Biznes

Zmieniamy gospodarczy wizerunek województwa

Zmieniamy gospodarczy wizerunek województwa

O gospodarce Łódzkiego, wsparciu dla przedsiębiorców, rozwoju regionu i jubileuszowym Europejskim Forum Gospodarczym, rozmawiamy z Witoldem Stępniem, marszałkiem województwa łódzkiego.

LIFE IN. Łódzkie: Jak na przestrzeni tych dziesięciu lat zmienił się biznes w regionie?

Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego: Dziesięć lat Europejskiego Forum Gospodarczego to jednocześnie dekada obejmująca cały pierwszy i połowę obecnego okresu programowania unijnego. Łódzkie w tym czasie zostało wsparte ogromnym dofinansowaniem, które pozwoliło nie tylko zainwestować w infrastrukturę publiczną, ale i przedsiębiorczość. Tylko w minionym okresie finansowania Centrum Obsługi Przedsiębiorcy podpisało 1647 umów na łączną kwotę dofinansowania 1 mld 294 mln zł. W obecnej perspektywie finansowej na wsparcie przedsiębiorczości przeznaczyliśmy aż 36 procent wszystkich środków unijnych przypadających na województwo łódzkie z RPO. To najlepszy wynik w kraju – żadne inne województwo nie daje tyle pieniędzy na te działania. Jest to ponad 2 mld zł na innowacyjną i konkurencyjną gospodarkę oraz badania, rozwój i komercjalizację wiedzy. Takie pieniądze musiały wpłynąć na zmianę gospodarczego wizerunku województwa i wpłynęły. W coraz większym zakresie biznes współpracuje z nauką, co daje innowacyjne rozwiązania, rodzą się start-up’y, wreszcie – co najważniejsze – bezrobocie spadło do poziomu, którego w Łódzkiem jeszcze nie notowaliśmy.

Czy pojawiły się nowe specjalizacje?

W perspektywie 10 lat i to w czasie, kiedy do gospodarki wpłynęły tak ogromne środki finansowe, musiało się to zdarzyć. Miało też miejsce odnawianie gałęzi gospodarki. Tak jest np. z przemysłem lekkim. Ten fundament gospodarczy Łodzi i regionu po przemianach ustrojowych dotknął krach, co doprowadziło stolicę województwa i wiele miast w regionie do fatalnego stanu. Teraz ta gałąź odradza się jako nowoczesny przemysł włókienniczy połączony z wzornictwem i modą. Podobnie mówimy o innowacyjnym rolnictwie. W tej gałęzi przemysłu postęp technologiczny bywa największy i wręcz zaskakujący. Niewiele mówiło się przed 10 laty o odnawialnych źródłach energii, których znaczenie przy rozwiniętej energetyce w Łódzkiem wzrasta, jesteśmy w czołówce regionów w branży BPO, która także jest nowym działem i to prężnie rozwijającym się.

Jakie z naszych regionalnych specjalizacji są najważniejsze?

Stawiamy na te, które są zapisane w Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030. Dokument wskazuje sześć inteligentnych specjalizacji regionalnych, czyli sektorów kluczowych z punktu widzenia rozwoju województwa. Są to: nowoczesny przemysł włókienniczy i mody; zaawansowane materiały budowlane; medycyna, farmacja, kosmetyki; energetyka, w tym odnawialne źródła energii; innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze; informatyka i telekomunikacja.

Jak urząd pomaga lokalnym przedsiębiorcom?
Jest wiele przykładów takich działań. Od końca 2016 roku w siedmiu powiatach województwa łódzkiego rozpoczęły działalność Centra Innowacji Biznesowej odpowiedzialne za inicjowanie i realizację działań wspierających biznes. Do końca czerwca 2018 roku Urząd oraz podległe mu instytucje, zorganizuje także 39 misji gospodarczych oraz wyjazdów na targi do takich krajów jak: Niemcy, Chiny, Francja, Szwajcaria i USA. Byliśmy już m.in. w Korei Płd. Pomagamy otwierać własny biznes. Dla tych osób skierowany jest m.in. projekt Wojewódzkiego Centrum Przedsiębiorczości z tzw. inkubatorami przedsiębiorczości. To miejsca, w których młodzi ludzie zakładający firmy mogą liczyć na wsparcie merytoryczne, pomoc ze strony doświadczonych przedsiębiorców, a także księgową i prawną.
Co daje uczestnictwo w Forum i jak ewoluowało ono na przestrzeni tych dziesięciu lat?

W czasie dwóch dni spotkań, warsztatów i prelekcji budowana jest platforma dialogu i integracji dla regionalnych i europejskich środowisk gospodarczych sprzyjająca nawiązywaniu nowych oraz umacnianiu już istniejących relacji biznesowych. Jest to wspaniały czas na wysłuchanie ekspertów gospodarczych, ale także znanych ludzi świata polityki i ich zdania na temat kierunków rozwoju gospodarczego Polski, Europy, a nawet świata. Przez 10 minionych lat, kiedy nasze Forum stawało się coraz bardziej rozpoznawalną marką, przyjmujemy więcej gości i prelegentów. W tym roku przewidujemy udział ponad 3 tys. uczestników. Jak co roku Forum ma charakter otwarty i żeby wziąć w nim udział wystarczy zarejestrować się na stronie www.forum.lodzkie.pl. Serdecznie zapraszam!

Rozmawiała: Beata Sakowska