatkowe, bogate tradycje przemysłowe, daleko idąca pomoc merytoryczna we wdrażaniu procesu inwestycyjnego sprawiają, że ŁSSE jest idealnym miejscem dla inwestorów zainteresowanych rozwijaniem swojej działalności. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna to: – wysoki poziom pomocy publicznej,
– atrakcyjne tereny inwestycyjne,
– doskonałe położenie w centrum Polski,
– bardzo dobra sieć komunikacyjna,
– kompleksowa obsługa inwestora,
– profesjonalny zespół,
– współpraca z placówkami edukacyjnymi i uczelniami wyższymi.