Biznes

Najlepsze przed Nami!

Najlepsze przed Nami!

Tier Capital to firma, w której powstają nieszablonowe pomysły na inwestycje, nawet w czasach kryzysu i niepewności. Transparentność usług, partnerskie relacje i indywidualne podejście to fundamenty, na których powstał i rozwija się fundusz inwestycyjny.

O dalszych perspektywach rozwoju i budowaniu pozycji w branży medialnej rozmawiamy z EWELINĄ KACHNIARZ, KAMILĄ KOWAL i KAMILEM BILECKIM – zarządem Tier Capital ASI.

Wojna w Ukrainie, pędząca inflacja, zmiany związane z Polskim Ładem, pandemią, rosnące ceny gazu i prądu, nisko oprocentowane lokaty, zawirowania kadrowe – jednym słowem kryzys. Czy taki czas sprzyja inwestowaniu?

Ewelina Kachniarz: Oczywiście! Utarło się błędne myślenie, że nie inwestujemy w kryzysie tylko w czasie hossy, a inwestować należy również wtedy, kiedy na rynku jest źle. Ważna jest strategia inwestycyjna, oparta na dywersyfikacji aktywów, które przynajmniej w części będą odporne na zmienne wskaźniki ekonomiczne, sytuację polityczną i bezpieczeństwo na świecie.

Kamil Bilecki: Polscy inwestorzy nie mają łatwo. Lokaty mają nieadekwatne oprocentowanie, dalekie od panującej inflacji, większość funduszy inwestycyjnych traci, nawet opartych na obligacjach skarbowych, najbezpieczniejszych. Tak działa rynek przy rosnących stopach procentowych. Zdecydowana większość inwestorów nie ma odpowiedniej wiedzy do oceny podmiotów emitujących obligacje czy akcje. Konflikt wywołany przez Rosję dodatkowo utrudnił proces inwestycyjny. Pojawiają się olbrzymie emocje, panika i wiele niewiadomych. W takich sytuacjach trudno o racjonalne myślenie. Pod wpływem emocji kupujemy
i sprzedajemy aktywa w nieodpowiednich momentach. Współcześnie wielu pośredników finansowych, „doradców” reprezentuje niewystarczający poziom kompetencji zawodowych. Obecnie na rynku panuje przesyt osób w tym zawodzie, szczególnie tych, dla których osiąganie własnych korzyści finansowych, zaburza realny obraz oferowanych produktów. Zapominają, że ich głównym zadaniem jest powiększanie i zabezpieczanie majątku klientów. Osobiście i w naszym zespole mocno stawiam na rozwój kompetencji i zdobywanie nowych kwalifikacji, które uwiarygadniają posiadaną wiedzę. Uważam, że dobry doradca to osoba posiadająca certyfikat lub licencję jako potwierdzenie standardu jego pracy.

Kamila Kowal: W Tier Capital utworzyliśmy departament Relacji Inwestorskich, który prowadzi bieżącą komunikację z klientami na odpowiednio wysokim poziomie, a odbywając rozmowy z potencjalnymi współpracownikami, skupiamy się na badaniu fundamentalnej wiedzy na temat inwestowania. Do współpracy zapraszamy tylko osoby z ponadprzeciętnym doświadczeniem i wiedzą. Wszystko po to, aby wspólnie z nami świadczyć wysoką jakość usług dla naszych Inwestorów.

Kamil Bilecki: Rynkiem inwestycyjnym kierują mody i owczy pęd. Inwestuje się w firmy, które są w danym momencie modne, a pośrednicy i inwestorzy sięgają
po pozornie proste rozwiązania. W ciągu ostatnich kilku lat widzieliśmy firmy, które były na językach całej branży, lecz szybko kończyły swoją aktywność fundując inwestorom dotkliwe straty. My nie chcemy być modni, wolimy wyznaczać nowe trendy. Znamy swoje możliwości i miejsce w szeregu rynku kapitałowego. Znaleźliśmy ciekawą niszę, w której czujemy się dobrze i ciężko pracujemy nad naszym portfelem. Rozbudowujemy go z głową, bo nie chcemy mieć czkawki przez zbyt dużą ilość projektów, spółek portfelowych, a co za tym idzie, kosztów. Musimy to robić rozsądnie i systematycznie.

