Miejsca

Miejsce dla naukowców z pasją

Miejsce dla naukowców z pasją

Największą wartością każdej firmy są ludzie. A każdy człowiek to osobna historia. Bionanopark jest więc nie tylko miejscem wielu możliwości badawczych, ale także miejscem wielu ciekawych osobowości z barwnymi życiorysami.

W specjalistycznych laboratoriach łódzkiego Bionanoparku pracuje kilkadziesiąt osób. To w większości naukowcy, którzy swoje doświadczenie zawodowe zdobywali nie tylko na rodzimym rynku, ale także za granicą, często w prestiżowych jednostkach naukowo-badawczych. Codziennie pracują nad tym, by odbiorcom reprezentującym branże powiązane z bio- i nanotechnologią, czyli na przykład chemiczną, kosmetyczną, farmaceutyczną czy spożywczą, dostarczyć jak najbardziej wiarygodne wyniki badań. Pracują tu zarówno osoby o bardzo wyspecjalizowanej wiedzy reprezentujące wąskie dziedziny nauki, jak i osoby wszechstronne, które łączą kompleksową wiedzę z umiejętnościami menedżerskimi. To bardzo niejednorodna grupa, ale to właśnie w tej różnorodności tkwi ogromny potencjał.

Dr n. tech. Marcin Elgalal

W Bionanoparku kieruje Pracownią Indywidualnych Implantów Medycznych. Ponad 10 lat temu odbywał staż specjalizacyjny w dziedzinie radiologii w zakładzie kierowanym przez profesora Ludomira Stefańczyka w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1 im. Norberta Barlickiego w Łodzi. W trakcie swojej praktyki lekarskiej często spotykał się z przypadkami uszkodzenia ścian kostnych oczodołu zniszczonych w wyniku wypadku komunikacyjnego, udziału w bójce, czy też podczas uprawiania sportu. Zaczął się zastanawiać nad metodą rekonstrukcji, która byłaby efektywna i dopasowana do indywidualnej anatomii konkretnego pacjenta. Pomysłem zainteresował się profesor Marcin Kozakiewicz, specjalista w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, a następnie profesor Bogdan Walkowiak, opiekun specjalizacji studiów doktoranckich Aparatura i Sprzęt Medyczny na Politechnice Łódzkiej.

W wyniku tego otwarty został przewód doktorski Marcina Elgalala, w ramach którego postanowiono sprawdzić, czy bazując na zdrowym oczodole tego samego pacjenta można odtworzyć uszkodzony oczodół, a jeśli tak, to z jaką dokładnością. Tak opracowana metoda została wdrożona w Bionanoparku, w którym powstała Pracownia Indywidualnych Implantów Medycznych. Dr Marcin Elgalal kieruje pracownią do dzisiaj, a profesor Bogdan Walkowiak jest jednym z Liderów Naukowych Laboratoriów Bionanoparku. Obecnie w ofercie pracowni znajdują się implanty do rekonstrukcji ścian oczodołów, wypełniania ubytków czaszki, a także implanty żuchwy.

Dr inż. Aleksandra Włodarczyk

Jest Zastępcą Managera Laboratorium Biotechnologii Przemysłowej. Do Bionanoparku trafiła prosto z Lyonu. Zdolna studentka biotechnologii na Politechnice Łódzkiej postanowiła ostatni semestr swoich studiów odbyć za granicą. Zakwalifikowała się do programu Erasmus i wyjechała na wymianę studencką do Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (Francja). Tam obroniła swoją pracę magisterską. W tym samym czasie uczelnia ogłosiła konkurs dla obcokrajowców na doktorat – miał on postać kontraktu, który należało zrealizować w ciągu trzech lat. Promotorka Aleksandry Włodarczyk zaproponowała jej, żeby aplikowała do tego konkursu. Udało się. Po wspomnianych trzech latach jako specjalista z zakresu mikrobiologii środowiskowej, już z tytułem doktora, zaczęła szukać pracy w kraju i tak trafiła na ofertę Bionanoparku, który poszukiwał pracowników badawczo-naukowych. Po pół roku dr inż. Aleksandra Włodarczyk awansowała na stanowisko Zastępcy Managera Laboratorium Biotechnologii Przemysłowej.

