Raporty

Głosowanie trwa. Wyniki w listopadzie

Głosowanie trwa. Wyniki w listopadzie

Poprawa bezpieczeństwa na drogach, aktywizacja seniorów, działania prozdrowotne, imprezy sportowe i rekreacyjne, kino plenerowe, rekonstrukcja bitwy, konferencje i warsztaty szkoleniowe – to niektóre propozycje, na które można głosować w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego 2019.

Na zgłoszone projekty do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego na rok 2019 można głosować do końca października. Zwycięską listę zarząd województwa ogłosi w listopadzie. – Sukces pierwszej edycji projektu spowodował, że samorząd województwa łódzkiego zdecydował o jego kontynuacji. Cel projektu jest prosty: włączyć mieszkańców naszego województwa do współdecydowania o budżecie regionu i zadaniach. Samorząd województwa chce dzięki niemu współpracować jeszcze bliżej z mieszkańcami, umocnić lokalne więzi, wzmocnić poczucie tożsamości regionalnej i przynależności do blisko 2,5 milionowej społeczności Ziemi Łódzkiej – wyjaśnia Marcin Młynarczyk, dyrektor kancelarii marszałka odpowiedzialny za budżet obywatelski.

Pięć podregionów budżetu obywatelskiego

Mieszkańcy mogą wybierać spośród szerokiej gamy zadań dotyczących organizacji wydarzeń sportowych, rekreacyjnych, kulturalno-edukacyjnych, zadań o charakterze prozdrowotnym, zadań dotyczących poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg wojewódzkich np. budowy przejść dla pieszych czy chodników. Są zadania promujące walory turystyczne, historyczne i gospodarcze regionu. Zadania te kierowane są do różnych grup mieszkańców – od niemowląt po seniorów, biorą pod uwagę potrzeby zarówno osób zdrowych, jak i niepełnosprawnych. Przypomnijmy, że w tym roku pula na Budżet Obywatelski została zwiększona do 8 mln złotych. Podobnie, jak w poprzedniej edycji województwo zostało podzielone na pięć podregionów: wschód, zachód, południe, północ i Łódź.

Głosujemy na trzy zadania w budżecie obywatelskim

Głosować można maksymalnie na cztery zadania: jedno zadanie wojewódzkie oraz 3 zadania z pul subregionalnych. W tym roku można zagłosować na wybrane projekty z różnych subregionów, niezależnie od miejsca zamieszkania. – W internecie głosujemy przez cały październik, na kartach do głosowania do 22 października. Wyniki poznamy pod koniec listopada – dodaje Marcin Młynarczyk. Warto dodać, że pierwsza edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego okazała się dużym sukcesem.

To wybrano przed rokiem

Przed rokiem mieszkańcy naszego subregionu zgłosili 81 propozycji, z których 77 zostało pozytywnie zweryfikowanych pod względem formalnym, a 55 otrzymało pozytywną rekomendację merytoryczną. Łączny zweryfikowany koszt realizacji zadań ocenionych pozytywnie sięgnął blisko 8,7 miliona złotych. Od początku tego roku mieszkańcy województwa łódzkiego mogli brać udział w rozmaitych tematycznie wydarzeniach, które zaprojektowali ich przedstawiciele. Dotychczas udało się w pełni zrealizować takie przedsięwzięcia, jak chociażby rekonstrukcję zwycięskiej bitwy Stefana Czarnieckiego ze Szwedami pod Strzemeszną, „Mundialito”, czyli piłkarskie mistrzostwa świata dla zespołów dziecięcych z województwa łódzkiego czy festiwal płytki ceramicznej „Opoczyńska Płytka – Promuje Łódzkie”.

Dzięki I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego zakupiono również sprzęt rehabilitacyjny do szpitala wojewódzkiego oraz oddano do użytku chodnik przy drodze wojewódzkiej. Mieszkańcy województwa cały czas biorą udział w zadaniach, których realizacja nadal trwa – są to zajęcia integracyjne dla seniorów, opieka psychologiczna nad pacjentami oddziałów onkologicznych czy zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży.

Marszałek Witold Stępień o budżecie obywatelskim

Pierwsza edycja Budżetu Obywatelskiego została bardzo dobrze przyjęta, swoje głosy na zadania o wartości 5 milionów złotych oddało ponad 100 tysięcy mieszkańców. Dlatego w tegorocznej edycji zwiększyliśmy pulę o 3 miliony złotych. W sumie zgłoszono 210 projektów, z czego 155 zostało pozytywnie zarekomendowanych do głosowania. Jestem przekonany, że także w tym roku wybiorą Państwo ciekawe inicjatywy, które zostaną zrealizowane ze środków samorządowych. Warto głosować i decydować o tym, co dzieje się w naszych małych ojczyznach.