Ludzie

Trochę Francji w centrum Łodzi

Trochę Francji w centrum Łodzi

Dzisiaj nie wystarcza już dobra znajomość języka angielskiego, który w zasadzie przestał być językiem obcym. Znajomość drugiego języka daje większe możliwości na rynku pracy, o czym przekonują się na co dzień nasi absolwenci – mówi Aleksandra Ratuszniak, dyrektor XIII LO, w którym prowadzone są klasy dwujęzyczne z językiem francuskim.

LIFE IN. Łódzkie: Zacznę od najprostszego pytania – czy warto uczyć się francuskiego?

Aleksandra Ratuszniak: Oczywiście, że warto. Językiem francuskim posługuje się ponad dwieście milionów ludzi na całym świecie. W Łodzi działa sporo firm z kapitałem francuskim, także nasze uczelnie dają możliwość kształcenia w języku francuskim. Na Politechnice Łódzkiej można studiować zarządzanie w języku francuskim, na Uniwersytecie Łódzkim mamy studia podyplomowe na prawie i stosunkach międzynarodowych w tym języku. Znajomość kolejnego języka obcego to konieczność, zwiększa szanse naszych absolwentów na rynku pracy, a spore ich grono kończy XIII LO zdanym egzaminem potwierdzającym ich kompetencje. Uczniowie klas dwujęzycznych uzyskują certyfikat Delf na poziomie B2 lub C1. Gros naszych absolwentów, studiując na polskich uczelniach, korzysta z różnych programów wymian i wybiera semestralne kształcenie na francuskich uczelniach. Dzisiaj francuski to język pracy, nauki, podróży i relacji międzynarodowych.

Czy do XIII LO trafia tylko młodzież znająca już język francuski i o zainteresowaniach humanistycznych?

Mamy szeroką ofertę edukacyjną skierowaną zarówno do uczniów o zainteresowaniach humanistycznych, jak i matematycznych czy przyrodniczych. Trafiają do nas uczniowie, którzy uczyli się już języka francuskiego, jak i tacy, którzy będą się go uczyć od podstaw. Od przyszłego roku szkolnego powraca tzw. klasa wstępna, która przygotowuje do nauki w języku francuskim, w której tygodniowo jest aż 18 godzin nauki języka. Po klasie wstępnej kontynuowana jest nauka w klasie dwujęzycznej. Zatem uczeń może poznawać dwujęzycznie matematykę, biologię, historię czy wiedzę o kulturze. Sekcja dwujęzyczna działa w XIII LO od 20 lat, obecnie pracuje w niej 5 nauczycieli języka francuskiego i 7 nauczycieli przedmiotów niejęzykowych. W 2017 roku po raz drugi otrzymaliśmy znak jakości kształcenia dwujęzycznego LabelFrancÉducation. Wyróżnienie przyznawane jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Francji szkołom na całym świecie, prowadzącym kształcenie dwujęzyczne. Promujemy kulturę i język francuski.

Co Panią najbardziej urzeka w kulturze francuskiej?

Jeśli chodzi o język to na pewno jego struktura, która jest bardzo uporządkowana, logiczna. Jeśli chodzi o kulturę w szerszym znaczeniu – to na pewno literatura. Było i jest kilka nazwisk, które myślę mogą zachwycić, bardzo lubię Gustave’a Flaubert’a, jednego z największych mistrzów literatury francuskiej XIX wieku. Ze współczesnych pisarzy bliski jest mi Jean-Marie Gustave Le Clézio, laureat Nagrody Nobla. Zachwyca mnie też różnorodność regionalna, francuska kuchnia i muzyka. We Francji bywam dość często, zarówno prywatnie jaki i ze swoimi uczniami. W szkole realizujemy różne projekty europejskie, jeździmy też na wymiany i gościmy Francuzów u nas.

Panuje takie przekonanie, że Polakom trudno nauczyć się języka francuskiego. Prawda czy mit?

To taki trochę mit, że język francuski jest taki trudny. Być może początki są trudniejsze niż w przypadku innych języków obcych, może ze względu na to, że występuje tu dwa razy więcej samogłosek niż w języku polskim, ale z drugiej strony w języku polskim mamy takie samogłoski jak ę i ą i okazuje się, że w języku francuskim też one występują. Widać więc, że są elementy, które ułatwiają nam naukę tego języka. Ale uczenie się języka to nie tylko gramatyka i słówka, to poznawanie kultury kraju, mentalności żyjących w nim ludzi, sposobu ich funkcjonowania, wysławiania. Francuzi zwracają uwagę na sposób formułowania swoich wypowiedzi, są bardzo logiczni, cenią kreatywność. I my te wszystkie elementy wykorzystujemy w nauczaniu języka w naszej szkole, nauka języka musi czemuś służyć, komunikacja musi być wypełniona treścią.

Co jest najważniejsze w nauce języka obcego?

Bardzo dużą rolę odgrywa motywacja, to czy wszyscy będziemy chcieli się uczyć i nauczyć, a później w jaki sposób uczymy i uczymy się. Bardzo dobre wyniki jakie osiągamy pokazują, że potrafimy uczyć i że nasi uczniowie potrafią się uczyć. Rokrocznie nasi uczniowie są laureatami i finalistami konkursów i olimpiady języka francuskiego. Jestem przekonana, że odkrywanie języka francuskiego może być frajdą i otwiera ogromne możliwości. Wszak Granice mojego języka są granicami mojego świata (Ludwig Wittgenstein).