Kariera i rozwój

Dni Uczenia się Dorosłych 2019

Dni Uczenia się Dorosłych 2019

Tegoroczna kampania Dni Uczenia się Dorosłych startuje 15 września i potrwa do 15 października. Jej celem jest wspieranie dorosłych w rozwijaniu nawyku ciągłego uczenia się. Magazyn LIFE IN. Łódzkie został patronem medialnym i partnerem kampanii.

Dni Uczenia się Dorosłych to kampania społeczna wspierająca dorosłych w kształtowaniu i rozwijaniu nawyku ciągłego uczenia się. Na świecie została zainicjowana w latach osiemdziesiątych i jest cyklicznie realizowana w wielu krajach pod egidą UNESCO. W Polsce jej pierwsza edycja wystartowała równo 10 lat temu.

Polska ma jeden z najwyższych w Europie wskaźników edukacji dzieci i młodzieży, a jednocześnie jeden z najniższych edukacji dorosłych. Kampania „Dni Uczenia się Dorosłych” ma na celu wspieranie dorosłych i pokazanie im, że ciągłe uczenie się zmienia człowieka i jego życie na lepsze, daje większe szanse i możliwości na rynku pracy, pokazuje, że rozwój osobisty może być atrakcyjny i inspirujący.

Kiedy przed dziesięcioma laty wystartowaliśmy z kampanią chcieliśmy sprawić, by w Polsce zdecydowanie więcej osób podnosiło swoje kwalifikacje i kompetencje – wyjaśnia Bożena Ziemniewicz, pełnomocnik Polskiej Izby Firm Szkoleniowych w regionie łódzkim, od początku związana z kampanią Dni Uczenia się Dorosłych. – Mieliśmy dane europejskie, zazdrościliśmy Danii, Szwajcarii i Islandii, które zawsze przodowały w rankingach, ze wskaźnikiem osób korzystających z edukacji ustawicznej na poziomie 25–30 procent ludności w wieku 25–64 lata, podczas gdy w Polsce ten wskaźnik wynosił zaledwie 4,7 procent!

Młodzi Polacy bardzo licznie uczestniczą w edukacji szkolnej i wyższej. Po jej zakończeniu nie jest już tak różowo z naszym uczestnictwem w różnych formach rozwoju. Ponadto im niższe wykształcenie i większa odległość od dużych ośrodków, tym mniejszą mamy skłonność do podnoszenia kwalifikacji, umiejętności, uczenia się. Badania dowodzą, że ludzie, którzy nie zaprzestają nauki po opuszczeniu szkolnych murów, cieszą się lepszym zdrowiem, później doświadczają objawów zaburzeń poznawczych i po prostu łatwiej im się żyje. Nauka może być również rozrywką, pasją, przyjemnością. Dzięki nauce możemy rozwijać nasze zainteresowania, poszerzać horyzonty i lepiej rozumieć świat, w którym żyjemy.

***

Pikniki edukacyjne, wycieczki, treningi plenerowe, warsztaty, konferencje, konkursy, webinaria – to tylko niektóre atrakcje czekające na wszystkich dorosłych, którzy chcieliby zainwestować swój czas w rozwój. Organizatorzy zapraszają do współpracy wszystkich, którzy organizują lub planują wydarzenia wspierające promocję uczenia się przez całe życie. Parterem kampanii może zostać każdy, kto zarejestruje wydarzenie na stronie www.edurosli.pl.