Polecamy

Nowa ulica połączy Tymienieckiego z Milionową

Nowa ulica połączy Tymienieckiego z Milionową

Echo Investment, deweloper realizujący na pofabrycznych terenach w Łodzi projekt Fuzja, podpisał z władzami miasta porozumienie, na mocy którego obok inwestycji powstanie nowa droga. Połączy ona ulicę Tymienieckiego z Milionową, a zrealizowana zostanie w 2022 roku.

Zlokalizowana w sercu miasta Fuzja to blisko osiem hektarów terenu i historycznej zabudowy po dawnym imperium włókienniczym Karola Scheiblera. Rewitalizacja tego miejsca pozwoli Łodzi odzyskać znaczący kwartał miasta i nadać pofabrycznej przestrzeni nowe funkcje. W Fuzji będzie można wygodnie mieszkać, efektywnie pracować i miło spędzać wolny czas.

Nowa droga, która powstanie po wschodniej stronie Fuzji, połączy ulicę Milionową z Tymienieckiego na odcinku pomiędzy Piotrkowską i Kilińskiego. Wpłynie korzystnie na organizację ruchu drogowego i odciąży ten rejon miasta z natężenia komunikacyjnego. Echo Investment przeznaczy na inwestycję ok. 4 mln zł.

– Fuzja to projekt współtworzący miasto, który połączy funkcje mieszkaniową, biurową i rekreacyjną oraz znakomitą przestrzeń publiczną. Zachowamy tu tożsamość Łodzi i połączymy historię z przyszłością. Fuzja będzie jednoczyć na różnych płaszczyznach i w różnych aspektach, także w wymiarze praktycznym. Wynikiem tego jest koncepcja nowej drogi łączącej zlokalizowane przy inwestycji ulice. Nowa droga usprawni ruch w okolicy kompleksu oraz dodatkowo zintegruje Fuzję z miastem – mówi Anna Malarczyk-Arcidiacono, dyrektor projektu Fuzja. – Fuzja krok po kroku staje się nieodłączną częścią Łodzi, zatem infrastrukturę drogową wokół projektu realizujemy tak, by w jak najlepszym stopniu służyła wszystkim mieszkańcom miasta.

Pojedziemy szeroką ulicą

Nowa droga będzie składać się z dwóch pasów ruchu z szerokimi chodnikami po obu jej stronach. Da to łącznie 14 metrów szerokości całego pasa drogowego. Koncepcja nowej ulicy łączącej Tymienieckiego z Milionową jest wynikiem perspektywicznego i szerokiego spojrzenia na całość kompleksu, gdzie pod uwagę brany jest nie tylko teren należący do dewelopera, ale także sąsiadujące z inwestycją okoliczne przestrzenie. Fuzja w naturalny sposób będzie połączona z miastem, otwarta i spójna z pobliską miejską zabudową, co przełoży się na doskonałe współistnienie inwestycji z otaczającym go terenem.

– Inwestorzy coraz częściej zdają sobie sprawę ze swojego realnego wpływu na kreowanie przestrzeni miejskiej. Cieszymy się, że współodpowiedzialność za łódzką infrastrukturę wziął na siebie jeden z największych deweloperów funkcjonujących w Polsce. Echo Investment rewitalizuje pofabryczny teren dawnego imperium Karola Scheiblera, który zostanie niedługo oddany miastu i jego mieszkańcom. Niezwykle istotnym elementem całości projektu będzie nowa ulica, która usprawni komunikację w tym rejonie – mówi Adam Pustelnik, wiceprezydent Łodzi.

Apartamentowce i biura

Fuzja realizowana przez Echo Investment przywróci życie pofabrycznym terenom dawnej fabryki Karola Scheiblera w Łodzi. Na blisko 8 ha przy ul. Tymienieckiego zrewitalizowane historyczne budynki odzyskają swój blask, a dzięki nowym funkcjom znów wypełnią się ludźmi. Powstaną tu także kolejne obiekty, które uzupełnią istniejącą tkankę miejską o nowe miejsca do życia, pracy i spotkań.

Docelowo cały projekt będzie składał się z czterech apartamentowców, biur o łącznej powierzchni około 40 tys. mkw., powierzchni dla usług, sklepów i restauracji w historycznych budynkach, a także doskonale zaprojektowanej przestrzeni publicznej o powierzchni ok. 4 ha, na której znajdą się place, tereny zielone i infrastruktura miejska. Głównym najemcą dwóch pierwszych biurowców biurowych będzie firma Fujitsu. W czerwcu przyszłego roku oddany zostanie plac przy Elektrowni, który stworzy nową, wyjątkową przestrzeń spotkań i aktywności społecznych. Wszystko to sprawi, że Fuzja będzie unikalnym miejscem na mapie Łodzi, atrakcyjnym dla pracowników, mieszkańców i turystów.

***

Echo Investment jest największym polskim deweloperem z bogatym doświadczeniem w głównych sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowo-usługowym, biurowym oraz hotelowym. Jako firma współodpowiedzialna za rozwój miast, angażuje się w projekty, które wpisują się w miejską tkankę i ją uzupełniają. Każdy z nich to mądrze i odpowiedzialnie zaprojektowany fragment miasta.

Echo Investment jest notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie już od 1996 roku. Od 2019 roku głównym akcjonariuszem firmy jest węgierski Wing IHC Zrt oraz partnerzy Griffin Real Estate