Polecamy

Mosty tymczasowe – uniwersalne rozwiązanie

Mosty tymczasowe – uniwersalne rozwiązanie

Mosty tymczasowe mogą kojarzyć się z zupełną nowością, lecz ich historia sięga daleko wstecz. Brew pozorom to konstrukcje stabilne, mogące zastąpić solidny tradycyjny most. O tym, jaka jest ich historia i kiedy je można stosować, dowiesz się z poniższego artykułu.

Przejazd mostem pozwala na doświadczenie wielu różnych emocji. Jedni w lęku przed wodą zamykają oczy, inni zastanawiają się, jakim cudem powstał. Budowa mostów tradycyjną metodą inżynieryjną jest bardzo skomplikowanym procesem. Bywa jednak, że na skutek nieprzewidzianych zdarzeń atmosferycznych ulegają one zniszczeniu. Wówczas w celu zachowania płynności lokalnego ruchu stosuje się mosty tymczasowe.

Rozwiązanie znane ludzkości od wieków

Mało komu znana jest wiedza, że z mostów tymczasowych korzystano w Polsce już za czasów Jagiełły. W trakcie przygotowań do bitwy pod Grunwaldem z rozkazu władcy powstał pierwszy drewniany modułowy most pontonowy. Jego zadaniem było umożliwienie przeprawy wojsk polsko-litewskich przez Wisłę, pod Czerwińskiem.

Nowe oblicze mostom tymczasowym nadał angielski inżynier. Zapoczątkował on erę mostów stalowych. Jego pierwsza konstrukcja, została wykorzystana w 1942 r. przez wojska alianckie. Na cześć konstruktora nazwano ją Mostem Baileya. Głównym zadaniem mostu modułowego jest usprawnienie transportu z jednego miejsca na drugie, w określonym wymiarze czasu. Z reguły jest to kilka miesięcy do kilku lat.

Montaż mostów modułowych – kiedy i dlaczego?

Mosty modułowe ze względu na swoją funkcjonalność kojarzą się jedynie z przeprawą nad ciekami wodnymi lub uskokiem terenu. Tak naprawdę sprawdzają się w bardzo wielu sytuacjach. Niejednokrotnie korzysta z nich wojsko w czasie klęski żywiołowej, jaką może być powódź. Napór wody prowadzi do zniszczenia mostów będących częścią infrastruktury zarówno w mniejszych, jak i większych miejscowościach. Most tymczasowy umożliwia nie tylko przywrócenie komunikacji, ale pozwala również na ewakuację ludzi z zalanych terenów.

Konstrukcję mostu modułowego stosuje się również przy remontach: dróg, infrastruktury miejskiej oraz starych mostów. Objazdy mogą powodować dodatkowe utrudnienia ruchu na niedostosowanych trasach. Dlatego żeby zachować płynność transportu na danym odcinku, ustawia się most tym czasowy.

Inne wykorzystanie mostów modułowych

Mosty budowane w sposób tradycyjny są najczęściej długoletnimi konstrukcjami. Ich założenia początkowe zakładały mniejsze wartości natężenia ruchu. Obecnie, kiedy miasta szybko się rozrastają, zwiększa się jednocześnie liczba pojazdów. Tym samym w godzinach szczytu zaczynają się tworzyć korki stanowiące utrudnienia w ruchu oraz dodatkowe obciążenia dla mostu.

Budowa mostu tymczasowego jest doskonałym rozwiązaniem, które pozwala rozładować ruch oraz uniknąć potencjalnego zniszczenia mostu. Ustawienie dodatkowego mostu pozwalającego na przeprawę ułatwia podróż mieszkańcom bez wydłużania ich standardowej trasy. Wybudowanie mostu o podobnych możliwościach przepustowych daje możliwość renowacji starego, zamykając go na czas remontu.