Czyli jak?

Ewelina Kachniarz: Najtrudniej mają inwestorzy z majątkiem pomiędzy jeden a pięć milionów złotych. To istotny kapitał inwestycyjny, ale zbyt mały, aby inwestować go na własnych warunkach. Z reguły tacy inwestorzy muszą korzystać z rozwiązań rynkowych, często przy tym tracąc. Inaczej jest z tymi, którzy dysponują na przykład czterdziestoma milionami złotych i sami mogą postawić osiedle mieszkaniowe albo zainwestować bezpośrednio w spółki niepubliczne działające w Polsce. Dlatego dla tej pierwszej grupy inwestorów stworzyliśmy Tier Capital ASI. Łączymy ich kapitał, tworząc i zarządzając aktywnym portfelem inwestycyjnym. Nabywając akcje czy udziały określonych spółek, dokładnie badamy ich sytuację finansową i prawną, robimy analizę szans i zagrożeń, mocnych i słabych stron, a nawet współtworzymy biznesplan na ich rozwój. Każdego dnia wspieramy zarządy w rozwoju firm. Często delegujemy swoich pracowników do bieżącej pracy w spółkach, w które inwestujemy. Tego nie robią klasyczne fundusze akcyjne, które śledzą jedynie raporty giełdowe, a ich wyniki są mocno uzależnione od nastrojów na giełdzie.

Kamil Bilecki: Jako zarządzający funduszami Tier podchodzimy do rynku z wielkim respektem. Nie mamy szklanej kuli, która powie o tym, jak będzie wyglądał rynek za rok czy dwa, ale w codziennej pracy pomagają nam opracowania naszego działu analitycznego. Dzięki takiej strategii jesteśmy gotowi na kryzys albo załamanie na rynku. Zbudowaliśmy wyjątkowy portfel, który działa w obecnych, ciężkich dla nas wszystkich czasach. Kilka miesięcy temu zainwestowaliśmy w spółki mediowe, a sytuacja w Ukrainie sprawiła, że notujemy w Polsce olbrzymi wzrost zainteresowania portalami i stacjami informacyjnymi. Mając w portfelu cztery kanały telewizyjne, w tym dwa informacyjne widzę, że zbudowaliśmy bezpieczną przystań inwestycyjną.

Ewelina Kachniarz: Doceniają to nasi inwestorzy, którzy ze spokojem podchodzą dziś do pieniędzy ulokowanych w Tier. Oni są spokojni, a my pozostajemy z nimi w bieżącej komunikacji, przekazując kluczowe dane z realizacji naszych wspólnych planów inwestycyjnych. Jestem niesamowicie dumna z tego, że udało nam się wypracować tak wyjątkowe relacje. Wiem, że w innych firmach inwestycyjnych panuje dziś spory niepokój, jest dużo niewiadomych i pojawiają się pytania o to, czy sprzedawać posiadane akcje, obligacje i jednostki funduszy, a tym samym zanotować stratę, czy może zagryźć zęby i liczyć na odbicie? Niestety tego nikt nie wie, ale w Tier na szczęście nie musimy sobie odpowiadać na takie pytania.

Kamila Kowal: Cieszymy się, że jesteśmy firmą coraz bardziej rozpoznawalną i że rynek powoli docenia nasze podejście, jednak wciąż chcemy pozostać spółką kameralną i niszową. Mamy ograniczony plan co do ilości zarządzanej gotówki, dlatego przyjdzie taki moment, że zamkniemy nasz fundusz dla nowych inwestorów.

W takim razie, w co obecnie Państwa zdaniem najlepiej zainwestować?

Ewelina Kachniarz: Majątki najbogatszych ludzi świata można podzielić na dwie główne części – sześćdziesiąt procent to nieruchomości, a czterdzieści procent akcje, obligacje, waluty. Widać zatem, że nieruchomości są ważnym składnikiem majątku, ale… Trzeba na nie patrzeć w długiej perspektywie, odpowiednio planować ich przeznaczenie i model, w jakim będą przynosiły zyski. Z kolei w czołówce najbogatszych Polaków znajdują się nazwiska związane z szerokim rynkiem medialnym i nowych technologii. To stwarza szanse na optymalne skalowanie działalności i zysków naszych spółek medialnych.

