Polecamy

Technikum Automatyki i Robotyki – jedyna taka szkoła

Technikum Automatyki i Robotyki – jedyna taka szkoła

Technikum Automatyki i Robotyki – to nowa szkoła w Łodzi, założona przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną, inwestorów i we współpracy z Politechniką Łódzką. Ministerstwo Edukacji Narodowej nadało jej uprawnienia szkoły publicznej i uznało za eksperymentalną.

Szkoła techniczna powołana przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną rozpocznie na dobre funkcjonowanie od września. Aktualnie trwa nabór do pierwszych klas. Mimo że szkoła dopiero stawia pierwsze kroki, cieszy się dużym zainteresowaniem. W naborze zgłosiło się prawie dwustu chętnych.

– Powołanie technikum było bardzo dobrą decyzją. Brakowało szkoły o takim profilu. Technikum jest odpowiedzią na potrzeby rynku pracy. Zauważyliśmy wraz z naszymi inwestorami, że absolwenci szkół technicznych w dużym stopniu są niewystarczająco przygotowani do wejścia na rynek pracy. Dlatego stworzyliśmy technikum, które będziemy prowadzić w partnerstwie z naszymi inwestorami i Politechniką Łódzką – mówi Marek Michalik, prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Status szkoły publicznej

Decyzja MEN o przyznaniu Technikum Automatyki i Robotyki statusu szkoły publicznej i uznanie jej za eksperymentalną to ogromne wyróżnienie i uznanie jej za szkołę działającą zgodnie ze wszystkimi przyjętymi standardami. Daje to szanse uczniom na międzynarodową karierę. Wszystkie zdobyte przez nich certyfikaty, szkolenia, dyplomy będą uznawane przez ministerstwo i honorowane na arenie międzynarodowej.

– To dla szkoły naprawdę ważna decyzja. Potwierdza przyjęcie koncepcji jej działalności, daje gwarancję uczniom i absolwentom, że ich dyplomy, certyfikaty czy uprawnienia będą honorowane w Polsce i na arenie międzynarodowej – mówi Wiesława Zewald, prezes Strefy Edukacji – organu prowadzącego technikum.

– Miano placówki eksperymentalnej jest szczególnym wyróżnieniem. Taka placówka musi spełniać ogromną ilość  wymagań opisanych w prawie oświatowym, w tym m.in. prowadzić innowacyjny system kształcenia,  z zastosowaniem autorskich programów, zatrudniać wysoko wyspecjalizowaną kadrę do kształcenia zawodowego i ogólnego, a kształcenie prowadzić najnowocześniejszymi metodami w oparciu bogatą bazę dydaktyczną – tłumaczy Zewald.

Status szkoły eksperymentalnej udzielony przez Ministra Edukacji daje gwarancję, że szkoła może sięgać po programy rządowe kierowane dla szkół publicznych. Może wprowadzać w przyszłości inne nowatorskie programy nauczania, których jeszcze nie ma w Polsce – inne zawody, korzystając np. z podstaw programowych krajów zachodnich o bardzo  rozwiniętej gospodarce. Uczniowie mogą być spokojni, że zostaną przyjęci na staże przemysłowe do innych pracodawców na terenie Europy. Taki status to też pewnego rodzaju stabilizacja i swoista ochrona ze strony MEN.

Pierwsza szkoła techniczna o takim profilu w Polsce

Powołanie technikum nie było łatwe. To pierwsza szkoła techniczna o takim profilu w Polsce i pierwsza utworzona przez specjalną strefę ekonomiczną. Dodatkowo udziały w niej posiadają prywatne przedsiębiorstwa, które gwarantują uczniom praktyki, staże i możliwość szybszego zatrudnienia po ukończeniu szkoły. Do projektu przystąpiły znane w regionie łódzkim marki: Delia Cosmetics, Ceramika Tubądzin i międzynarodowy gigant firma Miele. Politechnika Łódzka objęła szkołę opieką merytoryczną i naukową – gwarantując udział kadry pedagogicznej i zaplecze edukacyjne w postaci świetnie wyposażonych laboratoriów. Proces tworzenia szkoły od początku monitorowały dwa ministerstwa: Przedsiębiorczości i Technologii oraz Edukacji Narodowej, które dały zielone światło dla prac nad koncepcją szkoły. Do jej obsługi powstała specjalna spółka o nazwie „Strefa Edukacji”. Musiała przedstawić w MEN podstawę programową kształcenia w zawodzie technik automatyki i robotyki. Zawodzie, którego kształcenie na poziomie technikum będzie możliwe dzięki stworzeniu szkoły. Opracować program nauczania, plan zajęć, harmonogram pracy technikum z uwzględnieniem międzynarodowej wymiany, przykładowe zadania egzaminacyjne, wybór nauczycieli z najlepszymi  kwalifikacjami – czyli przygotować całą koncepcję szkoły od podstaw, zrobić coś, czego nikt do tej pory dla zawodu niewystępującego w klasyfikacji zawodów nie robił.

– Kładziemy jako Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna specjalny nacisk na innowacyjne podejście do biznesu. Jednym z filarów wzrostu gospodarczego, rozwoju przedsiębiorstw jest bazowanie na wysoko wykwalifikowanej kadrze. Technikum daje możliwość kształcenia dualnego, czyli z jednej strony uczniowie uczą się teorii od najlepszych pedagogów dostępnych na rynku i wykładowców Politechniki Łódzkiej, z drugiej strony praktykują na zajęciach technicznych w laboratoriach Politechniki i u naszych inwestorów. To jest system kształcenia, który nadąża za potrzebami rynku pracy i daje większe szanse absolwentom na zatrudnienie i dalsze kształcenie po zakończeniu edukacji w technikum – wyjaśnia Agnieszka Sygitowicz, wiceprezes ŁSSE S.A.

Unikalny na rynku pracy zawód

Drugi września będzie dla technikum początkiem działalności edukacyjnej, a dla jej przyszłych uczniów inauguracją nie tylko roku szkolnego, ale również działalności technikum. Zdobycie unikalnego na rynku pracy zawodu: technika automatyki i robotyki powoduje duże zainteresowanie wśród kandydatów na uczniów, a szkoła już myśli o rozszerzaniu swojej działalności. W pierwszym roku chce uruchomić dwie klasy, gdzie miejsce znajdzie 48 uczniów. W przyszłym roku Technikum chce powołać już trzy klasy.

– Uznanie przez ministerstwo Technikum Automatyki i Robotyki za szkołę eksperymentalną o statusie publicznej to też wielkie zobowiązanie. Mamy świadomość dużej odpowiedzialności wobec rodziców, uczniów, ŁSSE i trzech innych właścicieli (Miele, Ceramika, Delia). Wiemy, że będziemy pod szczególnym  nadzorem realizacji naszych założeń, wobec MEN i MPiT. Mamy zamiar rozwijać się i poszukiwać najlepszych rozwiązań zarówno w kształceniu, jak i w wychowaniu. Chcemy by nasi uczniowie byli otwarci na dalsze kształcenie, na rozwój i dorastali w środowisku biznesowym – mówi Bartosz Rzętkiewicz, dyrektor Technikum Automatyki i Robotyki.