Raporty

ŁSSE zmienia oblicze biznesu

ŁSSE zmienia oblicze biznesu

W ostatnich dwóch latach ponad 1000 przedsiębiorstw z województwa łódzkiego podniosło kompetencje pracowników. Wszystko dzięki Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej i projektowi Strefa RozwoYou. W ten sposób ŁSSE udało się osiągnąć postawiony cel – rozwój konkurencyjności firm z regionu oraz wsparcie pracowników w edukacji poza formalnej.


Brak środków na szkolenie pracowników sprawia, że wiele firm przestaje być konkurencyjnymi. Okazuje się, że największą barierą do efektywnego life long learningu jest ograniczony budżet. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna po konsultacjach z firmami z łódzkiego, podjęła decyzję o rozpoczęciu projektu Strefa RozwoYou. Celem działania było dofinansowanie usług rozwojowych w formie szkoleń, kursów, usług doradczych czy studiów podyplomowych. Po dwóch latach realizacji projektu Spółka może pochwalić się sporym sukcesem. Dzięki dystrybucji bonów ze szkoleń skorzystało ponad 1000 firm, co pozwoliło na podniesienie kompetencji prawie 6300 pracowników.

Dla Strefy, która decydowała o podziale posiadanych środków, istotne było również zaktywizowanie do udziału w usługach rozwojowych mikro i małych firm, które stanowią wielki potencjał województwa łódzkiego. Ogółem w ramach projektu rozdysponowano prawie 24 miliony zł.

– Strefa RozwoYou to nasz wielki sukces, o czym świadczy liczba przedsiębiorstw, które skorzystały z dotacji. Cieszymy się, że projekt spotkał się z tak dużym zainteresowaniem. Niezwykle cenne było dla nas wsparcie regionalnych firm, ale również możliwość spotkania się z ich przedstawicielami w ramach naszej akcji camperowej. Realizując projekt, postawiliśmy na bezpośredni kontakt i zindywidualizowaną obsługę MŚP. Takie podejście spowodowało, że każdy przedsiębiorca czuł się komfortowo. Dzięki temu zmieniło się postrzeganie pozyskiwania środków unijnych. Pokazaliśmy, że może ono być łatwe, transparentne i szybkie – podsumowuje projekt Agnieszka Sygitowicz, Wiceprezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Przedsiębiorcy korzystający z dotacji przyznawanych w projekcie Strefa RozwoYou najczęściej korzystali z kursów, szkoleń i usług doradczych. Większość z nich podnosiła kompetencje językowe, poznawała regulacje prawne z zakresu RODO oraz aktualizowała wiedzę w obszarze kursów zawodowych. Wielu przedsiębiorców dzięki dotacjom podjęło wyzwanie i uczestniczyło w usługach rozwojowych pozwalających na przekwalifikowanie profilu firmy, bądź poszerzenie zakresu oferowanych usług. Dziś podkreślają, że bez wsparcia ŁSSE nie mogliby pozwolić sobie na tak odważne działania. Efekty Strefy RozwoYou dały impuls do starań o kontynuację projektu.

– Realizacja Strefy RozwoYou pokazała skalę potrzeb MŚP z regionu łódzkiego w zakresie podnoszenia kompetencji. Dlatego nie chcemy rezygnować z tej formy wsparcia dla przedsiębiorców. Już jesienią planujemy kolejną odsłonę projektu – zapowiada Marek Michalik, Prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna była pierwszym w województwie łódzkim Operatorem bonów rozwojowych i jedyną w Polsce strefą ekonomiczną, która podjęła się realizacji tego typu programu. Projekt Strefa RozwoYou był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.