Kariera i rozwój

Nowe kompetencje, nowe możliwości

Nowe kompetencje, nowe możliwości

Jak w przyszłości będzie się kształtował rynek pracy? Czy wszyscy będziemy zawodnikami grającymi do jednej globalnej bramki, wzajemnie się od sobie uczącymi? Czy zwycięży różnorodność i elastyczność, a hasłami jutra staną się: przedsiębiorczość i specjalizacja?

– Największy wpływ na to, w jaki sposób może się kształtować rynek pracy za 10, 20 lat mają zmiany demograficzne, globalizacja 2.0 oraz rozwój technologiczny. Te trendy w fundamentalny sposób zmieniają sposób pracy, priorytety, wartości, na które zwracamy uwagę w miejscu pracy i oczekiwania wobec pracodawcy – wyjaśnia Wirginia Gostomczyk-Urbańska, prezes zarządu IDES Consultants Polska Sp. z o.o. – Aby odnieść sukces, firmy muszą przemyśleć, w jaki sposób mogą zwiększyć zaangażowanie pracowników i zdobyć ich lojalność. Nastał trudny czas, kiedy należy przekształcić strategie zaangażowania i rozwinąć innowacyjne podejście do zarządzania talentami, adekwatne do zmian zachodzących wokół nas – dodaje prezes.

Zmiany technologiczne, których teraz doświadczamy zdaniem niektórych ekspertów (e.g. McAfee and Brynjolfsson, 2014) doprowadzą bowiem nie tylko do zaniku pewnych stanowisk pracy, ale także do spadku zatrudnienia. Dotyczy to zarówno pracowników fizycznych jak i umysłowych zatrudnionych w branżach związanych przede wszystkim ze sprzedażą, wymianą informacji, czy pracami manualnymi.

Zawody z takimi zadaniami nie zginą całkowicie, ale w znaczący sposób zmienią się zasady ich wykonywania. Jak pokazują badania prowadzone przez OECD „Survey of Adult Skills” na tego typu stanowiskach automatyzacja może opanować nawet 70 procent zadań. Pracownicy będą musieli więc szybko uaktualniać swoje kompetencje. Są jednak takie obszary, gdzie automatyzacja ma niewielkie szanse, to m.in.: umiejętności prezentacji, przekonywania, znajomość języków programowania, uczenie i szkolenie innych, zarządzanie ludźmi. To zapewne ograniczy ryzyko masowego bezrobocia w przyszłości, ale pojawia się pytanie jak zmienią się poszczególne zawody i jakie będą potrzebne kompetencje?

– Zmiany bez wątpienia będą miały większy wpływ na zawody w skład, których wchodzą zadania rutynowe, a mniejszy na zawody związane z usługami, zawodami, gdzie wymagana jest kreatywność, umiejętności komunikacyjne i społeczne. Skorzystają pracownicy, których kompetencje są uzupełniające w stosunku do cyfrowych technologii i nie zastępowalne przez nie, czyli wszelkie umiejętności miękkie takie jak: komunikatywność, umiejętność prezentacji, umiejętności menedżerskie – wyjaśnia prezes zarządu IDES Consultants Polska Sp. z o.o.

Na znaczeniu zyskają różnorodność i elastyczność. Aby skutecznie dostosować się do zmian, duże firmy powinny w sposobie zarządzania upodobnić się do małych i średnich organizacji. W ciągu następnych dwóch dekad świat stanie się prawdziwym wspólnym rynkiem, gdzie regionalne bariery przepływu dóbr, usług, kapitału i wiedzy jeszcze bardziej się obniżą, a może nawet znikną. Mniej ograniczeń stworzy warunki dla jeszcze silniejszej globalnej konkurencji. Nie oznacza to, że świat podzieli się na zwycięzców i przegranych, ale raczej zawodników grających w jednej drużynie: uczących się od siebie nawzajem.

– Przedsiębiorczość i specjalizacja to hasła przyszłości. Nowe technologie pozwolą mniejszym firmom na skuteczniejszą współpracę. Wyspecjalizowane przedsiębiorstwa będą mogły obsługiwać klientów niezależnie od szerokości geograficznej – przewiduje Wirginia Gostomczyk-Urbańska.

Wśród pracowników znaczenia nabiorą takie priorytety jak poczucie spełnienia, własny rozwój, uznanie i możliwość pogodzenia życia zawodowego z prywatnym. Pracodawcy zaś będą musieli obdarzyć zaufaniem zatrudnionych, zapewnić im poczucie odpowiedzialności za ich działanie oraz niezbędne szkolenia gwarantujące firmie zachowanie przewagi konkurencyjnej. Jedno jest pewne: pracownicy zawsze będą potrzebni, bez względu na stopień zaawansowania technologicznego gospodarki.


IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
ul. Tymienieckiego 25C/203 (III piętro)
​90-350 Łódź
tel./fax (48-42) 630 04 33, 637 01 99
info@ides.com.pl

  • rekrutacje
    e-mail: rekrutacje@ides.com.pl
  • szkolenia
    e-mail: szkolenia@ides.com.pl
  • doradztwo
    e-mail: doradztwo@ides.com.pl