Kariera i rozwój

W rozwój warto inwestować

W rozwój warto inwestować

O tym, dlaczego warto inwestować w rozwój pracowników i skąd pozyskać środki na szkolenia, rozmawiamy z Jakubem Kobylińskim, dyrektorem do spraw jakości w firmie HRP, która m.in. realizuje projekt „Przepis na rozwój”.

LIFE IN. Łódzkie: Czy jesteśmy coraz bardziej świadomi tego, jak istotny na obecnym rynku pracy jest stały rozwój pracowników?

Jakub Kobyliński: Myślę, że świadomi pracodawcy już dawno dostrzegli korzyści płynące z inwestowania w rozwój kadr i  stałego podnoszenia poziomu kompetencji swoich pracowników. Pracownik, w  którego  pracodawca inwestuje, zapewniając mu możliwość uczestniczenia w  szkoleniach, kursach czy  warsztatach, czuje się zauważony i doceniony, a równocześnie znacznie bardziej utożsamia się z firmą. Staje się jej integralną częścią – ma poczucie przynależności do przedsiębiorstwa, które współtworzy i  które potrzebuje jego zdolności, umiejętności i doświadczenia. Dla pracowników udział w szkoleniach to możliwość spełnienia zawodowych ambicji, samorealizacji i budowania ścieżki rozwoju zawodowego. Szkolenia, kursy i studia podyplomowe mogą też pełnić ważną funkcję motywacyjną – stać się formą nagrody za dobrą pracę i sposobem na wyróżnienie przez pracodawcę.

Na co zwrócić uwagę, by szkolenie spełniło swoją rolę?

Warto zastanowić się nad jego celem i efektami. Warto, by było dopasowane do potrzeb uczestników, by uwzględniało ich poziom wiedzy i umiejętności – jednym słowem, by było skrojone na miarę. W kolejnym etapie, już po szkoleniu, ważna jest pomoc we wdrożeniu nowej wiedzy i umiejętności do praktyki codziennej pracy, a także sprawdzenie, czy jej planowane efekty zostały osiągnięte.

Teraz jest doskonała okazja, by inwestując niewiele przeszkolić pracowników. Wystarczy wziąć udział w projekcie „Przepis na rozwój” i skorzystać ze środków, które oferuje Unia Europejska.

Oczywiście z okazji naprawdę warto skorzystać, zwłaszcza że 20 listopada rozpoczęliśmy drugą edycję „Przepisu na Rozwój”. Projekt realizowany jest przez HRP Group we współpracy z Łódzką Izbą Przemysłowo-Handlową, Polską Izbą Firm Szkoleniowych oraz Fenix Poland. Dzięki naszemu ponad 14-letniemu doświadczeniu w pozyskiwaniu dofinansowania w obszarze zasobów ludzkich, dysponujemy łącznie rekordową kwotą 60 milionów złotych, przeznaczoną na usługi rozwojowe. Środki pozyskaliśmy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Trafiają one do przedsiębiorców w postaci bonów rozwojowych: krótko i długoterminowych.

Proszę mi wyjaśnić, co to takiego te bony rozwojowe?

W poprzednim okresie firmy same ubiegały się o środki na szkolenia. Realizacja projektu wiązała się z koniecznością spełnienia bardzo wielu formalnych wymogów. Liczba dokumentów, jakie trzeba było obsłużyć, była ogromna. No i przede wszystkim trzeba było znać się na rozliczaniu projektów unijnych, co nie jest proste. Niejednokrotnie firmy musiały w tym celu zatrudniać dodatkowych pracowników. Teraz firmy nie piszą same projektów. Są wybrani i sprawdzeni realizatorzy, jak na przykład my, którzy zajmują się wszystkimi formalnościami. Firma wybiera sobie szkolenie, aplikuje o tyle bonów, ile jest jej potrzebne, i już może wysyłać ludzi. To jest dużo prostsze.

Zapewne są jakieś ograniczenia, co do wyboru szkolenia, nie można pewnie wybrać dowolnego?