Kamila Kowal: Długo skupialiśmy się na rynku nieruchomości. Jednak dziś nikt nie potrafi przewidzieć, jak w dłuższej perspektywie ukształtują się w tym segmencie popyt i ceny. To składowa wielu różnych czynników i nie ma między nimi prostych zależności. W związku z tym dostosowujemy strategię i dywersyfikujemy kapitał naszych klientów, a w ten sposób zabezpieczamy się na różne scenariusze i okoliczności.

Kamil Bilecki: Zarządzam Tier Investment już trzeci rok, a od półtora roku spółka jest także własnością Eweliny Kachniarz i Kamili Kowal. Odkupiliśmy ją od poprzedniego akcjonariusza i przez ten czas udało się zbudować wyjątkową firmę z wyjątkowymi pracownikami, inwestorami, projektami i spółkami, w które cały czas inwestujemy. Wykonaliśmy przez ten czas ogromną pracę. Przyszła jednak pora na to, żeby Tier Investment przekształcić w Tier Capital i wprowadzić rewolucyjne zmiany na polskim rynku kapitałowym.

Na czym będą one polegały?

Kamil Bilecki: Wychodząc z założenia, że statystyczny inwestor z większą gotówką skupia się na prowadzeniu własnego biznesu i nie ma czasu, głowy, aby samemu budować swój portfel inwestycyjny, zmieniamy strukturę funduszy i budujemy dla niego jeden, wspólny portfel inwestycji. Tworzymy fundusz Private Equity, który za inwestora będzie podejmował decyzje w co, ile, kiedy i na jakich warunkach powinien zainwestować.

Ewelina Kachniarz: Portfel docelowo ma składać się z dwóch części w podziale pięćdziesiąt na pięćdziesiąt. Będą to nieruchomości oraz spółki publiczne i niepubliczne wychodzące poza sektor nieruchomości. Zamierzamy nadal koncentrować się na stabilnym wzroście i realizacji kolejnych inwestycji w sektorach z potencjałem, a nowy wizerunek ma podkreślić nasze wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu kapitałem i najwyższe standardy, z jakimi realizujemy nasze cele.

Kamila Kowal: Postanowiliśmy zbudować firmę inwestycyjną, która nie ma bezpośredniej konkurencji, a rozwiązania, które oferuje, wykraczają poza standardowe oferty dostępne w Polsce. Współpracujemy z małym gronem inwestorów. Obsługujemy tylko Inwestorów Profesjonalnych, czyli takich, którzy mają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, ale również wystarczający kapitał do tego typu inwestycji. Ponieważ lokujemy środki w sektory ważne dla polskiej gospodarki, postanowiliśmy zapraszać do inwestowania tylko rodzimy kapitał.

Czy macie określone branże, na których zależy Wam bardziej niż na innych, czy może znajomość branż w procesie inwestowania nie jest kluczowa, może bardziej chodzi o określone mechanizmy?

Kamil Bilecki: W zeszłym roku zaskoczyliśmy naszych Inwestorów i rynek wychodząc poza sektor nieruchomości, na którym wyrośliśmy. Rozszerzyliśmy portfel o spółki mediowe Biznes24 i Astro S.A. Zbudowaliśmy tym samym portfel czterech kanałów telewizyjnych Biznes24, News24, eSport i 13. Trzeba dodać, że na inwestycje związane z telewizją patrzymy bardzo szeroko, dlatego wprowadzamy strategię polegającą na budowaniu grupy spółek uzupełniających. Mamy studio, cztery kanały telewizyjne, więc następnym krokiem jest zakup kolejnych komplementarnych spółek z branży mediowej oraz uruchomienie m.in. portalu news24, radia internetowego biznes24 i aplikacji mobilnych.

