Polecamy

Domek dla owadów na dachu Wydziału Zarządzania UŁ

Domek dla owadów na dachu Wydziału Zarządzania UŁ

Na zielonym dachu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego stanął pierwszy domek dla owadów. Jeżeli zostanie dobrze przyjęty przez przyszłych lokatorów, domków pojawi się więcej.

Wzorowany na projekcie starych barci do hodowli pszczół, zbudowany z drewna, łodyg forsycji i maliny, z brzozowymi palikami i wysuszonymi pędami traw oraz zabezpieczony przed dostępem drapieżników – to pierwszy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego hotel dla owadów, na dodatek zbudowany przez samych pracowników.

W 2015 roku na Wydziale Zarządzania UŁ pojawił się nowy zielony dach, który przewidziany był już w pierwotnych założeniach projektu budynku. Rosną na nim kwitnące zioła i trawy, które są widoczne z wielu okien budynku, a także przyciągają wiele pożytecznych owadów. Teraz na zielonym dachu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego stanął specjalny domek dla różnych gatunków owadów zapylających, trzmieli, pszczoły murarki, biedronek i innych, które w mieście mogą mieć utrudniony dostęp do bezpiecznego schronienia.

Większość materiałów, z których zbudowany jest „hotel” dla owadów, jest pozyskana z ich naturalnego środowiska tak, aby zachęcić jak największą liczbę lokatorów i zapewnić im odpowiednie warunki. W poszczególnych „mieszkankach” znajdują się szyszki, łodygi forsycji i maliny, brzozowe paliki z otworami oraz wysuszone pędy traw – zróżnicowanie materiałów jest celowe, ponieważ poszczególne gatunki owadów mają własne preferencje dotyczące swoich gniazd. Projekt domku jest wzorowany na starych barciach, czyli komorach wydrążonych wewnątrz pnia drzewa w celu hodowli pszczół oraz zabezpieczony siatką przed dostępem drapieżników. Z kolei lokalizacja na zielonym dachu ma pomóc w przyciąganiu owadów, które są tam częstymi gośćmi.

– Na naszym Wydziale rozumiemy wagę działań proekologicznych i promujących ideę zrównoważonego rozwoju, dlatego chętnie włączamy się w tego typu inicjatywy – nie tylko w ramach projektów naukowych i badawczych. Tym bardziej cieszy mnie to, że jest to wspólne przedsięwzięcie społeczności Wydziału Zarządzania UŁ – pomysł domku dla owadów wyszedł od samych pracowników i został przez nich przygotowany własnoręcznie. Domek będzie widoczny z wielu sal wykładowych i liczymy na to, że przysłuży się nie tylko owadom, ale też odegra ważną rolę w zwiększaniu świadomości proekologicznej naszych studentów i pracowników, a może posłuży również za inspirację do podjęcia własnych działań w tym zakresie – podkreśla dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ.

Jeżeli pierwszy wydziałowy hotel dla owadów zostanie dobrze przyjęty przez przyszłych lokatorów, niewykluczone, że powstanie więcej tego typu domków dla gatunków, które są ważną częścią naszego ekosystemu.