Polecamy

Łódź Przemysłowa w książkach i albumach w TuŁódź.pl

Łódź Przemysłowa w książkach i albumach w TuŁódź.pl

Łódź to miasto o wyjątkowo bogatej historii. W ciągu kilkudziesięciu lat powstało bardzo wiele ciekawych, często nieznanych szerszej publiczności książek i albumów, opowiadających o niezwykłej przeszłości naszego miasta. Postanowiliśmy przyjrzeć się pięciu pozycjom, które przybliżają dzieje Łodzi na przestrzeni XIX i XX wieku.

Historia Łodzi pełna kontrastów i zwrotów akcji to główny temat nowego cyklu TuŁódź.pl pod nazwą „Nie tylko Ziemia Obiecana. Łódź Przemysłowa w książkach i albumach”. Portal postanowił przybliżyć czytelnikom kilka publikacji skupionych wokół tematu Łodzi przemysłowej ze szczególnym uwzględnieniem dziewiętnastowiecznej historii miasta, jej kontekstów społecznych i kulturowych.

Okazją do pogłębienia tego tematu jest przypadający w 2020r. jubileusz dwustulecia wydania zarządzenia namiestnika Królestwa Polskiego, które dało impuls do utworzenia w Łodzi osady przemysłowej, a tym samym do dynamicznego rozwoju tego miasta, który był zjawiskiem unikalnym na skalę światową.

Zadanie pt. „Nie tylko Ziemia Obiecana. Łódź przemysłowa w książkach i albumach” to unikatowe, jubileuszowe przedsięwzięcie, promujące czytelnictwo i zarazem dokumentujące powstanie i rozwój Łodzi jako miasta przemysłowego.

Rozwój Łodzi przemysłowej to zjawisko nie tylko historyczne, ekonomiczne i społeczne, ale także kulturowe, będące ewenementem na skalę nie tylko kraju, ale i Europy. Dynamiką i rozmachem prześcigające wiele europejskich metropolii. Zjawisko to zostało doskonale opisane w znakomitej powieści pt. „Ziemia Obiecana” Władysława Reymonta. Oryginalność i wielopłaszczyznowość zjawiska rozwoju Łodzi przemysłowej jest doskonałym źródłem wiedzy historycznej, ekonomicznej, etnologicznej czy kulturoznawczej dla kolejnych pokoleń.

Od czasu, gdy noblista napisał „Ziemię Obiecaną”, powstało wiele wartościowych publikacji osadzonych w realiach Łodzi XIX wieku. Wydawnictwa o tej tematyce powstają do dziś, dzięki sporej grupie badaczów, pasjonatów, pisarzy, zgłębiających różnorodne, w tym mało znane zjawiska, związane z przemysłową historią miasta, jej ciekawymi kontekstami społecznymi, kulturowymi, jej ówczesną różnorodnością społeczną. Niektóre z tych publikacji nie są szerzej znane, ponieważ brakuje środków na ich promocję i dotarcie do większej grupy odbiorców.

Na łamach TuŁódź.pl opisanych zostało 5 tytułów, które w różnorodny sposób przybliżają dawną Łódź. Dziennikarze portalu porozmawiali także z autorami i wydawcami nie tylko o samych książkach, ale przede wszystkim o wspomnieniach i emocjach, jakie towarzyszyły mieszkańcom w Łodzi w XIX i XX wieku.

Wszystkich nietuzinkowych bohaterów cyklu pod nazwą „Nie tylko Ziemia Obiecana. Łódź Przemysłowa w książkach i albumach” można poznać, oglądając przygotowane materiały na www.tulodz.pl.