Styl życia

Kupując rzeczy myśl o środowisku

Kupując rzeczy myśl o środowisku

Czy kupić dziesięć koszulek wątpliwej  jakości, czy może jedną, która  wystarczy na dłużej? Jeśli uda się  ograniczyć masową produkcję odzieży,  znacząco odciąży to środowisko.  O projekcie ECOMODA rozmawiamy  z MARTĄ WALCZAK, koordynatorem  Biura Projektów Europejskich i DARIĄ ZAWALSKĄ, menedżerem projektów międzynarodowych Łódzkiej  Izby Przemysłowo-Handlowej.

Wyraźny trend eco widać we wszystkich dziedzinach naszego życia. Zaczynamy zwracać uwagę na skład produktów, które jemy, chcemy nosić ubrania, które powstają z poszanowaniem środowiska. Czym jest projekt ECOMODA  realizowany przez Łódzką Izbę Przemysłowo-Handlową?

Marta Walczak: Od dawna w Izbie myśleliśmy o projekcie, który promowałby idee ważne dla współczesnego pokolenia, w strategii ŁIPH uwzględniliśmy koncepcję zrównoważonego rozwoju, który zakłada zachowanie  równowagi pomiędzy wzrostem gospodarczym a dbałością o środowisko naturalne.

Daria Zawalska: ECOMODA jest projektem, który się  w to doskonale wpisuje. Współfinansowany z funduszy  Unii Europejskiej projekt skierowany jest do sektorów przemysłu odzieżowego i tekstylnego i skupia się  na oddziaływaniu tychże branż na środowisko. Jego  głównym celem jest wzrost świadomości wśród producentów odzieży, pracowników tego sektora i wszystkich kooperantów na temat tego, jak odpowiedzialne podejście do biznesu może w pozytywny sposób zmienić oddziaływanie na środowisko.

Marta Walczak: Ten projekt ma ogromne znaczenie. Sektory tekstylny i odzieżowy stanowią jedno z głównych źródeł zanieczyszczeń naszej planety, są w tym względzie na drugim miejscu zaraz po przemyśle paliwowym. Jednym z głównych problemów, jakie generuje dla środowiska przemysł modowy, jest stosowanie nieodpowiednich technologii produkcji. Używane są toksyczne substancje  i materiały. Odzieży produkuje się też zbyt dużo. Wielkie marki odzieżowe wprowadzają obecnie kilka, a czasami  i kilkanaście kolekcji rocznie. Stąd cykl życia ubrania  jest zbyt krótki, bo w owczym pędzie chcemy nadążać za trendami. W efekcie na rosnące sterty śmieci trafiają  prawie niezniszczone ubrania. Producenci produkują  coraz więcej, coraz taniej, bo cały czas rośnie popyt, jednocześnie nie inwestują w nowe technologie i materiały  przyjazne dla środowiska.

Co trzeba zrobić, by przedsiębiorstwa działające w branży  tekstylnej i odzieżowej stawały się coraz bardziej przyjazne środowisku?

Daria Zawalska: Dodam tylko, że branża modowa zużywa bardzo duże ilości wody i odpowiada nawet za jedną piątą zanieczyszczeń wód przemysłowych oraz dziesięć procent emisji gazów cieplarnianych. Na szczęście widzimy, że ten sektor gospodarki dostrzega coraz
bardziej potrzebę zrównoważonego rozwoju z poszanowaniem otaczającego go środowiska.

Marta Walczak: Ale cały czas niezbędna jest edukacja w tym zakresie. I to właśnie dzięki projektom takim,  jak ECOMODA istnieje szansa na poszerzenie nie tylko wiedzy, ale także rozwój kompetencji i umiejętności dla wszystkich przedsiębiorstw zaangażowanych w sektor odzieżowy i tekstylny.

Daria Zawalska: Projekt ten skierowany jest do wszystkich profesjonalistów pracujących w przemyśle odzieżowym i tekstylnym, w tym projektantów, producentów tekstyliów, właścicieli i menedżerów małych i średnich przedsiębiorstw, a także do ich pracowników.

Projekt ECOMODA ma przynieść określone rezultaty, których efektem ma być m.in. zwiększenie konkurencyjności
firm? O jakich konkretnie rezultatach mówimy?

Daria Zawalska: Przede wszystkim zależy nam na podniesieniu świadomości na temat znaczenia zrównoważonego i etycznego rozwoju w sektorze tekstylnym i odzieżowym ze szczególnym uwzględnieniem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Unia Europejska podkreśla, jak istotne jest przejście całej wspólnoty na neutralną dla klimatu gospodarkę cyrkularną, w której produkty są projektowane tak, aby były bardziej trwałe, nadawały się do ponownego użycia, naprawy, recyklingu i były bardziej energooszczędne. Gospodarka cyrkularna zyskuje na popularności, co oznacza, że klienci domagają się stosowania zrównoważonych praktyk w kupowanych przez siebie ubraniach. Wraz z regulacjami UE przemysł musi dostosować swoją zdolność do redukcji wykorzystywanych za i zdrowia ludzkiego. Brak wysoko wykwalifikowanej i wyszkolonej siły roboczej może spowolnić proces ekologizacji przemysłu i zmniejszyć jego konkurencyjność.

Marta Walczak: Stąd projekt ECOMODA zakłada stworzenie cyklu szkoleń online, które mają wyposażyć ich uczestników w wiedzę na temat tego, co i jak zmienić w procesach produkcyjnych, by stać się przedsiębiorstwem odpowiedzialnym społecznie i działać z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Kupując ubrania, na co szczególnie powinniśmy zwracać uwagę, jeśli chcemy żyć w zgodzie z trendem eco?

Marta Walczak: Pamiętajmy, że kupując pojedyncze, wysokiej jakości ubrania, które są produkowane w sposób zrównoważony, lepiej zadbamy o środowisko, niż gdy kupujemy dużą ilość tanich rzeczy o wątpliwej jakości. Jeśli uda się ograniczyć masową produkcję
odzieży, znacząco odciąży to nasze środowisko, zmniejszy się bowiem nie tylko emisja CO2, ale również
zbędna ilość odpadów.

Rozmawiała Beata Sakowska
Zdjęcie Justyna Tomczak

Projekt ECOMODA
2021-2-PL01-KA220-VET-000048919

Podnoszenie kwalifikacji MŚP z branży odzieżowej i tekstylnej na rzecz zrównoważonego i etycznego wzrostu jest współfinansowane
przez Unię Europejską. Wsparcie Komisji Europejskiej dla powstania tej publikacji nie oznacza poparcia dla jej treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji.