Biznes

Pierwszy Kongres AGD w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Pierwszy Kongres AGD w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

To największe spotkanie branży AGD w Europie! W Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej po raz pierwszy rozmawiać będą producenci artykułów gospodarstwa domowego, ich poddostawcy, przedstawiciele rządu i samorządowcy. To najlepsze miejsce na kongres branży, która w Polsce jest najsilniejsza na kontynencie i stanowi jedną ze specjalizacji ŁSSE. Rozmawiamy z zarządem Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, prezesem Markiem Michalikiem i wiceprezes Agnieszką Sygitowicz.

Life In. Łódzkie: Dlaczego Strefa współorganizuje Kongres AGD?

Marek Michalik: Polska branża AGD ma bardzo silną pozycję w Europie. Firmy z sektora utworzyły już w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej ponad pięć tysięcy miejsc pracy, co czyni tę branżę strategiczną dla Strefy i dla regionu. Poza tym nadal jest bardzo perspektywiczna i rozwojowa, dlatego w partnerstwie z CECED Polska, Związkiem Pracodawców AGD, zdecydowaliśmy się na zorganizowanie pierwszego Kongresu AGD.

Agnieszka Sygitowicz: Współpraca między różnymi uczestnikami rynku zawiązana, bądź zacieśniona podczas Kongresu przyczyni się do podniesienia efektywności w obszarze produkcji i dystrybucji produktów AGD, powstawania innowacji i poprawienia jakości obsługi na każdym etapie łańcucha dostaw oraz kontaktów z klientem końcowym.

W minionym roku ŁSSE pozyskała znaczącą inwestycję z branży AGD.

Marek Michalik: Firmie Miele zaoferowaliśmy podstrefę Ksawerów, która ma potencjał, żeby stać się drugimi Kobierzycami (znakomicie skomunikowane i uprzemysłowione tereny inwestycyjne o powierzchni ponad 410 hektarów należące do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – przyp. red.). Ta inwestycja w liczbach to 200 mln zł i 350 miejsc pracy w pierwszym etapie, a już wiemy, że będą kolejne. Okazane nam przez producenta zaufanie jest sygnałem dla branży potwierdzającym naszą pozycję. Wygraliśmy nie tylko z konkurencją w kraju, ale również ofertami zagranicznymi. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna i województwo łódzkie to zagłębie AGD, to po prostu nasza specjalizacja.

Agnieszka Sygitowicz: Miele to prestiżowa marka, ale nie należy zapominać, że w ŁSSE zainwestowali już i rozwijają się światowi potentaci, wiodący producenci jak Whirlpool i B/S/H oraz ich poddostawcy.

Marek Michalik: Te firmy nie tylko utworzyły u nas fabryki, ale również kreują innowacje w swoich centrach B+R i pracują nad usprawnianiem procesów inwestycyjnych oraz produkcyjnych.

Co spotkanie branży może wnieść w jej rozwój?

Agnieszka Sygitowicz: Biznesowa, w tym technologiczna rzeczywistość zmienia się bardzo szybko i będzie zmieniać bardziej dynamicznie, niż nam się wydaje. Nie omija to branży AGD, a może wręcz dotyczy jej w sposób szczególny. Tej zmianie podlegają rynki, ale także użytkownicy sprzętu. Dlatego podczas Kongresu rozmawiać będziemy o potrzebach klientów, ich preferencjach dotyczących korzystania z e-commerce, czyli robienia zakupów online i czwartej rewolucji przemysłowej, czyli współczesnym wykorzystywaniu najnowszych osiągnięć automatyzacji, przetwarzania i wymiany danych oraz technik wytwórczych.

Marek Michalik: To z kolei łączy się takimi wyzwaniami dla branży jak zmieniający się rynek pracy, który w sektorze produkcji stał się rynkiem pracownika. Automatyzacja i HR to zatem tematy komplementarne. Zwrócę jeszcze uwagę na aspekt doskonalenia łańcucha dostaw i gospodarkę obiegu zamkniętego. To również tematy, którymi będziemy się zajmować podczas Kongresu AGD.

Czy przewidziane są wydarzenia towarzyszące Kongresowi AGD?

Agnieszka Sygitowicz: Podczas drugiego dnia wydarzenia odbędzie się Mixer AGD, czyli spotkanie branżowych producentów z poddostawcami oraz usługodawcami, m.in. startupami oferującymi innowacyjne produkty i usługi.

Marek Michalik: Kongresowi towarzyszyć będzie również Giełda Innowacji mająca na celu zaprezentowanie nowoczesnych rozwiązań, które mogą mieć zastosowanie w optymalizacji działalności firm z sektora AGD. Zaprezentujemy nowoczesne technologie w zakresie przemysłu 4.0, m.in. dotyczące automatyzacji produkcji, logistyki, magazynowania, HR, optymalizacji procesów, Big Data i inne. Wydarzenie stanowić będzie przestrzeń do wymiany kontaktów i doświadczeń, a także do rozmów B2B.

KONGRES AGD | 23-24 MAJA | FABRYKA GROHMANA, SIEDZIBA ŁSSE

O branży AGD

Branża artykułów gospodarstwa domowego jest od lat niezwykle ważnym sektorem polskiej gospodarki. Produkcja około 22 mln urządzeń dużego i małego AGD, plasuje Polskę na 1. miejscu w UE wśród producentów w tym sektorze. W 30 fabrykach w Polsce zatrudnionych jest około 25 tys. osób.