Muszą to być szkolenia znajdujące się w Bazie Usług Rozwojowych. To centralna baza prowadzona przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Można w niej wybierać spośród ponad 26 tysięcy pozycji, bez trudu więc dopasujemy właściwą usługę do własnych potrzeb. Jestem przekonany, że każdy znajdzie tam coś dla siebie.

Jakie szkolenia cieszą się największą popularnością?

Bardzo dużą popularnością cieszą się kursy na prawo jazdy kategorii C, czyli samochody ciężarowe, profesjonalną obsługę klienta, efektywną sprzedaż czy językowe. Zainteresowanie wzbudzają także te mniej popularne, jak tatuaż artystyczny, szkolenia dla operatorów bezzałogowych statków powietrznych, czyli dronów, projektowanie systemów fotowoltaicznych czy druk 3D. Niezależnie od tego, jak specjalistyczna jest usługa rozwojowa potrzebna przedsiębiorcy, warto jej szukać w firmach zrzeszonych w PIFS i posiadających certyfikat SUS 2.0, bo to bezpieczny wybór.

O jakim dofinansowaniu jest mowa?

Dofinansowanie wynosi od 70 do 80 procent. Ubiegać się mogą o nie mikro, małe i średnie firmy. Małe firmy i mikro firmy mają zawsze 80 procent dofinansowania. Przedsiębiorstwa średnie co do zasady dostają 70 proc. dofinansowania, a w przypadku aplikowania o środki z projektu „Przepis na Rozwój 2” – 50 procent, ale jeśli spełnią pewne kryteria, finansowanie może wzrosnąć do 80 procent. Na przykład w przypadku wsparcia, które koncentruje się na osobach 50+, niepełnosprawnych lub o niskich kwalifikacjach. Oprócz tego na zwiększone dofinansowanie mogą liczyć przedsiębiorstwa szybkiego wzrostu oraz należące do sektorów strategicznych dla województwa łódzkiego. Mniejszy wkład wnoszą również firmy, które wybierają usługi mające na celu nabycie kwalifikacji. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w regulaminie projektu, w każdej chwili wsparciem służą też nasi doradcy.

Co zrobić, by wziąć udział w projekcie?

By wziąć udział w projekcie należy zarejestrować się w  Bazie Usług Rozwojowych i  platformie „Przepis na Rozwój”. Dla średniego przedsiębiorstwa kilka kliknięć i wypełnionych rubryk otwiera drogę do pozyskania nawet 600 tysięcy złotych (na małe przedsiębiorstwa czeka 240 tysięcy złotych, a na mikroprzedsiębiorstwa – 72 tysiące złotych). Start drugiej edycji projektu to nowe, dodatkowe limity: 360 tysięcy złotych dla średniego przedsiębiorstwa i 72 tysiące dla miko i małego przedsiębiorstwa. To szansa dla tych fi rm, które osiągnęły już próg wsparcia przysługującego im w pierwszej edycji projektu, a nadal chcą zadbać o rozwój swoich pracowników. Oczywiście w naborze w ramach „Przepisu na Rozwój 2” mogą również wziąć udział przedsiębiorstwa, które nie uczestniczyły jeszcze w projekcie. Wniosek składa się elektronicznie, określając status przedsiębiorcy, kryteria preferencyjne, rodzaj pomocy i liczbę bonów (wielkość oczekiwanego wsparcia).

Jaką wartość mają szkolenia?

Godzina szkolenia kwalifikowana w projekcie może być warta maksymalnie 60 zł, a doradztwa 120 zł. Oczywiście szkolenie może być droższe. Zazwyczaj sytuacja taka ma miejsce w przypadku szkoleń bardzo specjalistycznych. Wtedy nadwyżkę ponad 60 zł pokrywa przedsiębiorca. Liczba godzin takiego szkolenia nie jest określona, ale limit, jaki można przeznaczyć na jedną osobę, wynosi 7200 zł.

Jak długo weryfikowane są dane po złożeniu wniosku?

