Polecamy

Łódzkie Kluby Rotary zbierają środki na hospicjum

Łódzkie Kluby Rotary zbierają środki na hospicjum

Łódź, jako jedyna stolica województwa w Polsce, nie posiada stacjonarnego hospicjum dla osób dorosłych. Łódzkie Kluby Rotary chcą pomóc przy budowie tak potrzebnej dla miasta placówki. W tym celu organizują XXI Charytatywny Bal Karnawałowy.

Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie jest inicjatorem budowy pierwszego w Łodzi stacjonarnego hospicjum dla dorosłych. Budynek przy ulicy Pojezierskiej 45/51, w którym ma powstać placówka, został przekazany na mocy użyczenia przez miasto w 2013 roku. Od tamtego czasu Stowarzyszenie, z pomocą darczyńców, zainwestowało już ok. 14 mln złotych, z czego ok. 6 mln stanowią środki pozyskane poza dofinansowaniem unijnym. Do uruchomienia placówki, które obecnie planuje się na drugą połowę 2020 roku, potrzeba jeszcze 1 mln zł. Środki te pozwolą na zakończenie bieżących prac budowlano-modernizacyjnych oraz niezbędne wyposażenie i sprzęt medyczny.

W tej ostatniej kwestii po raz kolejny pomóc postanowiły Łódzkie Kluby Rotary. Realizując oficjalne hasło obecnej kadencji: „W trosce o lokalną społeczność”, Rotary Club Łódź organizuje XXI Charytatywny Bal Karnawałowy, z którego zysk przekazany zostanie na kompleksowe wyposażenie pierwszego stacjonarnego hospicjum dla dorosłych w Łodzi. Środki pozyskane ze sprzedaży cegiełek-zaproszeń, ekskluzywnych pakietów sponsorskich oraz przedmiotów wystawionych przez darczyńców na licytacje można będzie przeznaczyć m.in. na zakup mebli, szpitalnych łóżek, materaców przeciwodleżynowych, wózków inwalidzkich, aparatury do fizykoterapii i elektroterapii czy pomp infuzyjnych.

Historia pomagania

Uroczysty Bal z udziałem przedstawicieli łódzkiego świata biznesu, kultury, medycyny, edukacji i sportu odbędzie się 8 lutego 2020 roku w Hotelu Andel’s przy ul. Ogrodowej 17 w Łodzi. Wydarzenie to wpisuje się w piękną tradycję wspierania przez Łódzkie Kluby Rotary lokalnych inicjatyw i organizacji dobra publicznego, która sięga już 1933 roku. Wśród beneficjentów grantów uzyskanych z pomocą Rotary International, znalazły się już m.in. Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Chorych z Zespołem Downa w Łodzi, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, a także liczne fundacje, domy dziecka i szpitale. Przyszłoroczny Bal to nie pierwsza inicjatywa Klubów mająca na celu pomoc w uruchomieniu hospicjum.

Członkowie Łódzkich Klubów, nieco śladem słynnych fabrykantów, przejmują rolę mecenasów opiekujących się lokalnymi społecznościami, których sami są przecież członkami. Zębatka, która widnieje w naszym logo, stanowi metaforyczne koło zamachowe pozytywnych zmian, jakie staramy się inicjować i wspierać w Łodzi i regionie – wyjaśnia Tomasz Korościk, Prezydent Rotary Club Łódź. – Owocem dotychczasowej współpracy Łódzkich Klubów Rotary i Stowarzyszenia Hospicjum Łódzkie był bal charytatywny w 2016 r., a uzyskane wówczas środki w wysokości 50 tys. zł mają stanowić część grantu, który Rotary przekaże Stowarzyszeniu na mocy listu intencyjnego. Obecnie wysokość deklarowanej pomocy wynosi ok. 150 tys. zł na zakup wyposażenia. Nie poprzestajemy w działaniach, aby kwotę tę jeszcze zwiększyć – dodaje.

Blisko celu, na który czeka cała Łódź

Szacowany całkowity koszt inwestycji, od momentu przekazania budynku, to ponad 18 mln zł. Od tamtego czasu Stowarzyszenie, z pomocą darczyńców, zainwestowało ponad 6 mln zł środków własnych, a w 2018 roku pozyskało wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w wysokości około 10 mln zł oraz środki w ramach Budżetu Obywatelskiego w wysokości ok. 1.3 mln zł. Do uruchomienia placówki potrzeba jeszcze 1 mln zł.

Biorąc pod uwagę, ile środków udało się już pozyskać, można powiedzieć, że jesteśmy już naprawdę bardzo blisko – podkreśla Kinga Grzywacz ze Stowarzyszenia Hospicjum Łódzkie. – Aktualnie, dzięki środkom z Budżetu Obywatelskiego, realizujemy niezbędną infrastrukturę w postaci m.in. podjazdów dla wózków czy dróg dojazdowych dla transportu medycznego. Trwają też prace w środku, lecz wciąż potrzeba środków na dokończenie remontu oraz zakup wyposażenia. Liczymy, że z pomocą Rotarian, liderów lokalnej przedsiębiorczości i po prostu łodzian, uda się zrealizować cel, jakim jest otwarcie hospicjum w drugiej połowie 2020 roku. Gorąco zachęcamy do udziału w Balu i wsparcie inicjatywy, na które czeka cała Łódź – podsumowuje.

Na terenie Łodzi występuje jedna z najniższych w kraju liczba miejsc w opiece paliatywnej i hospicyjnej dla dorosłych w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców. Tymczasem w całym mieście nadal nie mamy hospicjum stacjonarnego, zaś w opiece paliatywnej na oddziałach szpitalnych gwarantujemy zaledwie 63 łóżka. Obecna liczba miejsc nawet w połowie nie spełnia zapotrzebowania. 

Planowana, docelowa działalność placówki ma obejmować hospicjum stacjonarne dla dorosłych (49 miejsc), siedzibę hospicjum domowego wraz z wypożyczalnią sprzętu dla jego pacjentów, ośrodek opieki dziennej, poradnię medycyny paliatywnej, zespół przychodni z rehabilitacją oraz siedzibę Stowarzyszenia.

Strona internetowa balu:

Adres mailowy balu (zaproszenia, pakiety sponsorskie, darowizny): bal@rotary.lodz.pl

Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/431254574235551/

Film prezentujący działalność Stowarzyszenia Hospicjum Łódzkie: https://youtu.be/oIQ8QEwPtYw