Finanse

Kiedy można dostać odszkodowanie za śmierć rodzica?

Kiedy można dostać odszkodowanie za śmierć rodzica?

Nadmierna prędkość kierowców, alkohol, narkotyki, brawura i głupota są bezpośrednią przyczyną wypadków samochodowych, w których tragicznie giną ludzie. Takie tragiczne zdarzenie przedwczesnej śmierci zawsze powoduje ból i cierpienie rodziny zmarłego.

Utrata ojca w wypadku samochodowym, śmierć matki, śmierć ukochanego syna czy śmierć córki, to bardzo bolesne i traumatyczne przeżycie. Co gorsza, jeżeli zmarły za życia utrzymywał swoich najbliższych to jego śmierć w wypadku wiąże się także z ich kłopotami finansowymi. Niejednokrotnie też rodzina tragicznie zmarłego w wypadku popada w załamanie psychiczne i głęboką depresję.

Czy syn, córka może zawsze otrzyma odszkodowanie za śmierć ojca, matki?

Dzięki rozwiązaniom prawnym  zawartym w art. 446  kodeksu cywilnego najbliższej rodzinie zmarłego i bliskim należy się odszkodowanie i zadośćuczynienie. Zgodnie z tym przepisem za zapłatę odszkodowania odpowiada zobowiązany do naprawienia szkody. Oznacza to, że bezpośrednio zobowiązanym do zapłaty odszkodowania za śmierć jest sprawca wypadku drogowego. Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszy Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – każdy pojazd mechaniczny (samochód osobowy, ciężarowy, autobus, czy motocykl) podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. Z tego powodu roszczenia odszkodowawcze są kierowane do zakładu ubezpieczeń, w którym był ubezpieczony pojazd sprawcy w dacie wypadku.

Jeżeli to ojciec spowodował wypadek i w nim zginął, to wówczas najbliżsi nie mogą skutecznie dochodzić odszkodowania za jego śmierć. Jeżeli w tym samym wypadku spowodowanym przez ojca, śmierć poniosła także matka – to dzieci mogą dochodzić o odszkodowanie za śmierć matki.

Kto jest najbliższym członkiem rodziny zmarłego i może uzyskać odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej?

Przepisy nie wymieniają wprost kręgu osób określanych jako osoby najbliższe. Prawnicy obecnie dochodzą odszkodowania za śmierć na rzecz nie tylko ojca, matki, syna, czy córki. Obecnie orzecznictwo idzie znacznie dalej. W realiach konkretnej sprawy do kręgu osób najbliższych, którzy mogą skutecznie dochodzić zadośćuczynienia za śmierć, mogą być zaliczeni: przyrodni brat i siostra, macocha, ojczym,  babcia, dziadek oraz wnuki zmarłego, ale także konkubentka – narzeczona.

Wysokie odszkodowanie za śmierć ojca, matki – tylko w sądzie

Zakłady ubezpieczeń zazwyczaj w sposób istotny zaniżają kwoty odszkodowania za śmierć ojca, matki. W przypadku rodzeństwa, wnuków, czy dziadków – najczęściej odmawiają zapłaty odszkodowania za śmierć. Wniosek jest jeden – jeżeli chcesz uzyskać wysokie odszkodowanie za śmierć, licz się z tym, że sprawa znajdzie swój finał w sądzie. To sąd, jako osoba bezstronna, w przypadku zasadności naszego pozwu zawsze zasądzi wyższą kwotę niż ubezpieczyciel!
Więcej informacji na temat odszkodowania za śmierć ojca (https://www.kdro.pl/odszkodowanie/odszkodowanie-za-smierc/odszkodowanie-smierc-ojca/) oraz śmierć matki (https://www.kdro.pl/odszkodowanie/odszkodowanie-za-smierc/odszkodowanie-smierc-matki/).

Odszkodowanie za śmierć – pomoc prawnika nieoceniona

Skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego wiąże się z koniecznością znajomości prawa. Z tego powodu poszkodowana rodzina powinna skorzystać z doświadczonego prawnika.  Doświadczona Kancelaria odszkodowawcza z Wrocławia, daję rękojmię poprawnego poprowadzenia sprawy o odszkodowanie. Prawnik, który prowadził setki spraw o odszkodowanie za śmierć, zna wszystkie kruczki prawne oraz wie ile można dostać odszkodowania za śmierć.