Biznes

Trzeba szukać swojej drogi rozwoju

Trzeba szukać swojej drogi rozwoju

Zgierscy przedsiębiorcy stanowią jeden z filarów rozwoju naszego miasta, dlatego staramy się udzielać im jak najszerszego wsparcia, stwarzając odpowiednie warunki do prowadzenia działalności – mówi Przemysław Staniszewski, prezydent Zgierza.

Podczas konferencji „Nauka dla biznesu – nowe perspektywy” zorganizowanej w Starym Młynie w Zgierzu podpisał pan z Radosławem Dziubą, dyrektorem Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny list intencyjny o współpracy. Jakich efektów możemy się po niej spodziewać?

Przede wszystkim możliwości rozwoju, nie tylko naszego samorządu, ale także działających w naszym mieście przedsiębiorców. Mogą oni skorzystać z bogatej oferty Instytutu w dwojaki sposób, po pierwsze bazując na ich doświadczeniu wykreować własny projekt, po drugie wdrożyć już opracowane przez naukowców patenty oszczędzając sobie czas i energię na samodzielne poszukiwania. Nowa perspektywa Unii Europejskiej gros środków przeznacza na innowacje w obszarze synergii biznesu i nauki, dlatego warto z tego skorzystać. Nawiązywanie współpracy, która przekłada się na możliwości stałego rozwoju, jest niezwykle istotna w tych trudnych dla każdego z nas czasach.

Jak pan jako prezydent pomaga przedsiębiorcom?

Przede wszystkim doskonale rozumiem, że pomaganie przedsiębiorcom to torowanie drogi do rozwoju samego miasta. Dlatego kilka lat temu podjąłem decyzję o powołaniu Zgierskiego Centrum Obsługi Przedsiębiorców, które wspiera w rozwoju małych i średnich przedsiębiorców. Podpowiadamy, skąd można pozyskać środki na dalsze działanie, wskazujemy instrumenty wspierające rozwój firmy, chociażby poprzez organizację takich konferencji, jak wspomniana tu „Nauka dla biznesu – nowe perspektywy”, na które zapraszamy naszych przedsiębiorców. Tego typu wydarzenia organizujemy cyklicznie, bo doskonale zdajemy sobie sprawę, jak niezwykle istotne w prowadzeniu biznesu jest dostarczanie wiedzy i merytorycznych informacji. Dbamy o budowanie relacji biznesowych, a co za tym idzie pomagamy w nawiązywaniu współpracy między przedsiębiorcami, dajemy możliwość wymiany doświadczeń, chociażby organizując śniadania biznesowe. Jeśli przedsiębiorca wykazuje taką chęć w dostępny sposób promujemy i doceniamy także jego działalność. Od kilku lat co roku organizujemy konkurs o nagrodę imienia Rajmunda Rembielińskiego. Doceniamy wysiłki tych, którzy mogą stanowić wzór i motywację dla innych. Zgierscy przedsiębiorcy stanowią jeden z filarów rozwoju naszego miasta, dlatego staramy się udzielać im jak najszerszego wsparcia, stwarzając odpowiednie warunki do prowadzenia działalności.

Co ta trwająca już kilka lat kooperacja dała miastu?

Wzajemne zrozumienie, przedsiębiorcy zrozumieli potrzeby miasta, a my ich. Dzięki temu wiemy, jak możemy im pomagać, a oni wiedzą, z czym my jako miasto musimy się mierzyć, że nie wszystko można łatwo i szybko osiągnąć. Przedsiębiorcy rozwijając się tworzą nowe miejsca pracy, a my w zamian tworzymy lepsze warunki do życia, czy to w zakresie infrastruktury, czy potrzeb mieszkaniowych. I niebagatelną rolę w tym wzajemnym rozwoju odgrywają środki z Unii Europejskiej z kolejnych perspektyw finansowych, które wykorzystujemy z pożytkiem dla nas wszystkich. To pięknie miejsce, w którym dzisiaj rozmawiamy – Stary Młyn, stało się nie tylko ośrodkiem kultury, ale też miejscem spotkań lokalnych przedsiębiorców, to tu organizujemy różnego rodzaju wydarzenia do nich adresowane.

A bliskość Łodzi pomaga w rozwoju miasta, czy wręcz go utrudnia?

Ta bliskość Łodzi to z jednej strony jest ogromny atut, a z drugiej pewnego rodzaju przekleństwo. Duże miasto w przypadku miejscowości satelickich może oddziaływać pozytywnie, jak też negatywnie. Proszę pamiętać o tym, że historycznie, to my budowaliśmy tę aglomerację, to w Zgierzu ponad 200 lat temu rozwijał się przemysł, który na skutek różnych uwarunkowań przeszedł do Łodzi, co nie oznacza, że my dzisiaj mamy się z nią mierzyć. Trzeba szukać swojej drogi do nowej tożsamości, do spełnienia i stworzenia dogodnych warunków do rozwoju, życia i funkcjonowania. I tak właśnie robimy, proszę spojrzeć, jak Zgierz się zmienia. Jak pokazują nowe dane statystyczne, Łódź się wyludnia, a okoliczne miejscowości przyciągają nowych mieszkańców.

Rozmawiała Beata Sakowska
Zdjęcie Paweł Keler

Urząd Miasta Zgierz
Zgierz, Plac Jana Pawła II 16
tel. 42 716 28 54, faks 42 714 31 14
e-mail: e-urzad@umz.zgierz.pl
www: bip.zgierz.pl