Dr Jakub Bielnicki

Ma bardzo podobną historię. W 2011 roku obronił doktorat z biofizyki na University of Virginia (USA). Później przez rok pracował w The Beatson Institute for Cancer Research (Glasgow, UK). Jego królestwem jest Pracownia Biotechnologii Molekularnej. Specjalizuje się w projektowaniu białek rekombinowanych. Są to białka uzyskiwane z cząsteczek DNA złożonych z różnych fragmentów kwasów nukleinowych. Ich zastosowanie pozwala na wydajną produkcję tych peptydów, które w naturalnych warunkach występują w niewystarczających ilościach, np. insuliny stosowanej w farmaceutyce i podpuszczki niezbędnej do produkcji serów.

Dr Cecilia Analia Panek

Pochodzi z Argentyny. Po raz pierwszy usłyszała o Bionanoparku w roku 2012 w trakcie swojego doktoratu. Wtedy myślała już o wyjeździe do Polski, do Łodzi, a obecność tak nowoczesnego centrum badawczego w tym mieście stanowiła dodatkową zachętę. Szansa pojawiła się w 2015 roku. Laboratorium Biofizyki Molekularnej i Nanostrukturalnej oferowało staż. Wkrótce po jego odbyciu Analia Panek wróciła do Argentyny, żeby ukończyć doktorat z immunologii na Uniwersytecie Narodowym w Quilmes (UNQ). Po powrocie do Polski okazało się, że Bionanopark się rozbudowuje i powstaje nowy kompleks laboratoriów. Jednym z nich było Laboratorium Medycyny Spersonalizowanej i Biotechnologii Molekularnej.

Laboratorium to m.in. prowadzi badania nad indywidualnymi predyspozycjami zachorowalności na konkretną chorobę, na podstawie analizy sekwencji określonych genów pacjenta. Było to więc idealne miejsce dla młodej immunolog. Bionanopark realizuje zlecenia dla firm i instytucji reprezentujących branże powiązane z szeroko rozumianą bio- i nanotechnologią. Uczestniczy także w projektach badawczych i prowadzi własne badania. Firmie zależy na doświadczonej kadrze naukowej, dlatego sama stwarza swoim pracownikom warunki do rozwoju. Obecnie w Bionanoparku realizowane są dwa doktoraty wdrożeniowe, których celem jest kształcenie uczestników studiów doktoranckich we współpracy z zatrudniającym go przedsiębiorcą.

Kamila Klajman

Manager Laboratorium Autentykacji Produktów – realizuje pierwszy z doktoratów. Laboratorium prowadzi badania izotopowe produktów, które służą kontroli deklarowanych źródeł ich pochodzenia oraz metod ich wytwarzania. Laboratorium jest w trakcie procedury uzyskiwania akredytacji w systemie certyfikacji metod badawczych win. Drugi doktorat został wyróżniony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako jeden z dziesięciu najciekawszych w 2017 roku. Laboratorium Biofizyki Molekularnej i Nanostrukturalnej prowadzi badania na tzw. dwuwymiarowych hodowlach komórkowych. Naukowcy sprawdzają reakcje komórek określonych linii komórkowych na aplikowane substancje, materiały i związki. Pozwala to ocenić ich szkodliwość.


Kamila Białkowska

Postanowiła rozszerzyć te badania w swoim doktoracie – będzie zamieniać hodowle dwuwymiarowe na trójwymiarowe, co będzie lepiej oddawało naturalne warunki fizjologiczne, ponieważ w organizmach komórki funkcjonują właśnie w środowisku trójwymiarowym.