Ewelina Kachniarz: Zyskujemy w ten sposób możliwość redukowania kosztów w poszczególnych spółkach, wzmocnienie ich pozycji poprzez wymianę doświadczeń czy wspólne wykorzystywanie zasobów kadrowych i technicznych. Wykonanie aplikacji mobilnych czy stron www zlecimy podmiotom działającym w ramach naszych spółek portfelowych. Przychód zostanie w naszej grupie kapitałowej, a my oszczędzimy na nakładach inwestycyjnych.

Kamila Kowal: Ta strategia ma głęboki sens. Dzisiaj dużo trudniej prowadzi się spółki niż jeszcze kilka lat temu. Presja inflacyjna, płacowa, braki kadrowe, kwarantanny, lockdowny, Polski Ład, wojna w Ukrainie, to wszystko stwarza problemy wcześniej nieznane i generujące firmom dodatkowe koszty. Dlatego w 2022 roku chcemy postawić na spółki, które ułatwią życie zarządom i managerom, doprowadzą do redukcji kosztów, usprawnią procesy i przyspieszą bieg spraw. Na przykład każdy trafiający do nas klient zostanie objęty pełną opieką agencji marketingowej, która będzie promować spółkę w naszych kanałach telewizyjnych w formie standardowej reklamy lub reklamy specjalnej, portalach internetowych i aplikacjach mobilnych, a w przyszłości w gazetach. Wszystko bez dodatkowych marż, prowizji czy pośredników. Taki model przełoży się na przyszłe zyski naszych spółek, co odczują bezpośrednio portfele naszych inwestorów.

Ewelina Kachniarz: W trudnych czasach stawiamy na projekty i spółki, które będą użyteczne społecznie i przydatne w prowadzeniu biznesów.

Czy myślicie Państwo o budowaniu kolejnej grupy medialnej przy tak dużej konkurencji?

Kamil Bilecki: Nie wykluczamy tego, mamy rozpisane różne scenariusze i wykorzystujemy pojawiające się okazje. Jesteśmy do tego realistami, szacujemy ryzyko i wykorzystujemy najlepsze cechy spółek i kanałów telewizyjnych. Dla przykładu Biznes24 to czarny koń w naszym portfelu inwestycyjnym. Zawodowo i prywatnie jestem fanem tematyki gospodarczej i częstym widzem programu. Spółka posiada ogromny potencjał w rozwoju, nie tylko samej stacji, ale i towarzyszących kanałów dystrybucji, jak radio internetowe Biznes24, rozbudowany portal Biznes24.pl, czy dedykowana aplikacja mobilna z najważniejszymi informacjami biznesowymi i gospodarczymi.

Kamila Kowal: Wspólnie z Biznes24 chcemy pracować nad uatrakcyjnieniem kanału, wprowadzając nowe autorskie programy do ramówki, czy rozpoczynając współpracę z nowymi prezenterami. Wymaga to czasu, pracy i pieniędzy, dlatego rozpoczęliśmy rozmowy o dodatkowym dofinansowaniu stacji. 20 marca 2022 roku mijają dwa lata od pierwszej emisji. Wiem, że jeszcze wiele przed nami i nie raz pozytywnie zaskoczymy naszych widzów.

Ewelina Kachniarz: Z kolei, telewizyjny kanał News24 będzie konkurencyjny wobec największych stacji informacyjnych w Polsce, jako stacja wyróżniać się będzie większym przekazem informacji niepowiązanych z polityką. Nie interesują nas sensacje i kłócący się politycy. Ważne są informacje oparte na faktach i prezentacja szerokiego wachlarza poglądów. Trochę się śmiejemy, że to telewizja dla tych, którzy odwrócili się od tej formy przekazu, zdominowanej przez warszawskocentryczne poglądy.

Wróćmy jednak do nieruchomości, od których firma zaczynała. Wspomnieliście Państwo, że mają stanowić pięćdziesiąt procent Waszego portfela, o jakiego rodzaju nieruchomościach mówimy?

