Polecamy

Łódź buduje woonerf na ul. Mielczarskiego

Łódź buduje woonerf na ul. Mielczarskiego

Strefa spokojnego ruchu, kameralne place z zielenią, szpaler drzew, ławki i udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Jak będzie wyglądała nowa przestrzeń w Centrum Łodzi?

W 2022 roku miasto odda do użytkowania kolejny woonerf w Łodzi, który powstanie na ulicy Mielczarskiego. Obecnie trwa jego projektowanie.

Planowana przebudowa ulicy Mielczarskiego zakłada zmianę jej dotychczasowego charakteru – ze zwykłej ulicy dojazdowej na ulicę o charakterze woonerfu o uspokojonym ruchu, z zaplanowanym miejscem na parkowanie i z dużą ilością zieleni.

Ulica Mielczarskiego – wizualizacja – widok z lotu ptaka

– Ulica Mielczarskiego pozostanie ulicą jednokierunkową. Jezdnia i chodniki będą na jednym poziomie, bez krawężników czy stopni, oddzielone od siebie zielenią i meblami miejskimi. Ułatwi to poruszanie się pieszym i osobom z niepełnosprawnościami. Dla uspokojenia ruchu na części przewidzianej dla samochodów pojawią się szykany (zmiany toru ruchu), place, oraz trzy progi zwalniające w jezdni z łagodnym najazdem tzw. poduszki berlińskie – mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi

– Uporządkowany zostanie również obustronny, istniejący w ulicy, podwójny szpaler drzew,  pojawią się nowe nasadzenia, system nawadniający i podświetlenia. Postawione zostaną nowe ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci, poidełko. Zainstalowane zostanie również nowe oświetlenie ulicy – dodaje Marcin Łukasiewicz, projektan.

Ulica Mielczarskiego – wizualizacja – widok z lotu ptaka na skrzyżowanie z ulicą Cmentarną

Z uwagi na dużą liczbę mieszkańców, zachowane zostaną miejsca postojowe w liczbie bliskiej obecnemu stanowi. Miejsca postojowe zaprojektowano, jako prostopadłe do jezdni, wyznaczone zostaną także poszerzone miejsca zastrzeżone dla osób z niepełnosprawnością.

Wybudowane zostaną w ciągu ulicy kameralne place sprzyjające zatrzymaniu wśród zieleni. Będę wyznaczone poprzez nawierzchnie z pasów jasnych i ciemnych płyt i kostki, zieleńce i meble miejskie, w tym ławy.

Projekt  obejmuje przebudowę ulicy Mielczarskiego oraz trzech przebić międzykwartałowych  ( ul. Mielczarskiego 33 do Ogrodów Karskiego, ul. Mielczarskiego 25 do Ogrodów Karskiego oraz ul. Mielczarskiego 26  do ul. Legionów 27).

Umowa na projekt została podpisana w dniu 12.05.2020 na kwotę  381 300,00 zł.

Wartość inwestycji: 8 063 237 zł

Ulica Mielczarskiego – wizualizacja – widok w kierunku wschodnim