Finanse

Maciej Kokotek: Wznieś się na wyższy poziom

Maciej Kokotek: Wznieś się na wyższy poziom

  .

O wsparciu przedsiębiorców na każdym etapie rozwoju, pozyskiwaniu funduszy, tworzeniu strategii rozwoju, kreowaniu nowych biznesowych pomysłów rozmawiamy z Maciejem Kokotkiem, wiceprezesem zarządu, dyrektorem zarządzającym Łódzkiego Domu Biznesu.

LIFE IN Łódzkie: Czy mógłby Pan przybliżyć ideę działania Łódzkiego Domu Biznesu?

Maciej Kokotek: Łódzki Dom  Biznesu t o projekt wyjątkowy, zrzeszający ekspertów z różnych dziedzin życia zawodowego – od ekspertów w prowadzeniu prac badawczo-naukowych, poprzez specjalistów od finansów publicznych, prawa i administracji, zarządzania projektami, po fachowców od marketingu i systemów jakości. Projekt, który nie jest nastawiony na zysk, jesteśmy organizacją non-profit. To przyjazne miejsce, gdzie teoria z praktyką siada wspólnie do stołu, rozwiązując najbardziej zagmatwane problemy. To wreszcie odpowiedź na zapotrzebowanie świata biznesu, nauki oraz podmiotów publicznych na usługi strategiczne w kierunku właściwego rozwoju.

Spectrum usług, jakie oferujecie, jest szerokie – od doradztwa poprzez realizację własnych projektów, współpracę z samorządami, czy obsługę inwestorów. Czy któraś z nich jest najważniejsza?

Ciężko wyróżnić jeden konkretny obszar. Wszystkie te kierunki naszej działalności są dla nas jednakowo ważne. W głównej mierze patrzymy na nie, przez wzgląd na to, jakie efekty przyniosą naszym partnerom. I nie ma tu znaczenia rodzaj danego projektu. Dla jednego istotne będzie wprowadzenie innowacji technologicznej, dla innego uzbrojenie terenów inwestycyjnych, dla kolejnego wdrożenie rezultatów osiągniętych w ramach prac B+R. Bardzo doceniamy, że samorządy terytorialne świadomie podchodzą do prowadzenia polityki rozwoju i dostrzegły w nas poważnych partnerów do tego, aby doradzać im w zakresie opracowania strategii rozwoju na kolejne lata funkcjonowania.

 

Taki dokument wymaga chyba wielu miesięcy pracy, dobrze zorganizowanego i przygotowanego merytorycznie zespołu. Jak długo trwa praca nad
strategią i jakie zawiera elementy składowe?

Prace związane z opracowaniem strategii rozwoju, to proces złożony, zależny od wielu czynników i zdecydowanie wymagający czasu. Dokument taki wymaga też znakomitego zespołu ekspertów z różnych dziedzin, dlatego wspieramy się w działaniach i cenimy naszych partnerów zewnętrzny, chociażby z obszaru gospodarki przestrzennej, adaptacji do zmian klimatu, gospodarki obiegu zamkniętego. Naszą domeną każdorazowo pozostaje sfera gospodarcza, a także zarządzanie, wdrażanie (finansowanie) i monitorowanie postępów przy realizacji strategii. Bazując na wiedzy i doświadczeniu, analizie sytuacji społeczno-gospodarczej, analizie deficytów, przy szeroko zakrojonych konsultacjach z władzami samorządowymi, z mieszkańcami, przedsiębiorcami, NGO”sami, opracowujemy dokument zawierający propozycję nowej wizji i misji danego regionu, wskazujący cele rozwojowe oraz co niezwykle istotne, konkretne działania wraz z potencjalnymi źródłami finansowania. Obecnie wiele gmin przygotowuje się do aktualizacji strategii rozwoju na kolejne lata.

 

Przedsiębiorców, w jakim zakresie wspieracie?

Jesteśmy w stanie odpowiedzieć na najbardziej skomplikowane wyzwanie przedsiębiorcy. Posiadając odpowiednie zasoby eksperckie, kontakty partnerskie, perspektywę współpracy z wieloma podmiotami oferujemy usługę 360 stopni. Zaczynając od analiz na poziomie podstawowym, czyli prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie doradztwa prawnego, administracyjnego, finansowo-księgowego, poprzez optymalizację procesów zarówno w zakresie
produkcyjnym, jak i usługowym, po poszukiwanie źródeł finansowania pomysłów zarówno ze środków regionalnych, jak i krajowych. Tutaj mówimy o bardzo dużej różnorodności projektów, od inwestycyjnych, poprzez badawczo-rozwojowe, czy związane z promocją polskiego eksportu za granicą, po projekty związane z pozyskiwaniem kredytów technologicznych, czy na zakup wartości niematerialnych i prawnych, chociażby ze źródeł Agencji Rozwoju Przemysłu. Prowadzimy również działalność doradczo-szkoleniową, specjalizujemy się w przygotowaniu biznesplanów, analiz finansowych, budowaniu skutecznych zespołów sprzedażowych, komunikacji i zarządzaniu czasem. Ponadto jesteśmy w stanie kompleksowo obsłużyć inwestora, poszukać odpowiedniej nieruchomości, przeprowadzić cały proces inwestycyjny, włącznie z rekrutacją kadr i opracowaniem strategii dalszych działań. Co więcej, doradzamy firmom chcącym rozpocząć działalność w obrębie stref ekonomicznych.

