Ludzie

Jak po zmianach korzystać z leasingu

Jak po zmianach korzystać z leasingu

Stało się – od 1 stycznia 2019 roku będą inne zasady opodatkowania leasingu, kupna i używania samochodów osobowych w firmach. Mniej lub bardziej zmiany dotykają wszystkich przedsiębiorców.

Warto zatem wiedzieć co się zmieniło w zasadach rozliczania podatków od zakupu, używania i leasingu samochodów osobowych oraz jak nie dać się tym zmianom. A zatem… – Przedsiębiorcy korzystający z firmowego samochodu zarówno w celach służbowych, jak i prywatnych, mogą zaliczyć do kosztów tylko 75 procent wszystkich wydatków i przez to zapłacą większy podatek dochodowy. Nie wszyscy biznesmeni jednak stracą – ci korzystający z leasingu samochodów o wartości do 150 tysięcy złotych będą mogli nadal wliczyć 100 procent opłat leasingowych w koszty – wyjaśnia Jacek Ulowski, dyrektor łódzkiego oddziału firmy GO-leasing. A co z podatkiem VAT? W podatku VAT nic się nie zmieni. Jeżeli auto jest wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z działalnością gospodarczą, wówczas można odliczyć 100 procent VAT naliczonego na fakturach związanych z nabyciem, leasingiem, najmem czy eksploatacją samochodu.

Tylko 75 procent poniesionych nakładów

Wymagane jest wówczas prowadzenie szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu. Jeśli samochód jest użytkowany w tzw. celach mieszanych (służbowych i prywatnych), możliwe jest odliczenie jedynie 50 procent podatku VAT, bez obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu. Nowe przepisy wprowadzają dawno już nie zmieniany limit amortyzacji samochodu osobowego z 20 tysięcy euro (równowartość około 86 tysięcy złotych) do 150 tysięcy złotych. Analogicznie ten sam limit 150 tysięcy złotych będzie uwzględniany przy zaliczaniu w koszty składki ubezpieczenia auta. W ustawie pojawia się jeszcze jedno niekorzystne ograniczenie dotyczące kosztów użytkowania aut w celach mieszanych. Tylko 75 procent faktycznie poniesionych nakładów będzie stanowić koszty uzyskania przychodów. Ta zmiana jest najbardziej niekorzystna, ponieważ ograniczenie 75 procent dotyczyć będzie wszystkich wydatków związanych z samochodem.

Do wartości 150 tysięcy

Są to przede wszystkim: koszty serwisowania samochodu (przeglądy i naprawy), paliwo i inne płyny eksploatacyjne, ubezpieczenie, serwis i wymiana opon, myjnia i inne wydatki. Wspomniany limit 150 tysięcy złotych będzie także obowiązywał dla opłat związanych z leasingiem operacyjnym, najmem czy dzierżawą, z tym, że raty leasingowe będzie można zaliczyć w 100 procent do kosztów podatkowych bez względu na to czy auto będzie używane tylko na cele służbowe czy mieszane. Jedynie opłaty związane z serwisowaniem czy eksploatacją auta (o ile będą zawarte w umowie leasingu) będą podlegały ograniczeniu do 75 procent. To oznacza, że dla przedsiębiorców, którzy leasingują samochody o wartości do 150 tysięcy złotych (a takich jest zdecydowana większość) leasing samochodu osobowego będzie wciąż tak samo opłacalny podatkowo jak dotychczas.

Stracą jedynie użytkownicy luksusowych aut o wartości powyżej nowego limitu amortyzacji – będą mogli odliczyć od przychodów część opłat leasingowych przeliczonych proporcjonalnie do limitu 150 tysięcy złotych. Nowe przepisy znacząco zmieniają zasady użytkowania samochodów prywatnych na cele firmowe. Aktualnie obowiązuje tzw. kilometrówka, która zostanie zlikwidowana, a do kosztów będzie można zaliczyć jedynie 20 procent wszystkich wydatków związanych z używaniem auta na cele firmowe. Tak niekorzystnego rozwiązania można uniknąć, wprowadzając samochód na stan środków trwałych w firmie (możliwość zaliczenia 75 procent wydatków w koszty), a jeszcze lepiej biorąc samochód w leasing.

Przepisy przejściowe

– Ustawodawca wprowadził także przepisy przejściowe, które umożliwiają przedsiębiorcom skorzystanie z obecnych korzystnych rozwiązań do końca trwania umowy leasingu – może to być szczególnie atrakcyjne w przypadku drogich luksusowych samochodów powyżej 150 tysięcy złotych. Trzeba się jednak pospieszyć – umowa leasingu musi być zawarta przed wejściem w życie nowych zasad, tj. do 31 grudnia 2018 roku. Warto przy tym podkreślić, że liczy się tutaj data zawarcia umowy, natomiast samochód może być odebrany w przyszłym roku – wyjaśnia Jacek Ulowski.

facebook.com/go4leasing2biz
tel. 42 620 09 21
www.go-leasing.biz.pl/