Biznes

Druga edycja Nagrody im. Rajmunda Rembielińskiego

Druga edycja Nagrody im. Rajmunda Rembielińskiego

Środowiska gospodarcze województwa łódzkiego już po raz drugi zdecydują o przyznaniu Nagrody im. Rajmunda Rembielińskiego. Do kogo trafi tytuł, okaże się 13 grudnia tego roku, podczas uroczystej Wigilii Przedsiębiorców.

Tytuł przyznawany jest dla firm, osób i podmiotów, które w ponadprzeciętny sposób przyczyniają się do rozwoju gospodarki, osiągają znaczące sukcesy biznesowe oraz działają na rzecz poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

Unikalny charakter wynika z tego, że nagroda przyznawana jest wyłącznie przez środowisko gospodarcze. Organizatorem konkursu są kluczowe instytucje otoczenia biznesu w województwie łódzkim: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa, Loża Łódzka Business Centre Club, Stowarzyszenie Klub 500-Łódź oraz Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej Lewiatan. Partnerem nagrody jest Regionalna Izba Budownictwa w Łodzi.

Patronem nagrody wybrano Rajmunda Rembielińskiego – człowieka, któremu historycznie Łódź zawdzięcza dynamiczny rozwój i ogromny skok gospodarczy. Statuetka lauru została zaprojektowana przez dr. Tomasza Matuszaka i wykonana przez prof. Zbigniewa Dudka, pracowników Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Statuetka jest artystyczną wizją łodzi zwieńczonej gałązką laurową.

Konkurs ma charakter otwarty. Organizatorzy zapraszają do zgłaszania kandydatów w kategoriach „Firma Roku”, „Młoda Firma” i „Samorząd Przyjazny Przedsiębiorcy”. Kapituła przyzna również „Nagrodę Specjalną”, która nie podlega procedurze zgłoszeniowej. Dedykowana jest dla podmiotów lub osób posiadających szczególne zasługi dla rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki wolnorynkowej.

Aplikacje przyjmowane są do 25 listopada 2019 r. Formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie www.nagrodagospodarcza.pl. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Gala Finałowa Nagrody Gospodarczej im. Rajmunda Rembielińskiego odbędzie się 13 grudnia 2019 r. podczas Wigilii Przedsiębiorców w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

Kategorie Nagrody Gospodarczej im. Rajmunda Rembielińskiego:

MŁODA FIRMA – Nagroda dedykowana dla podmiotów działających na rynku do 5 lat, z terenu województwa łódzkiego – firm wyróżniających się wysokimi osiągnięciami na rynku polskim lub międzynarodowym, wdrażających innowacje.

FIRMA ROKU – Nagroda dedykowana dla podmiotów z terenu województwa łódzkiego odznaczających się znakomitymi wynikami finansowymi, dużą dynamiką przychodów lub eksportu, wyróżniających się na tle branży i stosujących innowacje.

SAMORZĄD PRZYJAZNY PRZEDSIĘBIORCOM – Nagroda dedykowana dla jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa łódzkiego, stwarzającej pozytywny klimat dla rozwoju przedsiębiorczości oraz budowania relacji z podmiotami gospodarczymi