Bez kategorii

Pramerica Insight: Polki w świecie finansów

Pramerica Insight: Polki w świecie finansów

W kwestii finansów osobistych Polki wykazują niezależność i bardzo dobre przygotowanie merytoryczne, przełamując tym samym powszechnie panujące stereotypy. Niezależność i przedsiębiorczość z powodzeniem łączą z troską o rodzinę oraz dążeniem do zabezpieczenia jej przyszłości. Taki obraz przedstawia raport Pramerica Insight.

Dominująca rola mężczyzn w świecie finansów, to przeszłość. Wyniki raportu pokazują, że Polki dzięki swojej wiedzy, niezależności oraz wrodzonej przedsiębiorczości stanowią silną grupę świadomych konsumentów rynku finansowego.

Rosnąca rola Polek w świecie finansów

Niemal 40 proc. kobiet i 45 proc. mężczyzn deklarują, że podejmuje samodzielnie decyzje finansowe. Potwierdza to wysoką niezależność i świadomość finansową kobiet. Jednocześnie panie częściej niż panowie sięgają po rady najbliższych. Co trzecia kobieta (34 proc. i tylko 30 proc. mężczyzn) deklaruje, że podejmowane decyzje finansowe konsultuje z innymi członkami rodziny. Polki zwiększają także swój udział w planowaniu wydatków i inwestycji rodzinnych. Co piąta z ankietowanych deklaruje, że w ciągu ostatnich lat ich rola w podejmowaniu decyzji finansowych wzrosła. Warto podkreślić, że rola kobiet w zarządzaniu finansami rodzinnymi zwiększa się wraz ze wzrostem rodzinnego dochodu. W gospodarstwach domowych o dochodach powyżej 7 000 złotych, aż 44 proc. pań bardziej angażuje się w zarządzanie finansami.

Polka świadoma i wykształcona

Różnice widać również w podejściu obu płci do kwestii zabezpieczenia emerytalnego. Polki (66 proc. w porównaniu z 64 proc. mężczyzn) stawiają sobie za cel finansowy utrzymanie dotychczasowego poziomu życia na emeryturze, natomiast 64 proc. dąży do tego, aby oszczędności wystarczyły na cały okres po ukończeniu pracy (taki sam cel posiada 60 proc. mężczyzn).

Badanie rynku zostało zrealizowane przez IPSOS Sp. z o.o. Wywiady przeprowadzano w styczniu i lutym 2017 r. metodą CAPI na próbie 1000 zamożnych i średnio zamożnych Polaków w wieku 25-65 lat z gospodarstw domowych o przychodzie powyżej 4000 zł netto i zamieszkujących miasta wojewódzkie.
Podstawą do podejmowania przez kobiety niezależnych decyzji zarówno w kwestii finansów osobistych, jak i rodzinnych jest przygotowanie merytoryczne i dobre wykształcenie. Niemal połowa badanych (48 proc. Polek i 50 proc. Polaków) jedynie w niektórych obszarach związanych z finansami potrzebuje pomocy.
Wiedza Polek jest też większa w zakresie zarządzania pieniędzmi (77 proc. i 75 proc. mężczyzn) oraz oszczędzania i inwestowania w celu sfinansowania edukacji dzieci (50 proc. i 47 proc.). Natomiast panowie wyprzedzają panie w zakresie wiedzy na temat inwestycji (53 proc. mężczyźni i 37 proc. kobiety).

Przezorna jak Polka

W trosce o najbliższych, kobiety przykładają większą wagę do zapewnienia im finansowego zabezpieczenia w razie nieprzewidzianych okoliczności. Ponad 50 proc. Polek, i tylko 42 proc. Polaków, dostrzega wagę indywidualnego ubezpieczenia na życie. Co więcej, kobiety częściej uważają, że ubezpieczenie na życie jest niezbędne aby zapewnić ochronę rodzinie

Badanie rynku zostało zrealizowane przez IPSOS Sp. z o.o. Wywiady przeprowadzano w styczniu i lutym 2017 r. metodą CAPI na próbie 1000 zamożnych i średnio zamożnych Polaków w wieku 25-65 lat z gospodarstw domowych o przychodzie powyżej 4000 zł netto i zamieszkujących miasta wojewódzkie.

Marta Rossa
Life Planner z Oddziału Pramerica w Łodzi
– Rola kobiet w świecie finansów nieustannie rośnie. Zrealizowane przez naszą firmę badania jasno pokazują, że kobieta jest równym partnerem w rozmowach związanych z finansami. Jej cele są wielowymiarowe, dąży do zapewnienia bezpieczeństwa finansowego sobie, a także najbliższym i jednocześnie realizuje własne ambicje, na przykład rozwijając firmę. Branża finansowa, a także nasza firma, dostrzega potencjał konsumentek i oferuje produkty dostosowane do nowoczesnych, niezależnych kobiet, wspierając je tym samym w realizacji założonych celów.
Life Planner – zastrzeżony znak handlowy, wykorzystywany przez spółkę Pramerica Życie TUiR SA na określenie profesjonalnych Agentów Ubezpieczeniowych Spółki.

Zadzwoń i dowiedz się więcej:
Marta Rossa, tel. +48 660 678 505, marta.rossa@pramerica.pl
Spotkaj się z Life Plannerem Pramerica i sprawdź, czy w pełni zabezpieczasz to, co dla Ciebie najważniejsze.