Ewelina Kachniarz: I w tym przypadku realizujemy wyjątkowo przemyślane projekty. Nasi inwestorzy wiedzą i doceniają to, że mamy nieszablonowe podejście do inwestycji. W Łodzi przy ulicy Pomorskiej budujemy pierwsze osiedle z zielonym certyfikatem w Polsce, wyznaczającym standard budynków energooszczędnych. Osiedle Aleja Drzew będzie składało się z dwudziestu dwóch bliźniaków o bryle nowoczesnej stodoły. Na jedno mieszkanie przypadnie ponad 500 mkw. ogródka. Budynki wyposażone zostaną w instalacje pod fotowoltaikę, pompy ciepła, przydomowe oczyszczalnie, system rekuperacji i zbiorniki na wodę deszczową, którą będzie można wykorzystać do podlewania ogródka. Przełoży się to znacząco na niższe koszty eksploatacyjne przyszłych mieszkańców, co w czasach rosnących cen surowców ma ogromne znaczenie. Będzie to miejsce przyjazne do zamieszkania, a nam zależy na tym, by przyszłym lokatorom żyło się tu dobrze. Zawsze szukamy balansu między ekologią i ekonomią.

Kamila Kowal: Kolejną naszą inwestycję, której koncepcja została poprzedzona dokładną analizą, realizujemy w Poznaniu. Tu także zagospodarowujemy niszę na rynku tworząc unikatowy, na skalę Polski, obiekt zbiorowego zamieszkania, w którym stworzyliśmy mix różnych użyteczności. W formule najmu elastycznego, na pierwszym piętrze znajdą się biura i sale konferencyjne, na kondygnacjach powyżej, małe apartamenty o różnej wielkości i na każdą kieszeń, przygotowane z myślą o studentach i osobach, które przyjeżdżają do miasta na krótkie dwu-, trzymiesięczne kontrakty. Na ostatnim piętrze zaplanowana jest restauracja z widokiem na panoramę miasta. W budynku znajdzie się również studio telewizyjne oraz otwarty taras, na którym organizowane będą eventy. Jedenastokondygnacyjny kultowy budynek Alfa zlokalizowany jest w samym sercu Poznania przy ulicy Św. Marcina 58.

Kamil Bilecki: Portfele naszych funduszy oparte są na trzech sektorach szeroko pojętego rynku nieruchomości, czyli projektach wielorodzinnych, osiedlach domów ekologicznych i mieszkaniach na wynajem, ale we wspomnianej przez Kamilę formule miksu użyteczności. Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat ceny nieruchomości charakteryzowały się stabilnym wzrostem, co oczywiście nie oznacza, że sytuacja nie może ulec zmianie. Dlatego tak duży nacisk kładziemy na wspomnianą już dywersyfikację naszych działań.

Wasz zespół tworzą wyjątkowe i ambitne osoby. Jak motywujecie je pracy?

Kamil Bilecki: Postanowiłem, że dwadzieścia procent moich akcji oddam aktualnym pracownikom, dzięki czemu staną się naszymi wspólnikami. System jest prosty, wszyscy dzielimy się wypracowanym zyskiem. Siedemdziesiąt procent trafia do inwestorów, którzy są wspólnikami funduszu, a trzydzieści do członków zespołu Tier, którzy również są wspólnikami funduszu. Taki model będzie stale angażował cały zespół do osiągania najwyższego zysku. Naszym celem jest wypracowanie minimalnego średniorocznego poziomu ośmiu procent. W przypadku niższego wyniku, proporcje spadają na naszą niekorzyść. Mamy jednak duży apetyt na sukces i zysk, który chcemy wspólnie wypracować dla naszych inwestorów i dla nas.

Ewelina Kachniarz: Zaciskamy również stosunki z naszymi inwestorami, pięćdziesiąt procent członków Rady Nadzorczej będą stanowić nasi inwestorzy lub ich przedstawiciele, dzięki czemu jeszcze ściślej będziemy pracować nad dalszym rozwojem naszego wspólnego funduszu.

Rozmawiał Robert Sakowski
Zdjęcia Krzysztof Pietrzak

Na dzień publikacji wywiadu Tier Capital ASI jest spółką w organizacji, oczekującą na wpis do rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi
prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego z równoczesnym wykreśleniem z rejestru aktualnej
firmy i zarządzanych przez nią ASI.

www.tiercapital.pl