Immergas

Dobra komunikacja kluczem do sukcesu

Dobra komunikacja kluczem do sukcesu

.

KAROLINA KUBACKA, HR menadżer: Ważne jest to, by codzienne warunki sprzyjały rozwojowi, by pracownicy mogli pracować w zespołach interdyscyplinarnych nad wspólnymi projektami, mogli dzielić się wiedzą, wzajemnie stymulować do generowania nowych pomysłów. Tak właśnie pracuje się w Immergas.

Panuje powszechne przekonanie, że w dzisiejszych czasach trudno znaleźć dobrego pracownika. Jak jest w przypadku Immergas?

Rynek pracy przechodzi transformację. Zmienia się między innymi sam sposób postrzegania pracy, szczególnie wśród osób młodych. Coraz częściej pracownicy świadomie podkreślają, że to nie ona definiuje ich całe życie, poszukują balansu, oprócz rozwoju zawodowego, równocześnie chcą mieć możliwość realizowania własnych pasji.  Jako firma, z jednej strony jasno określamy oczekiwania wobec kandydatów, z drugiej strony staramy się rozwijać naszą kulturę organizacyjną. Od wielu lat angażujemy się w różnego rodzaju inicjatywy społeczne, wychodzimy poza kwestie czysto biznesowe, promujemy rozwój pasji naszych pracowników, ale również prowadzimy działania na rzecz lokalnych społeczności, ważne z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju. To stanowi dodatkową wartość dla potencjalnych pracowników, przy podejmowaniu decyzji o tym, że chcieliby pracować akurat z nami. Pracujemy nad tym, aby być postrzegani zarówno wśród obecnych pracowników jak i kandydatów jako firma odpowiedzialna i zaangażowana społecznie.

Jakie cechy są dzisiaj pożądane w firmie, jakich ludzi poszukujecie?

Funkcjonujemy w branży technicznej, co oczywiście determinuje konieczność poszukiwania eksperckiej wiedzy i umiejętności. Jednak to, co staje się właściwą wartością dla budowania silnej organizacji to kompetencje miękkie, ich postawy. W pracownikach zdecydowanie cenimy proaktywność, czyli przejawianie zaangażowania i inicjatywy, poszukiwanie nowych rozwiązań, kreatywne podejście do nowych sytuacji. Otaczający nas świat sam nam podrzuca  nowe wyzwania. Dobrym przykładem jest pandemia, która zastymulowała nas do tego, aby pewne zadania realizować inaczej, aby przedefiniować nasze procesy. Ale takich czynników w biznesowej codzienności jest dużo więcej. Traktujemy je jako szansę, którą trzeba odpowiednio wcześniej zauważyć i wykorzystać. Dlatego niezwykle istotna jest również gotowość do  podejmowania odważnych decyzji.  Dbając o jasną komunikację – nie tylko w kontekście dzielenia się pomysłami, refleksjami, ale też oczekiwaniami i feedbackukiem – kluczowa jest empatia, aktywne słuchanie.  Ten zestaw wiedzy, umiejętności i postaw pozwala nam nie tylko na rozwijanie współpracy  w naszych zespołach, ale przede wszystkim na wsłuchiwanie się w potrzeby rynku, naszych klientów i partnerów. Są one niezbędne, aby efektywnie pracować nad wspólnym celem i rozwojem.

W Immergas przeważają pracownicy z dłuższym stażem, czy raczej krótszym i z czego to wynika?

Immergas dynamicznie się rozwija, zwiększa się również liczba pracowników. Dużą część stanowią pracownicy z dłuższym stażem, nawet ponad 20-letnim. Ale wśród nas są również osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową. Jesteśmy różnorodni, zarówno jeśli chodzi o wiek, wiedzę, doświadczenie, płeć, ale i osobowości. Dla nas to spore wyzwanie, ale i ogromna szansa. Finalnie ważne jest, żebyśmy jako firma byli spójni, żebyśmy czuli, że chociaż każdy z nas wypełnia inną rolę,  jesteśmy jedną silną drużyną, która gra do jednej bramki.

Odpowiada Pani także za szkolenia, pracownicy chętnie biorą w nich udział?

Jedna z naszych kluczowych wartości to chęć rozwoju. Szkolenia są oczywiście ważnym elementem doskonalenia  naszych kompetencji, ale nie jedynym. Równie ważne jest to, co dzieje się między szkoleniami. Przede wszystkim koncentrujemy się na tworzeniu kultury wspierającej rozwój. Punktem wyjścia są kompetencje, które chcemy rozwijać w naszych zespołach. Efekt, który chcemy osiągnąć, determinuje dobór środków, które wykorzystujemy.  Warsztaty na sali szkoleniowej, webinary to tylko część z działań, które podejmujemy. Chociażby praca w zespołach interdyscyplinarnych, sprawia, że możemy realizować nowe zadania, przy tym dzielić się wiedzą, obserwować wzajemnie i stymulować do doskonalenia. Niezwykle ważne jest również wspieranie rozwoju pracowników przez samego lidera. W tym aspekcie staje się on mentorem, często coachem wspierającym rozwój.

A jak układa się w firmie współpraca między działami, pewnie to niemałe wyzwanie, by się uzupełniały, a nie rywalizowały?

Z dużą uwagą dbamy o to, żeby zarówno strategia jak i najważniejsze cele komunikowane były transparentne, aby każdy pracownik rozumiał swój wkład w realizację wspólnego celu, aby każdy z nas wiedział kto, za co jest odpowiedzialny. Aspekt komunikacji wewnętrznej, wspierają wartości, którymi się kierujemy na co dzień. Szacunek czy otwartość na rozmowę, mówienie o swoich problemach, proszenie o wsparcie tworzą kulturę zaufania, w której wiemy, że możemy liczyć na siebie nawzajem. Dobrej komunikacji sprzyja struktura naszej organizacji, w której hierarchia jest symboliczna, raczej przybiera rodzinny charakter. Relacje między pracownikami, często wychodzą poza mury firmy. Wspólnie celebrujemy sukcesy, otwarcie mówimy o wyzwaniach.

Czym wyróżniają się firmy odnoszące sukcesy? Jaki powinien być współczesny manager?

Bycie ekspertem w swojej dziedzinie, dyplomy nawet tych prestiżowych uczelni, to za mało, aby wyróżnić się na tle innych, osiągnąć sukces. Siłę firm budują silne zespoły z silnymi liderami. Współczesny manager to osoba, która wyznacza kierunek działania, dostarcza inspiracji, a jednocześnie chce i potrafi otworzyć się na drugiego człowieka (czy pracownika, czy klienta), spojrzeć na świat, na firmę jego oczami.