Biznes

Innowacje, rozwój, środowisko

Innowacje, rozwój, środowisko

Od ponad dwudziestu lat firma budowlana PHU Maciej Piotra Łuczaka zajmuje się budową i utrzymaniem dróg prywatnych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Przez cały czas swojej działalności inwestuje w sprzęt najwyższej jakości. Właśnie w firmie pojawiły się trzy nowoczesne maszyny, które udało się zakupić dzięki wsparciu Funduszy Norweskich.

O tym, w jakim celu firma pozyskała środki z Funduszy Norweskich opowiedziano podczas zorganizowanego wydarzenia otwierającego wraz z konferencją prasową pn.: Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej, prezentacja projektu.

– Wzięliśmy udział w projekcie, którego celem było zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności naszego przedsiębiorstwa z wykorzystaniem rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku – opowiadał Piotr Łuczak, właściciel PHU Maciej.

Firma PHU Maciej, dzięki pozyskaniu dofinansowania z Funduszy Norweskich zakupiła trzy nowoczesne maszyny: wibracyjny walec tandemowy, nowy walec wibracyjny typu kombi oraz nową gąsienicową rozkładarkę mas bitumicznych.

– Zastosowaliśmy też nowe innowacyjne rozwiązania technologiczne pozwalające na wprowadzenie na rynek nawierzchni drogowej wytworzonej w technologii mieszanek mineralno-asfaltowych z udziałem do 40 procent granulatu asfaltowego oraz innowacji procesowej polegającej na wprowadzeniu do przedsiębiorstwa znacząco ulepszonej metody rozkładania i wałowania mieszanek mineralno-asfaltowych – tłumaczył Piotr Łuczak. – Wprowadzenie tych dwóch innowacji w zakresie produktu i procesu w znaczący sposób przyczyni się do wzrostu przychodów firmy, zwiększenia zatrudnienia oraz ograniczenia emisji CO2 do atmosfery, w tym obniżenia kosztów budowy dróg na potrzeby klientów głównie jednostek samorządu terytorialnego.

Firma budowlana PHU Maciej, która powstała dokładnie 1 września 1991 roku posiada w swoich zasobach nowoczesny sprzęt pozwalający jej świadczyć usługi na najwyższym poziomie.

– W naszych zasobach parku maszynowego posiadamy wiele koparek, ładowarek, zagęszczarek, równiarek i wywrotek, które służą nam do utrzymywania w należytym stanie nawierzchni drogowych, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą – wymieniał Piotr Łuczak. – Przeprowadzamy okresowe kontrole stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wykonujemy roboty interwencyjne, roboty utrzymaniowe i zabezpieczające. Przeciwdziałamy niszczeniu dróg przez ich użytkowników.

Podczas konferencji prasowej podkreślono, jak ważne jest wprowadzanie nowoczesnych niskoemisyjnych technologii i maszyn, które ograniczają degradację naszego środowiska naturalnego.

– Nowe maszyny i technologie przyczyniają się do mniejszej emisji CO2 do atmosfery, co ma niebagatelne znaczenie dla ochrony środowiska – podkreślał Piotr Łuczak. – Dlatego chętnie dzielę się wiedzą zarówno o sprzęcie, który zakupiłem, jak i środkach, które na ten cel pozyskałem. To bardzo ważne byśmy stawali się coraz bardziej świadomymi przedsiębiorcami i zważali na nasze otoczenie.

Dofinansowanie w ramach działań Funduszy Norweskich pozyskać można m.in. na:

  • Technologie przyjazne środowisku (green industry innovation) – projekty inwestycyjne, które w rezultacie mają przyczyniać się do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko, zarówno działalności własnej przedsiębiorcy, jak i produktów, które wprowadzi na rynek.
  • Innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych (blue growth) – projekty powinny dotyczyć tzw. błękitnego wzrostu, a sami wnioskodawcy działać w sektorze gospodarki morskiej lub wód śródlądowych. Projekty powinny dotyczyć rozwoju takich przedsiębiorstw poprzez wprowadzanie innowacyjnych procesów lub produktów dotyczących wód morskich lub śródlądowych oraz wybrzeża, w tym poprawy stanu środowiska.
  • Technologie poprawiające jakość życia (welfare technologies) – projekty powinny dotyczyć rozwoju i wprowadzenia na rynek produktów ułatwiających funkcjonowanie w codziennym życiu osobom z wrażliwych grup społecznych, w tym osobom starszym.

Firma PHU Maciej skorzystała ze środków przeznaczonych na działania związane z technologiami przyjaznymi środowisku. Środki pomógł pozyskać Łódzki Dom Biznesu, świadczący usługi dla biznesu i samorządu, w tym m.in. pomoc w pozyskiwaniu różnych funduszy na rozwój.

Całkowite wydatki na realizację projektu

Wydatki ogółem 2 069 844.00 PLN

Wydatki kwalifikowalne 1 682 800.00 PLN

Wnioskowane dofinansowanie 924 540.00 PLN