Polecamy

Wielkie spotkanie medycyny i sportu w Łodzi

Wielkie spotkanie medycyny i sportu w Łodzi

Od 12 do 14 w Łódź będzie miejscem światowej debaty lekarzy, fizjoterapeutów i trenerów, którzy będą dyskutować o urazach w sporcie. Okazją będzie II Międzynarodowe Sympozjum pt. Urazy świeże i przeciążeniowe tkanek miękkich oraz złamania zmęczeniowe w sporcie.

Organizatorem sympozjum jest Polskie Towarzystwo Mięśni, Ścięgien i Wiązadeł oraz łódzka klinika Medical Magnus. Współorganizatorami: Polski Komitet Olimpijski, Polski Związek Lekkiej Atletyki, Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej oraz Zakład Biomedycyny i genetyki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Jednym z najważniejszych celów wydarzenia będzie wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy lekarzami, fizjoterapeutami oraz trenerami na temat urazów, do których dochodzi podczas uprawiania sportu i sposobach ich leczenia. Innym ważnym zagadnieniem, któremu poświęcona zostanie część sympozjum będzie zwiększenie świadomości trenerów i sztabów medycznych w zakresie prowadzenia treningów co pozwoli zmniejszyć skalę występowania urazów zmęczeniowych u sportowców. W ramach sympozjum odbędą się panele ekspertów w formule okrągłego stołu określające zasady postępowania członków zespołu medycznego w urazach sportowych. Wydarzenie ma również służyć integracji środowiska medycznego i sportowego.

Sympozjum uświetni 100-lecie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Swoją obecnością zaszczycą je znakomici goście z zagranicy m.in.: Prezes InSMuLT prof. Nicola Maffulli oraz sekretarz doc. Francesco Oliva, nadto znany z leczenia piłkarzy prof. Pier Paolo Marianiprof. Lars Engebretsen szef Działu Medycyny i Nauki MKOL, prof. Calogero Foti zajmujący się rehabilitacją w sporcie, a także przedstawiciele UEFA – Henrique Jones, Wiceprezes Komisji Medycznej UEFA, Prezes EFSM-y, Markus Walden, lekarz prowadzący program edukacyjny dla lekarzy UEFA, Paul Ackermann zajmujący się osteopatią.

W trakcie Sympozjum przewidujemy zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną w postaci warsztatów pierwszej pomocy, badań wydolnościowych, badania USG, ortotyki czy osteopatii dla lekarzy i fizjoterapeutów.