Wydarzenia

Program Re_Open UK. Nowe otwarcie dla Polskiego Biznesu!

Program Re_Open UK. Nowe otwarcie dla Polskiego Biznesu!

Ponad 500 milionów złotych z pobrexitowej rezerwy dostosowawczej ma pomóc polskim przedsiębiorcom w walce z negatywnymi skutkami brexitu.

 

Z danych Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej wynika, że po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej polski eksport do tego kraju spadł o prawie dwanaście procent. Brexit spowolnił i osłabił polsko-brytyjskie relacje handlowe. Polscy przedsiębiorcy odczuli jego negatywne skutki  na wielu płaszczyznach.

Po zmianach na mapie Unii Europejskiej eksport polskich towarów i usług na rynek brytyjski znaczenie osłabł. Zjednoczone Królestwo  sytuuje się dziś poza podium wymiany gospodarczej, za Niemcami, Czechami i Francją. Mimo że polscy eksporterzy przygotowywali  się na skutki brexitu, wiele branż, m.in. logistyczna, spożywcza, beauty czy meblarska zanotowały wielomilionowe straty związane z wymianą biznesową z Wielką Brytanią.

Program Re_Open UK jest odpowiedzią na bolączki polskich przedsiębiorców, które zgłaszali podczas diagnozy potrzeb. Obecnie rusza kolejny nabór wniosków o dofinansowanie, skierowany do firm z całej Polski, które straciły na brexicie. Za realizację programu odpowiada Podmiot Zarządzający – Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna. W puli jest ponad pięćset milionów złotych, z czego
aż siedemdziesiąt procent trafi do MŚP. Pozostałe środki przypadną dużym przedsiębiorstwom.

Marek Michalik, prezes Łódzkiej SSE, podkreśla, że Program Re_Open UK jest szansą dla firm na odwrócenie negatywnych skutków brexitu. Program ten pomoże wielu polskim firmom powrócić na rynek brytyjski, eksportować więcej towarów lub zdobyć alternatywne rynki.

Z kolei dla Agnieszki Sygitowicz, wiceprezes Łódzkiej SSE, Program Re_Open UK jest odpowiedzią na potrzeby sygnalizowane przez przedstawicieli polskich firm. Dzięki rezerwie na poziomie ponad pół miliarda złotych firmy będą mogły zrealizować inwestycje, wzmocnić swoją obecność na rynkach zagranicznych, czy wdrożyć nową strategię lub model biznesowy.

Program Re_Open UK ma charakter ogólnopolski i jest skierowany do firm zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie RP, które poniosły straty lub dodatkowe koszty z powodu brexitu. Dofinansowanie uzyskane w ramach programu jest bezzwrotne wypłacane w euro. Nabory prowadzone są w formie konkursów, a składane wnioski o dofinansowanie podlegają ocenie przez zespół ekspertów. Na tle innych dostępnych środków Program Re_Open UK wyróżnia to, że dofinansowanie dla firm z sektora MŚP możliwe jest nawet do 100 procent poniesionych kosztów.

O środki mogą się ubiegać te przedsiębiorstwa, które w roku 2018 lub 2019 prowadziły wymianę biznesową z UK. Jeśli firma odnotowała spadek obrotów w handlu z Wielką Brytanią po 2020 roku lub poniosła dodatkowe koszty związane z brexitem kwalifikuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Re_Open UK, który składa się z czterech typów projektów

1. Nowe kierunki eksportu.
W ramach tego typu można sfinansować koszty związane z udziałem w międzynarodowych targach, wystawach oraz misjach gospodarczych takich jak: transport, podróż, noclegi, wynajem, budowa i obsługi stoiska na targach, diety oraz spotkania z kontrahentami.

2. Re_start inwestycyjny.
To projekty skierowane na sfinansowanie inwestycji wspierającej nowe kierunki rozwoju przedsiębiorstwa, w którym możliwe są takie wydatki jak: środki trwałe, roboty i materiały budowlane oraz licencje, patenty.

3. Akcja adaptacja do zmian.
W ramach tego typu projektu możliwe jest dostosowanie przedsiębiorstw do nowych warunków rynkowych wynikających z brexitu poprzez: zakup środków trwałych, usług doradczych, szkoleń dla pracowników.

4. Brexit bez straty.
Jest to katalog kosztów, jak w typach powyżej, ale dotyczy wydatków już przez przedsiębiorców poniesionych w okresie od 1 stycznia
2020 do 14 października 2022.

Pierwsze trzy typy projektów można ze sobą łączyć, co zapewnia kompleksowość wsparcia dla przedsiębiorców – od imprez targowych po inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, a także stworzenie strategii oraz nowego modelu biznesowego. Wszystkie działania mają na celu wsparcie przedsiębiorców w dostosowaniu się do nowych warunków rynkowych.
Aby jak największa liczba przedsiębiorców mogła skorzystać z Programu, w całym kraju prowadzona jest kampania informacyjna, obejmująca zarówno spotkania stacjonarne, jak i webinary. Dzięki tej inicjatywie każdy zainteresowany może zapoznać się z ideą programu i jego zasadami oraz uzyskać odpowiedzi na kluczowe pytania.

Marek Michalik
prezes ŁSSE

„ŁSSE od dwudziestu pięciu lat wspiera przedsiębiorców, dlatego podjęcie się kolejnego wyzwania związanego z zarządzeniem pobreksitową rezerwą dostosowawczą w komponencie dla przedsiębiorców w obliczu tak bezprecedensowej sytuacji, jaką jest brexit, wydawało nam się oczywiste. Tylko do końca 2023 roku planujemy przekazać polskim firmom ponad pięćset milionów złotych”.

 

 

 

 

 

Agnieszka Sygitowicz
wiceprezes ŁSSE

„Realizujemy wiele projektów, w ramach których dystrybuujemy środki dla przedsiębiorców. Program Re_Open UK jest wyjątkowy,  bo odpowiada na zdiagnozowane problemy firm z całego kraju i elastycznie reaguje na ich potrzeby. Przedsiębiorcy bardzo mocno liczą
na Re_Open UK. Jak się okazuje po pierwszych naborach, największym zainteresowaniem cieszy się Re_start inwestycjny, czyli  finansowanie np. zakupu środków trwałych, robót czy materiałów budowlanych”.

 

 

 

 

 

Strona Programu:
reopen.biz
Podmiot Zarządzający – Łódzka
Specjalna Strefa Ekonomiczna SA
ul. Ks. Tymienieckiego 22G
90-349 Łódź
Kontakt z ekspertami ŁSSE:
info@reopen.biz
tel. 5 50 89, 887 043 358,
887 043 373, 887 043 370