Biznes

Rewitalizacja szansą na rozwój województwa łódzkiego

Rewitalizacja szansą na rozwój województwa łódzkiego

W Polsce stale rośnie liczba inwestycji współfinansowanych przez Fundusze Europejskie. Środki unijne przeznaczane są między innymi na cele związane z ochroną dziedzictwa kulturowego.

Rewitalizacja to pobudzenie do życia przygaszonych piętnem zmian ustrojowych i zniszczeń istnień ludzkich z całym ich otoczeniem, domami, podwórkami, pracą oraz spędzanym czasem wolnym. Nie jest tajemnicą, że bez wsparcia Funduszy Europejskich wiele remontów i renowacji perełek polskiej kultury byłoby utrudnionych, a czasem wręcz niemożliwych. Jednym z nich jest rewitalizacja zabytkowych budynków i terenów w województwie łódzkim.

Głównym celem projektów jest przywrócenie oraz nadanie funkcji społeczno-gospodarczych obiektom i terenom poprzez rewitalizację zdegradowanego obszaru miast.

Zapominane centra miast

Większość projektów realizowanych w ramach rewitalizacji jest skoncentrowana w centrach miast. Są one potrzebne lokalnym społecznościom do podtrzymywania swojej tożsamości. W Kutnie zrewitalizowano starówkę, co przywróciło oryginalny historyczny układ przestrzeni miejskiej. W centrum Łasku wprowadzono współczesne formy architektoniczne i nowoczesne rozwiązania. Teraz to świetne miejsce na odpoczynek, lekturę książki i organizację imprez. Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna zapobiegła zagrożeniom rozwoju, wynikającym z procesu degradacji miasta oraz dużej konkurencyjności okolicznych miast. Zmiany doprowadziły do ożywienia gospodarczego centrum i wzrostu jego atrakcyjności inwestycyjnej. Na Placu Kościuszki w Konstantynowie Łódzkim wykonano rekultywację zieleni, zbudowano nowe alejki, zadbano o małą architekturę i renowację pomników. Projekt rewitalizacji Podzamcza w Piotrkowie Trybunalskim przywrócił tej zaniedbanej okolicy utracone funkcje społeczno-gospodarcze i zamienił ją w teren atrakcyjny dla inwestorów, mieszkańców i turystów. Na wieluńskiej starówce znów stoi Niebieska Kamienica, na której fasadzie odtworzono historyczną bogatą ornamentację. W Zgierzu, dzięki rewitalizacji, zachowano spacerowo-rekreacyjny charakter miejskiej przestrzeni publicznej, jakim jest Plac Kilińskiego. Tam zgierska młodzież ma teraz swoje bezpieczne miejsce spotkań. Rewitalizacja Starego Miasta w Sieradzu objęła najstarszy zabytek okolicy – Wzgórze Zamkowe.

Parki, ogrody i zieleńce

W zrewitalizowanym parku Błonie w Łowiczu utworzono kompleks rekreacyjno-wypoczynkowego, co wpłynęło pozytywnie na istniejący stan infrastruktury sportowo-rekreacyjnej miasta. W parku otaczającym zabytkową rezydencję w Poddębicach wytyczono Ogród Zmysłów, który pozwala pobudzić zmysły, zrelaksować się, zabawić, czegoś nauczyć i po prostu atrakcyjnie spędzić czas. Miejsce zaprojektowano tak, by mogły z niego korzystać osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Głównym celem rewitalizacji dawnego Parku Prymasów w Skierniewicach było odtworzenie wartości kompleksu z lat jego świetności, czyli przełomu XVIII i XIX wieku. Zrewitalizowany zieleniec należy aktualnie do najpiękniejszych parków Mazowsza.

Dotacje na rewitalizację

Projekty rewitalizacyjne powiatów województwa łódzkiego zostały zrealizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.