Weryfikacja wniosku następuje w ciągu pięciu dni roboczych, a w wyniku jej pozytywnego zakończenia przedsiębiorca otrzymuje wsparcie dedykowanego doradcy lokalnego, który pomoże w skompletowaniu wymaganej dokumentacji i przygotowaniu umowy. Po jej podpisaniu i wpłaceniu wymaganego wkładu własnego, bony pojawią się na koncie przedsiębiorcy w systemie. Pozostaje tylko wybrać rodzaj kursu lub szkolenia i cieszyć się z nowo zdobytej wiedzy i  umiejętności. Projekt realizujemy w partnerstwie przedsiębiorców i organizacji ich zrzeszających, więc doskonale rozumiemy biznes i jego potrzeby. Staramy się maksymalnie uprościć wymagane procedury, a równocześnie nasi doradcy służą pomocą na każdym etapie realizacji projektu. Do wykorzystania bonów zachęcamy nie tylko nowych przedsiębiorców, ale również tych, którzy już z nich korzystali, ale jeszcze nie wykorzystali swojego limitu.

Ile razy możemy aplikować o środki?

Aplikować o środki można wielokrotnie, w ramach limitów określonych dla obu edycji programu. Limity sumują się, więc jeśli skorzystamy z „Przepisu na Rozwój 1” i „Przepisu na Rozwój 2”, kwota przeznaczona na rozwój i wzrost kwalifikacji dla jednego pracownika wyniesie 14 400zł. Oferowane przez nas bony rozwojowe stanowią więc olbrzymie wsparcie w systemie szkoleniowym czy motywacyjnym. Dodatkowo, szybko okazuje się, że procedura pozyskania środków nie jest tak skomplikowana, jak mogłoby się wydawać. Naprawdę warto skorzystać.

Jak często ogłaszane są nabory?

Nabory ogłaszane są cyklicznie, do tej pory w odstępach dwumiesięcznych – teraz, w związku ze startem drugiej edycji programu będą odbywały się co miesiąc. Zwykle nabór rozpoczyna się około 20 dnia miesiąca. W naborach można ubiegać się o bony krótkoterminowe i długoterminowe. Te pierwsze większość przedsiębiorców przeznacza na dofinansowanie kursów i szkoleń zawodowych dla pracowników bądź usługi doradcze, coaching czy mentoring, te drugie – na studia podyplomowe lub dłuższe, specjalistyczne kursy.

Rozmawiała Beata Sakowska

360.856 rozdystrybuowanych bonów, 1.177 szkoleń i ponad 7.557 uczestników – tak, w skrócie, można podsumować dotychczasową efektywność „Przepisu na Rozwój” – projektu realizowanego przez HRP we współpracy z Łódzką Izbą Przemysłowo-Handlową, Polską Izbą Firm Szkoleniowych oraz Fenix Poland.

Zapraszamy do skorzystania z „Przepisu na Rozwój”.

Szczegółowe informacje na stronie: przepisnarozwoj.eu

Grupa docelowa: Projekt skierowany jest do 1 000 mikro/małych/średnich przedsiębiorców posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa łódzkiego. Zaplanowano, iż 100 mikro/małych/średnich przedsiębiorców będzie objętych usługami rozwojowymi w związku z przechodzeniem procesów restrukturyzacyjnych, 1 500 uczestników będą stanowić osoby po 50 roku życia oraz 2 000 osoby z niskimi kwalifikacjami.
Limity wsparcia wynoszą: 7.200 zł na osobę; na firmę: mikroprzedsiębiorstwo – 72.000 zł, małe przedsiębiorstwo – 240.000 zł, średnie przedsiębiorstwo – 600.000 zł.
Wartość projektu: 41 717 930,10 zł

 

Grupa docelowa: Projekt skierowany jest do 540 mikro/małych/ średnich przedsiębiorców posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa łódzkiego. Zaplanowano, iż 810 uczestników będą stanowić osoby po 50. roku życia oraz 1080 osoby z niskimi kwalifikacjami.
Limity wsparcia wynoszą: 7.200 zł na osobę; na firmę: mikroprzedsiębiorstwo i małe przedsiębiorstwo – 72.000 zł, średnie przedsiębiorstwo – 360.000 zł.
Wartość projektu: 22 853 933,08 zł