Ludzie

Jak skutecznie zaktywizować młodych do działania?

Jak skutecznie zaktywizować młodych do działania?

O projektach realizowanych na rzecz osób bezrobotnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób młodych rozmawiamy z Martą Walczak, dyrektor biura projektów i pozyskiwania funduszy i Darią Zawalską, menedżerem projektów unijnych z Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

LIFE IN Łódzkie: Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa zaangażowała się w projekt „DARE – Day One Alliance for Employment” – „Dzień pierwszy sojuszu na rzecz zatrudnienia”. Czego konkretnie on dotyczy?

Daria Zawalska: Głównym celem projektu, współfinansowanego z Funduszy Norweskich jest złagodzenie skutków bezrobocia wśród ludzi młodych o statusie NEET (Not in Education, Employment or Training), czyli osób, które nie wykazują aktywności w żadnej z trzech kategorii: pracy, formalnego kształcenia ani szkolenia. Jest to więc pojęcie szersze niż młody bezrobotny, obejmuje bowiem również absolwentów biernych zawodowo, czyli takich, którzy nie mają pracy i jej nie poszukują oraz osoby, które przedwcześnie ukończyły edukację, ale z różnych przyczyn nie weszły na rynek pracy. Projekt, którego Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa jest partnerem, ma zachęcić te osoby do podjęcia pracy, czy to na etacie, czy poprzez założenie własnej działalności gospodarczej.

Proszę powiedzieć, jaka jest konkretnie rola Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej w tym projekcie?

Marta Walczak: Nasza Izba od wielu lat realizuje projekty adresowane do osób bezrobotnych. Mamy w tym spore doświadczenie i możemy dzielić się wiedzą z tego zakresu z innymi podmiotami. Dlatego tak chętnie przystąpiliśmy do projektu „DARE – Day One Alliance for Employment” – „Dzień pierwszy sojuszu na rzecz zatrudnienia”, bo właśnie w tym projekcie naszą rolą jest podzielenie się zdobytym przez nas know-how.

Daria Zawalska: Pięciu partnerów przekaże know-how w zakresie planowania kariery, kształcenia z przedsiębiorczości i uczenia się pozaformalnego. Będą to dwie firmy z Litwy – Lithuanian Association of Non-formal Education, Youth Career and Advising Center, dwie z Austrii – IFTE Initiative for Teaching Entrepreneurship, Austrian Federal Economic Chamber oraz Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa. Pozostali uczestnicy projektu organizować będą warsztaty i szkolenia dla młodych bezrobotnych uczestników projektu z Grecji, Włoch, Portugalii i Cypru. Łączenie z projektu skorzysta 1 400 młodych ludzi nieuczących się, niezatrudnionych ani uczestniczących w szkoleniach.

Marta Walczak: Dzięki bogatemu doświadczeniu przygotowaliśmy programy szkoleniowe z różnych dziedzin, m.in. z zarządzania czasem, tworzenia biznesplanu, który specjalnie na rzecz tego projektu uprościliśmy w zasadzie do jednej kartki papieru, tak by łatwo mogła go przygotować osoba, która nie posiada nawet odpowiedniej wiedzy na ten temat. Przygotowaliśmy także biblioteczkę case study, w której zebraliśmy doświadczenia 20 firm z Polski i zagranicy. Opisaliśmy przypadki młodych osób, którym udało się zbudować dobrze działające firmy. Zadaliśmy im wiele pytań, m.in. o to dlaczego wybrali taką drogę, z jakimi problemami musieli się mierzyć na początku, a z jakimi teraz, jak udało im się utrzymać firmę, jak pozyskali i pozyskują klientów, jak radzą sobie z marketingiem i sprawami księgowymi.

Daria Zawalska: Zależało nam na tym, aby ci młodzi uczestnicy projektu poznali historie ludzi, takich jak oni i zachęcić ich do podjęcia aktywności zawodowej.

Jakie projekty na rzecz osób bezrobotnych realizowała już Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa?

