Jakie są zalety i wady outsourcingu w IT?

Trudno dzisiaj wyobrazić sobie działanie jakiegokolwiek przedsiębiorstwa bez dostępu do Internetu i nowoczesnych technologii. Nad ich prawidłowym działaniem i bezpieczeństwem powinien czuwać specjalista. Osoby z odpowiednim doświadczeniem w IT można przyciągnąć do firmy atrakcyjnymi warunkami zatrudnienia.