Wydarzenia

Dziesiąta Certyfikacja Menedżerów. Wyniki w maju!

Dziesiąta Certyfikacja Menedżerów. Wyniki w maju!

Trwa X edycja Certyfikacji Menedżerów Województwa Łódzkiego. Organizatorzy zdecydowali o przedłużeniu możliwości składania zgłoszeń przez zainteresowanych do niedzieli 26 marca br.

Wydział Organizacji i Zarządzania wraz ze Stowarzyszeniem Klub 500-Łódź już po raz dziesiąty zaprosili menadżerów łódzkich firm do udziału w Certyfikacji Menedżerów Województwa Łódzkiego. Pierwsza edycja tego wydarzenia miała miejsce w 2010 roku. Po przerwie spowodowanej pandemią i wybuchem wojny w Ukrainie organizatorzy zdecydowali wznowić Certyfikację, która w tym roku będzie miał swoją jubileuszową X edycję.

Celem głównym procesu Certyfikacji Menedżerów jest troska o rozwój gospodarczy regionu łódzkiego poprzez doskonalenie kadr menedżerskich, które są najważniejszym czynnikiem sukcesu gospodarczego. Certyfikacja jest dobrowolna, a przeprowadza się ją na trzech poziomach: podstawowym, operacyjnym i strategicznym.

Uzyskanie certyfikatu wiąże się z wpisem do „Księgi Certyfikowanych Menedżerów Województwa Łódzkiego”. W ramach przeprowadzonych dotychczas dziewięciu edycji programu, do Księgi zostało wpisanych 201 menedżerów: 29 na poziomie strategicznym, 72 na operacyjnym i 100 na podstawowym. 69 osób spośród certyfikowanych menedżerów stanowią kobiety.

Certyfikaty Menedżera wręczane są podczas uroczystej Gali, która odbędzie się 31 maja.

Przypomnijmy, że chęć udziału w Certyfikacji można zgłaszać do 26 marca 2023r. poprzez wypełnienie formularza, zamieszczonego na stronie http://www.certyfikacjamenedzerow.pl/Zgloszenia/54/. Po wypełnieniu, formularz wraz z ewentualnymi załącznikami należy przesłać pod adres: cmwl@info.p.lodz.pl, a w tytule e-maila należy wpisać: Zgłoszenie CM 2023.

Harmonogram X edycji Certyfikacji Menedżerów Województwa Łódzkiego

  • 13 lutego-26 marca – rejestracja zgłoszeń Kandydatów
  • 3-14 kwietnia – ocena wiedzy (testy wiedzy jednokrotnego wyboru, case study)
  • 17-28 kwietnia – samoocena kompetencji, mocne/słabe strony
  • 8-23 maja – autoprezentacje Kandydatów oraz rozmowy kompetencyjne
  • 26 maja 2023 – ogłoszenie wyników X edycji procesu Certyfikacji Menedżerów Województwa Łódzkiego
  • 31 maja – uroczyste wręczenie Certyfikatów podczas X Gali Certyfikacji Menedżerów

Więcej o Certyfikacji Menedżerów Województwa Łódzkiego na stronie www.certyfikacjamenedzerow.pl.