Marta Walczak: Tych projektów było tak wiele, że nie sposób ich tu wszystkich omówić. Pierwszy realizowaliśmy 12 lat temu we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą, Szkołą Główną Handlową i Wyższą Szkołą Psychologii Społecznej. Polegał on na zaktywizowaniu kobiet do podjęcia pracy, czy to na etacie, czy to poprzez założenie własnej działalności gospodarczej. Potem realizowaliśmy podobne projekty dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Dzięki dotacjom ich uczestnicy mogą zakładać własną działalność. Zawsze w tych projektach priorytetowo traktowane są kobiety, bo im trochę trudniej wrócić na rynek pracy. Obecnie wspólnie z miastem realizujemy bardzo ciekawy projekt Revita, którego trzecia odsłona rusza we wrześniu. Adresowany jest on do osób bezrobotnych z terenów rewitalizowanych miasta, które chcą założyć własną działalność gospodarczą.

Daria Zawalska: We wszystkich tych projektach, w których uczestniczymy, niezwykle istotna jest dla nas część szkoleniowo-doradcza, w której dzielimy się wiedzą z pisania biznesplanów, organizacji pracy, czy kwestii formalno-prawych oraz księgowych.

Marta Walczak: Dzięki temu, że Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa jest stowarzyszeniem zrzeszającym około czterystu przedsiębiorców, możemy naszym uczestnikom przekazać wyjątkowo solidną wiedzę, bo szkoleniowcami są u nas sami przedsiębiorcy praktycy, a nie teoretycy. Zresztą oni sami dodatkowo chętnie służą pomocą tym osobom, gdy już prowadzą swój biznes.

W jakim zakresie młodzi ludzie potrzebują wsparcia?

Daria Zawalska

: W tym projekcie zależało nam na pokazaniu tym młodym ludziom, że każdy ma talent czy też pasję, które można przekuć w biznes. Że nikt nikogo nie zmusza do wyrobniczej pracy w określonych godzinach. Pracy, która w ogóle nie daje żadnej satysfakcji, że w życiu ważne jest to, by praca nie była przymusem, tylko przy

jemnością.

Wspomniałyście Panie o case study przygotowanym specjalnie dla tego projektu. Proszę o podanie dwóch ciekawych historii udanych biznesów?

Marta Walczak: Opisaliśmy m.in. historię dziewczyny, której od zawsze pasją była fotografia, tylko brakowało czasu na jej realizację. Siedząc w domu po urodzeniu dziecka, znalazła chwilę na zgłębianie wiedzy z tego zakresu i kupiła pierwszy profesjonalny aparat. Pierwsze zdjęcia robiła dzieciom i znajomym. Bardzo się spodobały, więc jedni polecali ją drugim. Jej firma działa na rynku już 10 lat. Opisaliśmy też firmę z Czech – Mixit, która oferuje klientom skomponowanie własnego musli. Niedawno weszli na polski rynek, świetnie się rozwijają, zdobywając coraz więcej klientów.

Co można poradzić wkraczającym na rynek pracy?

Daria Zawalska: Może zacytuję osoby, którym udało się i które przepytałam, przygotowując materiały do projektu – nie bój się ryzyka i bądź gotów na ciężką pracę.

Skąd pochodzą środki na realizację projektu „DARE – DayOne Alliance for Employment”?

Daria Zawalska: Projekt jest współfinansowany przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment, którego celem jest współpraca na rzecz Europy sprzyjającej integracji społecznej, w tym wypadku integracji osób młodych. Został wybrany w konkursie 2017-1 Aktywna młodzież, w którym składano wnioski o dotacje na projekty ponadnarodowe w ramach EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment.

Co uczestnictwo w takim projekcie daje Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej?

Marta Walczak: Kolejne doświadczenie, które można z powodzeniem wykorzystać w następnych projektach. Izba prowadzi projekty zarówno na szczeblu regionalnym, krajowym, jak i międzynarodowym. Naszym głównym celem jest wpieranie przedsiębiorczości, na każdym etapie rozwoju firmy. To stowarzyszenie stworzone i zarządzane przez przedsiębiorców, którego celem jest współpraca. Skupiamy około czterystu podmiotów gospodarczych, w przeważającej większości są to małe i średnie przedsiębiorstwa, których zresztą działa w naszym kraju najwięcej, ale mamy w swym gronie też dużych graczy. Dbamy o interesy lokalnego środowiska biznesowego. Izba stanowi doskonałą platformę wymiany wiedzy, doświadczeń i kontaktów między przedsiębiorcami, promując ich pozytywny wizerunek, działalność, produkty i usługi zarówno w kraju, jak i za granicą.

Rozmawiała Beata Sakowska
Zdjęcie Paweł Keler

Projekt realizowany