Konkretnie?

Przygotowujemy dokumentację dotyczącą możliwości objęcia danego przedsiębiorstwa decyzją o pozwoleniu na funkcjonowanie w ramach specjalnej strefy ekonomicznej. Obecnie dowolny teren prywatny czy publiczny może zostać objęty taką strefą. Trzeba jednak spełnić wcześniej określone kryteria finansowe, jakościowe, podmiotowe ci przedmiotowe. Decyzja o działaniu na terenie specjalnej strefy skutkuje zwolnieniem z podatku dochodowego przez
określony czas. To bardzo interesująca oferta zarówno dla zagranicznych, jak i krajowych inwestorów.

Realizujecie również własne projekty. W tym zakresie wspieracie młodych przedsiębiorców, czyli osoby chcące postawić pierwszy krok w biznesie, jak również startupy. Jakiego rodzaju jest to pomoc i skąd pochodzą na nią środki?

Wielki biznes zaczyna się od małego przedsięwzięcia, dlatego żyłkę przedsiębiorczości warto zaszczepiać już w dzieciach od najmłodszych lat. Pamiętajmy, że naszą gospodarkę w dużej mierze napędza właśnie sektor MŚP – małych i średnich przedsiębiorstw. Postanowiliśmy więc dołożyć naszą cegiełkę do budowania ekosystemu start-upów. Przy wsparciu środkami pochodzącymi z RPO WŁ na lata 2014-2020 prowadzimy Regionalny Akcelerator Przedsiębiorstw Innowacji i Doświadczeń – projekt dedykowany podmiotom funkcjonującym na rynku krócej niż 24 miesiące. Oferujemy doradztwo i wsparcie grantowe dla firm poszukujących rentownego, skalowalnego biznesu opartego na innowacjach. Wpieramy także bezrobotnych chcących założyć działalność gospodarczą. Wparcie uzyska 45 zakwalifikowanych osób do 29. roku życia, które otrzymają
po 23 tysiące złotych na start oraz wsparcie pomostowe w wysokości 2000 zł miesięcznie przez okres sześciu miesięcy i profesjonalne doradztwo w zakresie niezbędnym do prowadzenia własnej firmy. Dokładamy do tego jeszcze możliwość rejestracji działalności pod najlepszym adresem w Łodzi, czyli na ulicy Piotrkowskiej.

Współpracujecie również z Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. W jakim zakresie?

Jesteśmy członkiem Rady Biznesu działającej na tymże wydziale. Współpracujemy między innymi przy konkursie kierowanym do młodych akademickich biznesów start-upowych. Przygotowujemy naszych podopiecznych od zalążkowego pomysłu na biznes poprzez mentoring do startu w gali finałowej konkursu, w którym do wygrania jest ponad 20 tysięcy złotych na rozwój innowacyjnego pomysłu. Bardzo cenimy sobie tę współpracę.

Niebawem ruszy nowy okres unijnego dofinansowania, jakie obszary działalności mogą tym razem liczyć na wsparcie?

Myślę, że poza kilkoma nowymi kierunkami jak np. tymi wynikającymi z trudnej sytuacji pandemicznej w Europie i na świecie, oraz nową optyką skierowaną na transformację górniczo-energetyczną, będą to priorytety całkiem podobne do poprzedniego rozdania, czyli związane z innowacyjnością i konkurencyjnością gospodarki, adaptacją do zmian klimatu, promocją przechodzenia na gospodarkę cyfrową, niskoemisyjną, przy uwzględnieniu kwestii społecznych, przeciwdziałania wykluczeniu, spełnianiu standardów dostępności. Tych pieniędzy będzie naprawdę sporo, szacuje się, że w Łódzkiem będzie to ponad miliard sześćset milionów euro w różnych „szufladach” finansowych. Warto już dziś o tym pomyśleć i skorzystać w tym zakresie z pomocy profesjonalnych
doradców. Zapraszam do Łódzkiego Domu Biznesu, gdzie w przyjaznej atmosferze napijemy się kawy i zobaczymy, w jakim kierunku i jakiej perspektywie będziemy mogli wznieść Wasz biznes na wyższy poziom.

Rozmawiała Beata Sakowska
Zdjęcia Justyna Tomczak

Łódź, ul. Piotrkowska 262/264
tel. 798 789 500
e-mail: biuro@ldb.net.pl
www.ldb.net.pl
www.rapidakcelerator.pl