Polecamy

Historyczny wynik Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Historyczny wynik Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

W 2021 roku Łódzka SSE pozyskała 76 inwestycji, firmy zadeklarowały że zainwestują w Strefie blisko 4,7 mld zł i stworzą 2698 nowych miejsc pracy. To rekordowy wynik w 25-letniej historii działalności Strefy.

Dla porównania w 2020 r. strefa pozyskała 38 inwestorów, którzy zadeklarowali 1,7 mld zł nakładów i utworzenie 686 nowych miejsc pracy. W klasyfikacji łącznej, gdy pod uwagę weźmiemy trzy najważniejsze wskaźniki: liczbę inwestycji, nakłady i nowe miejsca pracy, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna osiągnęła drugie miejsce wśród stref w Polsce.

Rok 2021 dla Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej był rokiem bardzo dobrym. Potwierdzają to dane – wydano 76 decyzji o wsparciu inwestycji na łączną kwotę ponad 4,6 mld złotych. Dzięki temu powstało blisko 2 700 nowych miejsc pracy.

– ŁSSP pokazuje, że wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw, działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju czy wykorzystanie technologii 5G w działalności może doskonale przyczynić się do rozwoju gospodarczego. Cieszę się, że strefa dla wielu przedsiębiorców z Polski i całego świata pozostaje atrakcyjnym miejscem do inwestycji – mówił Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Blisko 70 proc. nowych przedsiębiorców w ŁSSE to polskie firmy, głównie z sektora MŚP, co dobrze świadczy o Polskiej Strefy Inwestycji. Jest też kilka inwestycji na poziomie 400 mln zł i więcej, które dadzą tysiące miejsc pracy.

– Spodziewaliśmy się wyniku na poziomie 40-50 inwestycji, a pozyskaliśmy w 2021 r. prawie 80 firm do Łódzkiej Strefy. To absolutny rekord w 25-letniej historii Strefy i wynik dwa razy lepszy niż w zeszłym roku – mówi Marek Michalik, Prezes ŁSSE S.A.

Cieszyć może fakt, że ŁSSA przyciąga nowoczesne projekty, takie jak centra usług wspólnych dla biznesu (Moderna, Wella), IT/BPO/R&D (Twilio), produkcję polimerów biodegradowalnych, czy magazyny energii. Zdaniem Marka Michalika przełoży się to na zaangażowanie specjalistów i współpracę z naukowcami w Polsce

Spośród zagranicznych inwestorów w 2021 r. sześciu jest z USA sześciu, czterech z Niemiec i Belgii i po dwie z Włoch, Szwecji, Wielkiej Brytanii. Największe inwestycje przeprowadzą:

  • Firtill Investments, który zajmuje się produkcją polimerów biodegradowalnych.
  • Krynica Vitamin S.A. produkuje napoje oraz opakowania.
  • Footprint Poland produkuje opakowania biodegradowalne.
  • LPP Logistics zajmuje się usługami magazynowania, ale także produkcją.
  • Waw11 Sp. z o.o. nowoczesne data center zlokalizowane w Warszawie przez amerykański koncern.

W 2021 r. w Łódzkiej SSE przeważają branże takie jak: logistyka i magazynowanie, nowoczesne usługi dla biznesu, spożywcza, chemiczna, produkcji maszyn. Jakich inwestorów i wyników spodziewa się Łódzka Strefa w 2022 r.?

– W 2022 r. spodziewamy się większego zaangażowania firm działających w dziedzinach związanych z ekologią, nowoczesnymi technologiami, chemicznych, farmaceutycznych czy e-commercowych. W tym roku dołączyło do nas kilka bardzo ciekawych projektów, np. firma Faradise budująca systemy magazynowania energii oparte o nowoczesne baterie, duże Data Center realizowane przez amerykańską grupę Vantage, EMCEK produkujący klatki Faradaya czy Footprint z produkcją opakowań biodegradowalnych. Ze względu na pandemię i też trend, który ona ugruntowała zyskiwać będą firmy działające w e-commercie. W tej branży na fali jest obecnie inwestowanie w centra usług logistycznych. W 2022 r. wchodzi nowa mapa pomocy regionalnej, czyli zmienia się intensywność pomocy publicznej. To z pewnością wpłynie na decyzje inwestorów. Mamy jednak nadzieję, że odwaga inwestycyjna będzie nadal towarzyszyć przedsiębiorcom, a my będziemy mogli ich wspierać w kolejnych projektach – mówi Agnieszka Sygitowicz, wiceprezes ŁSSE.

W Łódzkiej Strefie pojawia się coraz więcej firm usługowych, w 2021 r. dołączyli m. in. Twilio Poland z branży IT/BPO. NEOLOG, który oferuje usługi magazynowania, LPP Logistics zajmujące się usługami magazynowania i produkcją, Moderna Poland , która tworzy w Warszawie Centrum Usług Wspólnych i HFC Prestige Service Poland Sp. z o.o. (WELLA, grupa Coty) – z projektem zbudowania w Łodzi Centrum Usług Wspólnych.