Marketing

Katalogi reklamowe jako przykład marketingu bezpośredniego

Katalogi reklamowe jako przykład marketingu bezpośredniego

Marketing jest rodzajem filozofii biznesu, podstawą działania każdej firmy. To sposób komunikacji między firmą a otoczeniem. Jednym z jego podstawowych rodzajów jest marketing bezpośredni.

Charakterystyka marketingu bezpośredniego

Marketing bezpośredni jest sposobem wzajemnej komunikacji między firmą a odbiorcami, do których zalicza się klientów oraz potencjalnych klientów. Jest to taki sposób komunikacji, który tworzy bezpośrednią relację między nadawcą a odbiorcą. Stanowi on specyficzne połączenie sprzedaży i reklamy. Opiera się na wzajemnym oddziaływaniu nadawcy (firmy) i odbiorcy (klienta), w którym odbiorca ma możliwość reakcji. We współczesnych definicjach marketingu bezpośredniego podkreśla się identyfikowanie pojedynczych nabywców, określanie ich potrzeb, motywowanie odbiorców do zakupów oraz podtrzymywanie relacji z odbiorcami poprzez zaspakajanie ich potrzeb. Można to robić poprzez reklamę pocztową, telemarketing, ulotki, katalogi wysyłkowe, czy media zindywidualizowanego kontaktu internetowego (spersonalizowane strony www, wiadomości e-mail).

Cele marketingu bezpośredniego

Jak podkreślają specjaliści JKB Print, marketing bezpośredni ma na celu polepszenie wizerunku marki oraz służy informowaniu klientów o zmianach dotyczących firmy. Działanie z zakresu marketingu bezpośredniego powinny doprowadzić do wzrostu sprzedaży oraz stworzenia specyficznego rodzaju poczucia więzi z odbiorcą dystrybuowanych informacji. Więź ta jest wynikiem zarówno starannej selekcji odbiorcy, osobistego charakteru przekazu, jak i przekazu zorientowanego na odpowiedź. Zorientowanie przekazu na odpowiedź może się realizować np. poprzez fakt, że katalogi reklamowe zawierają kupony czy karty zwrotne.

Katalogi reklamowe – przykład marketingu bezpośredniego

Katalog reklamowy jest wielostronicowym wydrukiem umożliwiającym prezentację obszernego materiału odbiorcy. Katalogi reklamowe mogą służyć sprzedaży wysyłkowej. Już w 1888 roku amerykańska firma Reobuck Company wydała jako pierwsza kieszonkowy katalog. Zawierał on ofertę sprzedażową dla farmerów, którzy mieszkali daleko od miejsca, w którym odbywał się handel tradycyjny. Katalog, o ile jest atrakcyjny wizualnie i starannie przygotowany, stanowi unikatową formę kontaktu z klientem. Poprzez kontakt z fizyczną formą reklamy, której można dotknąć, która zajmuje miejsce w przestrzeni, ma swój kształt i zapach, rodzi się więź między odbiorcą a produktem. Choć rozwój nowoczesnych technologii umożliwia reklamę internetową, to właśnie ze względu na tę specyficzną więź nie warto rezygnować z katalogów.