Wydania specjalne

Drodzy Przyjaciele Francji

Drodzy Przyjaciele Francji

Z wielką radością i dumą – oddajemy dziś w Państwa ręce drugie wydanie specjalne LIFE IN Łódzkie – „Fran­cja w Łodzi”. Jesteśmy szczęśliwi, że ponownie uda się nam opowiedzieć Państwu o tym, co zadziało się wokół relacji polsko-francusko-łódzkich na przestrzeni ostat­nich 12 miesięcy.

Oczywiście – pretekstem jest 24 łódz­kie Beaujolais Nouveau!Łódź od wielu lat jest bardzo ważnym miastem na mapie kontaktów bilateralnych. W ubiegłym miesiącu Ambasador Francji Pan Frederic Billet, złożył wizytę roboczą w Łodzi, wybierając nasze miasto jako miejsce swoich pierwszych odwiedzin, krótko po objęciu pla­cówki w Warszawie.

Dzięki pieczołowitym staraniom nasza grupa odda­nych Frankofonów powiększa się z roku na rok. Wspól­nie pracujemy nad nowymi projektami, mając oparcie w coraz szerszym gronie, wciąż bliskich, Przyjaciół. W Łodzi są przecież wspaniałe wzorce wymagające nie­zwykłego zaangażowania. Jeśli chcemy kontynuować to, co stworzył w tych relacjach, chociażby Pan Profesor Rektor Jan Krysiński, musimy mieć wspaniałych na­stępców – takich, jak Pani Profesor Dorota Piotrowska.

Miłość do Francji – jak każda miłość – wymaga dba­łości, czasu, szacunku… długo można jeszcze byłoby wymieniać. Staramy się więc wszyscy tworzyć łódzką „equipe” i dzisiaj, z wielką dumą, chciałabym jej część Państwu zaprezentować.

Ten dodatek – to opowieść o Pasjonatach. O Prezesie Tomaszu Krysińskim – który już prawie pięć lat temu stworzył u nas swój, bez mała autorski, projekt – Biu­ro Projektów Airbus Helicopters. Biuro jest prowadzo­ne, rozwijane i kształtowane w niesamowity sposób. W znakomitych warunkach tworzona jest elita pol­skich inżynierów. Młodzi ludzie mają szansę pracować w świetnym otoczeniu, przy absolutnie innowatorskich projektach i z wielkiej – światowej klasy specjalistami. Dodatek to także przypomnienie o tym, że mamy w Ło­dzi firmy, które zdecydowały się zainwestować u nas wiele lat temu. Są jednymi z największych pracodaw­ców w regionie, rozwijają się i dbają o jakość oraz inno­wacyjność tego rozwoju – myślę tutaj o Hutchinsonie.

Jeśli zależy nam na firmach znad Sekwany – musi­my umieć zapewnić im dobry personel. Wiedzą o tym, jak rekrutować do francuskich firm podzieli się z nami Dyrektor Monika Zielińska-Mysior z Gravet Consulting. W tym roku nasze znakomite łódzkie hotele ibis i Novotel Centrum przeszły znaczącą zmianę, którą przybliży Pań­stwu ich Dyrektor Generalna – Pani Aleksandra Prędka.

Jeśli mówimy o biznesie, to nie możemy zapominać o edukacji. Bez niej nie byłoby francuskojęzycznych uczniów i studentów. To wszystko dzięki żmudnym wysiłkom naszych Pań Profesor – posłuchajmy więc jakie nowe projekty mają zachęcić do nauki języka Moliere’a. Łódzkie Bardziej Francuskie i Instytut Ro­manistyki uchylą nam rąbka tajemnicy. Dziś dzięki Prezes Beacie Dankowskiej i Członkiniom Stowarzy­szenia, Profesor Anicie Staroń oraz Doktor Magdale­nie Koźluk dowiemy się jak zachęcać młodych ludzi do wyboru tego pięknego języka.

Poprzez język francuski i zdobyte w nim wykształce­nie można zdobyć lepszą pracę – mamy przecież w Łodzi studia podyplomowe typu MBA działające nieprzerwa­nie od 27 lat. Ich studenci kształcą się wyłącznie w języ­ku francuskim. Pomysłodawca projektu – Pan Profesor Tomasz Domański – opowie nam o historii i teraźniej­szości programu.

Francja to także kultura, smak i wino. Niezwykłe, wysublimowane. Tu oddamy głos sztuce baletowej i Dy­rektor Elżbiecie Wiśniewskiej. Nasz spektakl charyta­tywny Mały Książę odbędzie się w Teatrze Muzycznym w Łodzi, w dniu 8 grudnia 2019 roku o godz. 19. Bardzo serdecznie zachęcam do zakupu biletów – część docho­dów z ich sprzedaży zostanie przeznaczona na pomoc jednemu z Domów Dziecka w okolicach Łodzi.

Udało nam się do tego projektu zaprosić kilku Part­nerów, którym w tym miejscu ogromnie dziękuję za po­moc. Wielkim sukcesem ubiegłego roku był projekt Aka­demii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego i firmy SISLEY z Paryża.

Dzięki zaangażowaniu Dyrektor Polskiej Izby-Prze­mysłowo-Handlowej Pani Urszuli Majorkiewicz – moż­liwe stało się spotkanie w Paryżu z właścicielką SISLEY – Panią Isabelle d’Ornano Potocki.

Owocem ponad godzinnej, fascynującej rozmowy, na którą zostałyśmy zaproszone do SISLEY wspólnie z Panią Rektor Profesor Jolantą Rudzką-Habisiak, była współpraca – konkurs i wspaniała wystawa. Opowie o nich Państwu Pani Magdalena Janus-Hibner – pełno­mocnik Pani Rektor Profesor Jolanty Rudzkiej-Habisiak.

Nie zapomnimy także o bardzo ważnym projekcie Gout de France – bo czymże byłaby opowieść o Francji… bez kuchni i wina? Posłuchamy więc naszego ulubione­go Sommeliera – Pana Michała Balda i porozmawiamy z Kimś, kto nam od lat wybrane przez Michała wino… dostarcza – Panem Maćkiem Darmasem.

Wreszcie – zaanonsujemy otwarcie łódzkiej biblioteki komiksów, która mieścić się będzie w siedzibie Allian­ce Française w Manufakturze. Na koniec Jean Yves Ebel z UFE Pologne (Stowarzyszenie Francuzów Zagranicą) przypomni naszym francuskim Przyjaciołom o tej nie­zwykle aktywnej organizacji i jej działaniach na terenie Łodzi i Polski.

Pozostaje mi tylko po raz kolejny podziękować wszyst­kim Partnerom, wszystkim Osobom zaangażowanym w pracę na rzecz działań polsko-francusko-łódzkich, zaś Państwu – życzyć przyjemnej lektury! Do zobaczenia za rok!

Alicja Bień

Konsul honorowy Francji w Łodzi