Wydarzenia

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zmienia się!

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zmienia się!

Od 10 marca 2023 roku Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna będzie zbierała najlepsze pomysły, inicjatywy i wydarzenia w nowym pilotażowym programie wsparcia inicjatyw w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, pod nazwą „Re_action!”.

W działalność społeczną Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna angażuje się od lat. Warto wspomnieć, że jako jedynej ze stref ekonomicznych w Polsce ustawodawca wpisał w rozporządzenie ustanawiające zadanie rewitalizacji społecznej. Od 2018 roku ŁSSE wsparła ponad 100 inicjatyw kulturalnych, sportowych, edukacyjnych, mających na celu rewitalizację społeczną oraz kształtujących postawy patriotyczne, pamiętamy też o najbardziej potrzebujących: osieroconych dzieciach, samotnych matkach, ofiarach działań wojennych i osobach niepełnosprawnych. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, związkami wyznaniowymi, instytucjami kulturalnymi, klubami sportowymi, placówkami edukacyjnymi, opiekuńczymi i medycznymi.

– ŁSSE od lat angażuje się w inicjatywy z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, co jest elementem naszej strategii. Chcąc jeszcze bardziej zaangażować się w społecznie odpowiedzialną działalność i usystematyzować zasady przyznawania dotacji stworzyliśmy program CSR: Re_action! Szeroki zakres działań jaki uwzględnia nasz program, pozwala na skorzystanie z dofinansowania niemalże każdej organizacji mającej uporządkowany, dobry pomysł na działanie służące rozwiązaniu społecznego problemu – podkreśla Marek Michalik, prezes ŁSSE.

Inspiracją do stworzenia programu stała się działalność patrona ŁSSE Henryka Grohmana – przemysłowca, patrioty, miłośnika sztuk plastycznych i muzyki, kolekcjonera, donatora. Pilotażowy program będzie trwał od 10 marca do końca 2023 roku

O dofinansowanie w ramach programu: „Re_action!” mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, instytucje kultury, związki wyznaniowe, placówki edukacyjne, medyczne i opiekuńcze oraz kluby sportowe. Działania programu koncentrują się na obszarach:

  • nauka i edukacja,
  • kultura i historia,
  • zdrowie i sport,
  • pomoc społeczna,
  • bezpieczeństwo,
  • ekologia,
  • aktywne partnerstwo z lokalnymi społecznościami.

Program działa od 10.03.2023r. Szczegółowe zasady przyznawania dofinansowania wraz z regulaminem oraz niezbędne dokumenty można znaleźć na stronie ŁSSE (www.sse.lodz.pl) w zakładce: CSR.

Dynamiczny rozwój strefy, nowe działania oraz licznie realizowane projekty zdeterminowały organizację do zmiany identyfikacji wizualnej. W zupełnie nowej odsłonie jest logo ŁSSE, nawiązujące do wartości jakie towarzyszą organizacji w codziennych działaniach: komunikacja, otwartość, aktywność, a także budowa trwałych relacji między gospodarką, edukacją a tradycją przemysłową w duchu: „Let’s connect”. Jest nowoczesne i proste w swojej formie, utrzymane w najnowszych, graficznych trendach.
Do dyspozycji w komunikacji wizualnej organizacja ma całą paletę barw nawiązujących bezpośrednio do głównych obszarów działalności strefy jakimi są:

  • Rozwój Biznesu,
  • Technologia i innowacje,
  • Inwestycje przedsiębiorców w rozwój obszarów podlegających ŁSSE.

8 marca miała też premierę odsłona nowej strony internetowej spółki: www.sse.lodz.pl; bardziej przejrzystej i intuicyjnej, utrzymanej w konwencji nowej identyfikacji.

– Od ostatniej zmiany, a tak naprawdę odświeżenia identyfikacji wizualnej w 2017 roku bardzo dużo zmieniło się w naszej organizacji. Doszło wiele złożonych, ambitnych projektów jak chociażby budowa budynku „Re_connect”, który oddamy do użytku już w maju bieżącego roku, stworzenie Europejskiego Hubu Innowacji Cyfrowych (EDIH), program dla firm które ucierpiały na brexit: „Re_Open UK” czy też realizacja kolejnych programów akceleracyjnych. Przed nami także nowe wyzwania i cele by jak najlepiej przygotować spółkę do roku 2026, kiedy to specjalne strefy ekonomiczne mogą zakończyć proces wydawania decyzji o wsparciu – mówił Marek Michalik.

Rolą nowej identyfikacji wizualnej jest kreowanie ŁSSE jako inicjatora rozwoju, promotora nowych technologii, a także miejsca wspierającego biznes w codziennych działaniach.

– Zależy nam na otwartej, prostej komunikacji z naszymi odbiorcami. Chcemy skracać dystans i z przyjacielską otwartością przyjąć wszystkich zainteresowanych naszą ofertą oraz współpracą – mówi Agnieszka Sygitowicz, wiceprezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.